moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego

Niedziela, 1 sierpnia 2021
  • Umowa rezerwacyjna lokalu mieszkalnego

Wzrost popytu na lokale mieszkalne sprawia, że przedmiotem umów są nieruchomości, które mają powstać w odległej przyszłości. W licznych przypadkach, etap sprzedaży mieszkań rozpoczyna się na tyle szybko, że nie jest możliwe zawarcie z kupującym umowy deweloperskiej. W tym przypadku strony decydują się na zawarcie tzw. umowy rezerwacyjnej. Nie jest to na dzień dzisiejszy umowa nazwana, która byłaby uregulowana w przepisach prawa. Jest ona wynikiem jedynie porozumienia stron i swobody umów.

Istotą umowy rezerwacyjnej jest umożliwienie klientom odpowiedniego czasu na zastanowienie się, czy chcą kupić konkretne mieszkanie, czy nie. Taka umowa sprowadza się zazwyczaj do dwóch postanowień: blokuje sprzedaż danego mieszkania na określony czas przez sprzedajacego, a deweloper zobowiązuje się do zawarcia właściwej umowy przedwstępnej. Istotnym jest, że przedmiotem takiej umowy nie jest jeszcze wybudowanie czy przeniesienie własności lokalu. Umowa rezerwacyjna winna zawierać w dość ogólnym stopniu zarys budynku, jego położenia, przewidywanej powierzchni lokalu oraz ceny zarezerwowanego lokalu.

W niedalekiej przyszłości, za sprawą nowelizacji ustawy deweloperskiej, umowa rezerwacyjna stanie się jednak nową umową nazwaną. W związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach prawa umowa rezerwacyjna będzie zawierana między deweloperem albo przedsiębiorcą innym niż deweloper, a potencjalnym kupującym zainteresowanym ofertą sprzedaży. Nadto, umowa rezerwacyjna będzie musiała być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, co niewątpliwie zagwarantuje pewność obrotu oraz skłoni rezerwującego do zapoznania się z postanowieniami umowy przed jej podpisaniem. Zgodnie z nowelizacją, umowa ta będzie zawierana na czas określony, a w sytuacji ubiegania się rezerwującego o kredyt, okres ten będzie odpowiednio uzależniony od terminów niezbędnych do uzyskania decyzji kredytowej.

Jednym z elementów nowej umowy deweloperskiej stanie się informacja o zawarciu umowy rezerwacyjnej oraz wysokości opłaty, która zgodnie z przepisami nie będzie mogła przekraczać 1% ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego i będzie miała charakter kaucji zaliczanej na poczet ceny. Rozwiązanie to uznać należy za całkowicie trafne, bowiem dotychczas deweloperzy mogli w dowolny sposób narzucać wysokość tzw. opłaty rezerwacyjnej, kierując się subiektywnymi czynnikami. Mając na uwadze nowelizację, opłata rezerwacyjna będzie niezwłocznie zwracana rezerwującemu w przypadku, gdy nie uzyska on pozytywnej decyzji kredytowej, albo w innych przypadkach związanych z obowiązkami dewelopera, który jeśli ich nie wykona, będzie zobowiązany zwrócić rezerwującemu opłatę w podwójnej wysokości.

Uregulowanie umów rezerwacyjnych w przepisach prawa niewątpliwie zapewni szerszą ochronę przyszłych nabywców lokali, którzy będą obowiązkowo informowani o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących zarówno samego dewelopera, jak i nabywanej nieruchomości. Co najważniejsze, wskutek nowej regulacji zminimalizowane zostanie ryzyko utraty przez nabywcę opłaty rezerwacyjnej.

Kontakt: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(1)

PODOBNE TEMATY
Odpowiedzialność za zwierzęta Opieka nad zwierzęciem wymaga nie tylko troski, ale i zaangażowania ze strony właściciela. Jest to o... Poniedziałek, 10 stycznia 2022
Były partner zaniża dochody by płacić niższe alimenty? Sprawdź co możesz zrobić! Kiedy dochodzi do rozwodu lub rozstania, dzieci pozostają na ogół przy jednym z rodziców. W większości... Wtorek, 30 listopada 2021
Zdrada jako przesłanka orzeczenia rozwodu z winy małżonka Obok niezgodności charakterów, zdrada małżeńska stanowi jedną z najczęstszych przyczyn składania pozwów... Poniedziałek, 22 listopada 2021
Jak założyć spółkę z o.o. nie wychodząc z domu? Coraz bardziej popularną i bezpieczną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka... Niedziela, 10 października 2021