moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zespół ekspertów ratuje akweny Pojezierza Gnieźnieńskiego

Czwartek, 4 lutego 2021
  • Zespół ekspertów ratuje akweny Pojezierza Gnieźnieńskiego

Wtorkowa konferencja prasowa, w biurze Posłanki Pauliny Hennig-Kloski, była w całości poświęcona tematyce ratowania jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego. Źródłem nowych informacji, dającym szansę na wdrożenie skutecznego programu ratunkowego jest najnowsza "Ekspertyza - analiza możliwości zasilania jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego zasobami rzeki Warty oraz szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego", opracowana przez zespół specjalistów i sfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W swoim wystąpieniu Posłanka Paulina Hennig-Kloska odniosła się do poważnych ubytków wody w jeziorach Pojezierza Gnieźnieńskiego, posiłkując się przykładem jeziora Niedzięgiel w Skorzęcinie, którego lustro wody, w ostatnich dwóch latach obniżyło się o ok. 68 cm. Ekspertyza potwierdza występowanie przynajmniej kilku czynników wpływających na obniżanie się poziomu lustra wody w tym jeziorze. Poza górniczymi uwarunkowaniami, są to oddziaływania naturalne wywołane zmianami klimatycznymi w tym - wzrost parowania ziemi, brak zimą pokrywy śnieżnej oraz roztopów zasilających wody podziemne, długotrwałe susze oraz wzrost urbanizacji terenu i produkcja rolnicza, wpływające na zwiększone pobory wód powierzchniowych i podziemnych.

Dalszą część wystąpienia dotyczyła materiału ww. Ekspertyzy i najważniejszych wniosków wynikających z opracowania. Z zaprezentowanej ekspertyzy wynika, że bezpośrednie zasilanie jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego wodą z położonego 17 km na wschód Kanału Ślesińskiego jest niemożliwe z uwagi na jakość wody. Istnieje jednak możliwość pośredniego pompowania wody przy użyciu zbiorników retencyjnych, które mogłyby powstać w oparciu o pokopalniane wyrobiska. Z tych względów autorzy ekspertyzy proponują jak najszybsze wypełnienie wyrobisk po odkrywkach Kazimierz Północ oraz Jóźwin II B wodą pompowaną z Kanału Ślesińskiego a w dalszej kolejności przelewanie, poddanej naturalnej filtracji do jezior PPK.

Na cele ściśle retencyjne eksperci proponują przeznaczenie końcowego zbiornika Jóźwin IIB, którego eksploatacja zakończy się w 2023 roku. Ze względu na utrzymanie dobrej jakości wody należy zaniechać użytkowania zbiornika na cele rybackie, wędkarskie czy rekreacyjne. Zlewnia zbiornika musiałaby także zostać zabezpieczona przed dopływem wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i eutrofizacją tj. zakwitaniem wód.

Orientacyjny koszt inwestycji wynosi 25 mln zł a orientacyjny koszt przepompowania wody 20 mln m3 wody to 3 mln zł. Ponadto dzięki temu projektowi wypełnianie zbiornika końcowego po odkrywce Jóźwin IIB, o pojemności planowanej ok. 213 mln m3, można skrócić z planowanych 33 lat do ok. 10 lat. Dzięki podobnym działaniom, czas oddziaływania wyrobiska Kazimierz Północ na jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego został już skrócony z 20 do 2 lat.

Swoje wystąpienie posłanka zakończyła apelem o racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych. Podkreśliła, że wiele w tej materii zależy od nas samych.
 

tekst: Andrzej Bukowski
foto: Andrzej Bukowski

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Radny Artur Kuczma przechodzi do partii Szymona Hołowni Artur Kuczma, radny Rady Miasta Gniezna, poinformowało dzisiaj na swoim fanpage'u, że opuszcza szeregi... Poniedziałek, 12 kwietnia 2021
PiS nie zgadza się ze słowami starosty. Jak zdaniem radnych opozycji wygląda budżet powiatu? Marcin Makohoński wypowiedział się na temat stanu finansów powiatu gnieźnieńskiego. Zdaniem radnego... Czwartek, 8 kwietnia 2021
4 mln zł dla SP nr 3! Niezrozumiała "miłość" prezydenta Budasza i posła Dolaty? Szkoła Podstawowa nr 3 w Gnieźnie otrzymała 4 mln zł na budowę hali sportowej. Środki pochodzą z budżetu... Niedziela, 4 kwietnia 2021
List Zbigniewa Dolaty do Redakcji portalu moje-gniezno.pl W piątek 12 marca 2021 r. ukazał się artykuł pt. "Irracjonalne zachowanie posła Dolaty! Nagrywał spotkanie... Środa, 17 marca 2021