moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie

Wtorek, 22 lutego 2022
  • Wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie

W nawiązaniu do informacji, które w ostatnim czasie pojawiły się w przestrzeni medialnej należy podkreślić, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie przeprowadzała kontroli doraźnej w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi RODO w Starostwie Powiatowym Gnieźnie. Kontrolę przeprowadzono natomiast w jednostce Powiatu Gnieźnieńskiego, a konkretnie w Centrum Usług Wspólnych. Z przedłożonego w toku kontroli spisu spraw w kontekście dokumentacji zamówień publicznych wynika iż w 2020 roku Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie przeprowadziło łącznie 471 postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z regulaminem do 30.000 EUR, a w 2021, do dnia kontroli 360 postępowań. Do szczegółowej kontroli wybrano postępowania na realizację usługi: "Wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD)", na którą zawarto łącznie 3 umowy. Wszystkie umowy zostały zawarte z Pracownią RODO z siedzibą w Gnieźnie.

Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła ustalenia kontroli i wniosła o ich wykorzystanie w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienie gospodarki finansowej poprzez realizację wniosków pokontrolnych. Zgodnie z wytycznymi, zalecenia pokontrolne zostały wykonane przez CUW, a RIO w ustawowym terminie zostało poinformowane o sposobie ich realizacji. Centrum Usług Wspólnych podejmuje działania mające na celu zachowanie konkurencyjności, a potwierdzeniem tego jest fakt, iż od 2022 roku placówki oświatowe, obsługiwane są przez inny podmiot, wyłoniony w procedurze konkurencyjnej. Zatem inspektor ochrony danych pracujący na etacie w starostwie nie świadczy już usług RODO podległym placówkom oświatowym w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Odnosząc się do sugestii przekazanych przez radną powiatu gnieźnieńskiego Nataszę Szalaty, dotyczących nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych, trzeba zaznaczyć, że propozycja pani radnej dotycząca poszerzenia zakresu obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD) zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie o obsługę jednostek podległych w zakresie usługi RODO, wykracza poza przedmiot kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wprawdzie przepis art. 37 ust. 3 RODO przewiduje możliwość wyznaczenia jednego administratora danych dla kilku podmiotów publicznych, niemniej zastosowanie tego przepisu w praktyce, według opinii prawników nastręcza poważnych trudności. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 38 ust. 3 RODO Inspektor Ochrony danych podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora danych, na przykład dyrektora szkoły. Jedną z zasad niezależności Inspektora Ochrony Danych jest umieszczenie go w hierarchii pod najwyższym kierownictwem. IOD powinien więc raportować w zakresie swoich zadań wyłącznie do osób reprezentujących administratora danych, np. dyrektora placówki oświatowej. Tylko taka podległość jest gwarancją niezależnej, wysokiej pozycji IOD w strukturze podmiotów publicznych.

Mając na względzie przepisy prawne samo odgórne wyznaczenie wspólnego Inspektora Ochrony Danych (IOD) nie jest wystarczające dla sformalizowania wspólnej obsługi. IOD musi być bowiem związany umową (np. cywilno-prawną), by bezpośrednio podlegać dyrektorowi danej jednostki. W praktyce spotyka się rozmaite rozwiązania m.in. cząstkowe etaty w poszczególnych jednostkach (np. placówkach oświatowych) lub różne warianty umów cywilno-prawnych. Trudno jednak wyobrazić sobie, aby w ramach obowiązków służbowych, w czasie funkcjonowania urzędu, IOD obsługiwał równolegle kilkanaście placówek oświatowych oraz żeby to wynikało bezpośrednio z umowy pomiędzy Starostą, a pracownikiem urzędu, w tym przypadku Inspektorem Ochrony Danych (IOD).

 

tekst: Informacja prasowa

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Starosta podziękował szczypiornistkom za historyczny sukces Mistrzowsko Polski Juniorek Młodszych oraz awans do Superligi Kobiet to tegoroczne, historyczne osiągnięcia... Środa, 15 czerwca 2022
Kolejne porozumienie podpisane! Uczniowie z powiatu gnieźnieńskiego mają coraz lepsze perspektywy W auli Zespołu Szkół Ekonomicznych odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Piotrem... Środa, 15 czerwca 2022
Dyskutowali o funkcjonowaniu spółek wodnych Egzekwowanie i niska opłacalność składek właścicieli gruntów rolnych na rzecz spółek, a także status... Środa, 15 czerwca 2022
Najlepsi rolnicy w wielkoposce pochodzą z powiatu gnieźnieńskiego Państwo Magdalena i Bartosz Przybylscy z gminy Niechanowo oraz Izabela i Zbigniew Stajkowscy z gminy... Wtorek, 14 czerwca 2022