moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Umowa o dożywocie

Niedziela, 12 września 2021
 • Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie jest rodzajem umowy cywilnej. Na jej podstawie właściciel nieruchomości przenosi własność tejże nieruchomości na inną osobę w zamian za zobowiązanie się tej osoby do zapewnienia właścicielowi dożywotniego utrzymania.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nowy nabywca nieruchomości powinien:
 1. przyjąć zbywcę na domownika,
 2. dostarczać mu wyżywienie, odzież, mieszkanie, światło i opał,
 3. zapewnić mu stosowną pomoc oraz pielęgnację w przypadku choroby
 4. w sytuacji jego śmierci - zapewnić mu pogrzeb odpowiadający miejscowym zwyczajom.

Przykład:  dziadek przenosi na wnuka własność swojego mieszkania za życia w zamian za opiekę na podstawie zawartej umowy u notariusza. Wnuk staje się właścicielem nieruchomości jeszcze za życia dziadka, ale musi się nim opiekować.

Przedmiotem przeniesienia własności w drodze umowy dożywocia jest zawsze ściśle określona nieruchomość gruntowa lub lokalowa. W przypadku umowy o dożywocie możliwe jest uwzględnienie nie tylko własności całej nieruchomości, ale również udziału w niej. Zbywcą nieruchomości może być wyłącznie osoba fizyczna, zaś nabywcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Umowa dożywocia, podobnie jak każda umowa przenosząca własność nieruchomości, musi być zawarta pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

W sytuacji, w której między nowym właścicielem a dożywotnikiem powstaną się takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej styczności ze sobą, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę (comiesięczną) odpowiadającą wartości tych uprawnień. Z żądaniem zamiany świadczeń objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę może wystąpić każda ze stron umowy.

W wyjątkowych sytuacjach sąd może rozwiązać umowę o dożywocie na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości.

Do najważniejszych zalet zawarcia umowy o dożywocie zaliczyć należy fakt, że w nowy właściciel nabywa nieruchomość już z chwilą zawarcia aktu notarialnego, natomiast zbywca uzyskuje opiekę i pomoc do końca życia, a umowa ta pozwala na szczegółowe określenie zasad wspólnego życia. Wśród mankamentów omawianego rozwiązania wspomnieć przede wszystkim należy o długotrwałości zobowiązania, które w przeważających przypadkach jest podejmowane na wiele lat. Strony muszą liczyć się z ryzykiem wystąpienia ewentualnych konfliktów pomiędzy nimi.

W kontekście roszczenia o zachowek, pamiętać należy, że umowa o dożywocie nie jest ani darowizną, ani dziedziczeniem testamentowym. Oznacza to, że spadkobiercy zbywcy nieruchomości nie mogą żądać zachowku od osoby, która nabyła nieruchomość na podstawie umowy o dożywocie.

Kontakt: Adwokat Gniezno.
 

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(2)

 • 15.09.2021 22:30  Odpowiedz na komentarz

  Do usług notarialnych polecam Panią Dagmarę Dominik-Bukowską, kancelaria na Dąbrówki 28/2. Świetnie wszystko tłumaczy i ma rozsądne ceny! Bardzo fachowa :)

 • 15.09.2021 21:59  Odpowiedz na komentarz

  Tak tylko żeby nie było tak proste przy przekazaniu za dożywocie oplata skarbowa jest od wartości 2% czyli warte coś np dom milion płacisz 20.000 zł.Przekazujesz gospodarstwo np 30 ha ziemi plus budynki na dziś warte 4 miliony to płacisz jedyne 80.000zł + koszta notarialne,a przy darowiźnie nie ma opłaty 2%. Podasz mniejszą wartość to skarbowy wyliczy za ciebie + odsetki...

PODOBNE TEMATY
Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego Wzrost popytu na lokale mieszkalne sprawia, że przedmiotem umów są nieruchomości, które mają powstać... Niedziela, 1 sierpnia 2021
Kiedy warto skorzystać z pomocy notariusza? Pomoc notariusza może się przydać nie tylko w momencie kupowania lub sprzedawania nieruchomości, ale... Środa, 14 lipca 2021
Zarządzenie wykonania kary zawieszonej warunkowo Sąd wymierzając oskarżonemu karę pozbawienia wolności może jej wykonanie warunkowo zawiesić na dany... Poniedziałek, 28 czerwca 2021
Co z nakładami najemcy po rozwiązaniu umowy najmu? W praktyce często dochodzi do sytuacji, że najemca w okresie trwania najmu dokonuje pewnych ulepszeń... Niedziela, 9 maja 2021