moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zlikwiduj azbest ze swojej posesji

Piątek, 18 lutego 2022
  • Zlikwiduj azbest ze swojej posesji

Powiat Gnieźnieński kontynuuje akcję likwidacji azbestu. Dofinansowanie dla mieszkańców powiatu wynosi 100% i dotyczy rozbiórki (demontażu) azbestu z dachu budynku, bądź terenu posesji i/lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów, czyli w praktyce ich wywiezienia na składowisko.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosków do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości urzędu gminy. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej starostwa powiatowego w zakładce: „Dla mieszkańca” oraz w urzędach gmin. Wykonawcą usługi jest Eco-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu 86-120, ul. Dworcowa 9. Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pod numerem telefonu 61 424 07 48 oraz bezpośrednio w urzędach gmin. Decyduje kolejność składania wniosków. Od 2008 roku z terenu powiatu gnieźnieńskiego usunięto blisko 8 tys. ton  azbestu z ponad 3,5 tys. nieruchomości. Pomimo, że obowiązek usunięcia azbestu przypada na rok 2032, pamiętać należy, że jest on odpadem niebezpiecznym, który przy mechanicznym uszkodzeniu może być szkodliwy dla zdrowia, dlatego nie należy zwlekać z decyzją o jego likwidacji.

Dofinansowanie będzie przyznawane wnioskodawcom pod warunkiem, że:
  • złożą wniosek do urzędu Gminy, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub jej części. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl w zakładce „Dla mieszkańca” oraz we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania urzędach Gmin;
  • posiadają tytuł prawny do nieruchomości lub jej części, która znajduje się na terenie powiatu;
  • są ujęci w Wojewódzkiej Bazie Danych o Wyrobach i Odpadach Zawierających Azbest.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych, wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi zobowiązani są również do załączenia oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie oraz złożenia na formularzu niezbędnych informacji dotyczących tej pomocy.

Termin przyjmowania wniosków na finansowanie ustala każda z gmin, jednak nie może być on dłuższy niż do:
  • 30 kwietnia 2022 r. - w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną
  • z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi, gdy wniosek dotyczy usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych,
  • 20 września 2022 r. - w pozostałych przypadkach.

W 2021 r. Powiat Gnieźnieński wystąpił do WFOŚiGW z wnioskiem o uzyskanie dotacji na realizację przedmiotowego zadania w latach 2021 i 2022. WFOŚiGW planuje przeznaczyć dla powiatu dotację do kwoty 507 500 zł.  Wartość zadania, zgodnie z umową z wykonawcą wynosi 669 700 zł, co pozwoli na unieszkodliwienie 1 450 ton azbestu.
 

tekst: Informacja prasowa

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Starosta podziękował szczypiornistkom za historyczny sukces Mistrzowsko Polski Juniorek Młodszych oraz awans do Superligi Kobiet to tegoroczne, historyczne osiągnięcia... Środa, 15 czerwca 2022
Kolejne porozumienie podpisane! Uczniowie z powiatu gnieźnieńskiego mają coraz lepsze perspektywy W auli Zespołu Szkół Ekonomicznych odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Piotrem... Środa, 15 czerwca 2022
Dyskutowali o funkcjonowaniu spółek wodnych Egzekwowanie i niska opłacalność składek właścicieli gruntów rolnych na rzecz spółek, a także status... Środa, 15 czerwca 2022
Najlepsi rolnicy w wielkoposce pochodzą z powiatu gnieźnieńskiego Państwo Magdalena i Bartosz Przybylscy z gminy Niechanowo oraz Izabela i Zbigniew Stajkowscy z gminy... Wtorek, 14 czerwca 2022