moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Stanowisko dyrektora CUW w sprawie zarzutów

Wtorek, 22 lutego 2022
  • Stanowisko dyrektora CUW w sprawie zarzutów

Postępowanie w sprawie wyłonienia podmiotu do obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego objętych zakresem działania Centrum Usług Wspólnych zostało przeprowadzone w sposób w pełni zgodny z przepisami prawa.

Zasadnicze znaczenie w sprawie ma to, że w toku tego postępowania nie miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie bowiem z przepisami tej ustawy do postępowań, których wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł nie stosuje się przepisów tej ustawy - vide art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy. Tym samym CUW prowadząc postępowanie nie był obowiązany stosować się do rygorów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych. To jednoznacznie przesądza o tym, że nie mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy, której stosowanie zostało wyłączone.

Powoływana w artykule prasowym kontrola RIO również nie stwierdziła jakichkolwiek naruszeń przepisów prawa. Z wniosków pokontrolnych nie wynika, by do takowego naruszenia doszło, nie wynika z nich również by RIO składać miała do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Podaję treść tych wniosków:
  1. Wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną objąć wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu wymienione w uchwale Nr XIX/118/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych - uwaga: od 1 listopada 2021r. zostały objęte obsługą wszystkie jednostki;
  2. Zapisy umów dotyczące ich realizacji weryfikować z zakresie zgodności ze szczególnymi warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Zobowiązać kierowników jednostek obsługiwanych aby przy zawieraniu umów z wybranym wykonawcą przestrzegali warunków określonych w prowadzonym postępowaniu. - uwaga: poinformowano zainteresowane osoby pismem z dnia 23.11.2021 oraz na zebraniu z dyrektorami w dniu 02.12.2021.
  3. Wyboru wykonawcy zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł dokonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami.

CUW stoi jednak na stanowisku, że wydatkowanie pieniędzy publicznych przy braku stosowania rygorów określonych w ustawie PZP winno następować z zachowaniem zasad przejrzystości, wolnej konkurencji i z dbałością o interesy materialne Powiatu Gnieźnieńskiego. W związku z tym Dyrektor CUW opracował i wdrożył wewnętrzną procedurę mającą na celu osiągnięcie tych celów. Tego rodzaju wewnętrzny przepis nie stanowi prawa, jego naruszenie (jeśli teoretycznie by do niego dojść miało) nie wywołuje żadnych skutków prawnych, z pewnością nie stanowi przestępstwa.

W trakcie procedowania nad wyborem podmiotu zajmującego się ochroną danych osobowych i mającego pełnić funkcję inspektora ochrony danych osobowych stosowano wewnętrzną procedurę. Godne podkreślenia jest to, że żaden przepis prawa nie zabrania wzięcia udziału w tego rodzaju postępowaniu osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest również w pełni dopuszczalne to, by osoba taka już po zawarciu umowy rozpoczęła prowadzenie tej działalności, w zakres której wchodziły by również czynności z zakresu ochrony danych osobowych. Kwestia tego czy dana osoba wykonuje swoje obowiązki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też nie prowadząc tej działalności powoduje jedynie skutki w zakresie rozliczeń podatkowych.

W sprawie prowadzone jest postępowanie przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie. W toku tego postępowania nie postawiono nikomu zarzutów naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, co również przesądza o tym, że w sprawie takowe naruszenia nie występowały. Podobnie prowadzone postępowanie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w Poznaniu przebiega zgodnie z właściwymi procedurami.

Jeśli mimo tego ktoś twierdzi, że doszło do naruszenia prawa i nadto, że naruszenie to stanowi przestępstwo to przede wszystkim winien podać do naruszenia jakich przepisów postępowania doszło, a przede wszystkim jakie przestępstwo zostało popełnione. Nie jest tak, że wystarczy twierdzić iż doszło do przestępstwa, należy je skonkretyzować i udowodnić, że czyn taki miał miejsce.

Wydaje mi się, że należałoby się wreszcie skupić na merytorycznej ocenie działalności Centrum Usług Wspólnych w kontekście wykonywanych zdań.
 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie
dr inż. Renata Rasińska

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Starosta podziękował szczypiornistkom za historyczny sukces Mistrzowsko Polski Juniorek Młodszych oraz awans do Superligi Kobiet to tegoroczne, historyczne osiągnięcia... Środa, 15 czerwca 2022
Kolejne porozumienie podpisane! Uczniowie z powiatu gnieźnieńskiego mają coraz lepsze perspektywy W auli Zespołu Szkół Ekonomicznych odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Piotrem... Środa, 15 czerwca 2022
Dyskutowali o funkcjonowaniu spółek wodnych Egzekwowanie i niska opłacalność składek właścicieli gruntów rolnych na rzecz spółek, a także status... Środa, 15 czerwca 2022
Najlepsi rolnicy w wielkoposce pochodzą z powiatu gnieźnieńskiego Państwo Magdalena i Bartosz Przybylscy z gminy Niechanowo oraz Izabela i Zbigniew Stajkowscy z gminy... Wtorek, 14 czerwca 2022