moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Renowacja kaplicy grobowej rodziny Lange w Rybnie Wielkim

Środa, 13 października 2021
  • Renowacja kaplicy grobowej rodziny Lange w Rybnie Wielkim

Zakończyły się prace związane z renowacją zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Lange oraz zagospodarowaniu terenu wkoło budynku, w celu zwiększenia jego dostępności. Kaplica była w złym stanie technicznym: opadające tynki, ubytki, przebarwienia, pęknięcia.

W zakresie renowacji kaplicy podjęte zostały działania: izolacja fundamentów, skłucie tynków wewnętrznych i wykonanie nowych. Wymieniona zostałą posadzka i stopnie wejściowe. Poddane renowacji zostały gzymsy, boniowania i filary. Kopuła została naprawiona i pokryta blachą. Rzeźby: wazy i anioły zostały uzupełnione. Uporządkowano również teren wokół kaplicy: usunięte krzewy, posadzone nowe drzewa, wysiana zostanie trawa oraz wykonane alejki spacerowe. Zamontowana została również tablica informacyjna.

Po realizacji projektu kaplica zyskała nowe życie, została zabezpieczona i odtworzona w takim stopniu, jakim jest to możliwe. Teren wkoło zagospodarowano i przygotowano na cele użytkowe. Dodatkowo zaprojektowano ścieżkę dojazdową, wprost z drogi głównej.

Kaplica grobowa rodziny Lange z około 1880 r. jest najstarszym zabytkiem w miejscowości. Jej fundatorem była rodzina Lange, ówcześni właściciele Rybna. Projek­tant budynku jest nieznany. Kaplica usytuowana jest w zachodniej części wsi, po wschodniej stronie bocznej drogi biegnącej przy blokach miesz­kalnych od torów kolejowych do drogi Kiszkowo - Charbowo. Znajduje się za budynkiem mieszkalnym, na skarpie opadającej w stronę budynku danego dworu i zabudowań folwarcznych. Posadowiona jest na rzucie re­gularnego ośmiokąta o jednoprzestrzennym wnętrzu z wejściem od strony wschodniej. Jest to budynek jednokondygnacyjny, nakryty kopułą o prze­kroju półkolistym, zwieńczony krzyżem łacińskim. Elewacja jest otynko­wana, boniowana. Dekoracyjnie opracowane są jej krawędzie oraz lica cio­su kamieni, co podkreśla ich układ. Narożniki zaakcentowane są smukłymi kanelowanymi półkolumnami o doryckich głowicach, z rozczłonkowanym gzymsem koronującym. Na gzymsie nad ośmioma narożnikami kaplicy ustawione były wazy oraz posągi. Obecnie widoczne są jeszcze dwie bardzo zniszczone rzeźby. Pozostałe siedem elewacji ma identyczną kompozycję z niewielkim ostrołu­kowym oknem w ozdobnej opasce pośrodku. Wnętrze kaplicy jest jednoprze­strzenne, nakryte kopułą. Widoczne są pozostałości po marmurowej biało­-czarnej posadzce oraz delikatne, również biało-czarne barwienia na ścianach. W fasadzie wschodniej umieszczony jest ostrołukowy portal wejściowy, ujęty pod dwiema kolumnami dźwigającymi wąski przy­czółek zwieńczony kierowanym gzymsem z dentualami. Pośrodku tympa­nonu znajduje się prostokątna marmurowa tablica z wykutym napisem:
„Erbbegräbniss Familie Lange
Seelig sind die Todten Die dem Herrn starben”

tekst: Informacja prasowa

Napisz komentarz

Komentarze(2)

PODOBNE TEMATY
Miliony z PROW na inwestycje dla gmin i powiatów Komisja Europejska zaakceptowała zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program... Czwartek, 25 listopada 2021
40 542 zł dofinansowania dla Gminy Kiszkowo od Wojewody Wielkopolskiego W środę 3 listopada Wójt Gminy Kiszkowo oraz Skarbnik Gminy Kiszkowo Magdalena Wilkosz odebrali w Kiszkowie... Sobota, 6 listopada 2021
Utrudnienia na ul. Kostrzewskiego Do 9 listopada będzie obowiązywać tymczasowa organizacja uchu na wiadukcie nad linią kolejową w ciągu... Sobota, 6 listopada 2021
Wieczornia Patriotyczna w Zdziechowie Serdecznie zapraszamy na Wieczornicę Patriotyczną organizowaną przez Gminę Gniezno. Szczegóły na plakacie. Sobota, 6 listopada 2021