moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Egzaminy dla operatorów koparko-ładowarki w CKZiU

Wtorek, 4 maja 2021
  • Egzaminy dla operatorów koparko-ładowarki w CKZiU

W piątek, 30 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie odbył się egzamin na uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki. Egzamin praktyczny, w którym udział wzięli uczniowie gnieźnieńskich techników, zdało 28 osób.

Kurs oraz egzamin zorganizowano na terenie CKZiU przy ul. Słowackiego. W celu jego realizacji placówka uzyskała upoważnienie Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Uczniowie zdobyli uprawnienia IBiGS do obsługi koparko-ładowarki jednonaczyniowej do 4 ton oraz ładowarki do 8 ton. Kolejna edycja kursu dla uczniów rozpocznie się już w czerwcu. Obecnie na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowane są kursy z projektu unijnego pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy”, dające uprawnienia elektryczne do 1 kV SEP, kurs spawalniczy metodą MAG oraz kurs obsługi wózków jezdniowych.

Założeniem projektu jest wsparcie zawodów deficytowych, określonych na podstawie prognozy badania pn. barometr zawodów oraz efektywne przygotowanie zawodowe i płynne przejście z etapu kształcenia do zatrudnienia przez blisko 350 uczniów z sześciu szkół ponadpodstawowych powiatu. Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia są między innymi uczniowie kierunków: krawiec, stolarz, technik żywienia i usług gastronomicznych; technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik elektronik, a także technik usług fryzjerskich, technik budownictwa, technik informatyk i technik logistyk. Uczestnikami projektu są uczniowie i nauczyciele/koordynatorzy ze szkół ponadpodstawowych powiatu gnieźnieńskiego: Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Witkowa. Beneficjentem projektu jest również Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

Projekt, którego realizacja obejmuje okres od stycznia 2018 do końca listopada 2021, podzielony został na różne obszary: efektywne doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe, system płatnych staży i praktyk - realizowany w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami oraz doposażenie siedmiu placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne. W projekcie biorą udział również nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz doradcy zawodowi, dla których stworzono możliwości uczestnictwa w kursach doskonalących i studiach podyplomowych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy. Wartość projektu to ponad 1,7 mln zł, z czego 90% środków pochodzi z UE.

tekst: Informacja prasowa

Napisz komentarz

Komentarze(1)

  • 04.05.2021 16:00  Odpowiedz na komentarz

    Koparko- ładowarki do 4 Ton? przecie cat ma ponad 8 ton to co to za papier na 4 tony?na obsługę bobca chyba czyli nic nie wart!Jak zwykle uzyskasz papier nic nie wart!

PODOBNE TEMATY
Kantory internetowe - kiedy warto zdecydować się na wymianę walut online? Regularnie dokonujesz wymiany walut, jednak nadal nie znalazłeś kantoru, który spełniłby wszystkie Twoje... Piątek, 27 maja 2022
Rozmawiali o działalności spółek wodnych Starosta Piotr Gruszczyński spotkał się 23 maja br. z szefami spółek wodnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego.... Poniedziałek, 23 maja 2022
Nagrody EUHealthAward 2021 - wśród laureatów I LO w Gnieźnie 4 maja br. w Brukseli odbyło się coroczne spotkanie platformy #EUHealth, która zajmuje się projektami... Środa, 18 maja 2022
Ostrzeżenie meteorologiczne: przymrozki W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr... Wtorek, 17 maja 2022