X Informacje Gniezno

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Kto może prowadzić spółkę partnerską?

Poniedziałek, 1 lutego 2021
 • Kto może prowadzić spółkę partnerską?

Spółka partnerska to jeden z rodzajów spółki osobowej. Spółka ta jest powołana do wykonywania tzw. wolnego zawodu. Oznacza to, że w formie spółki partnerskiej mogą być wykonywane tylko te zawody zaufania publicznego, które zostały wskazane w art. 88 k.s.h.

Partnerem (czyli wspólnikiem) w spółce partnerskiej może być wyłącznie osoba fizyczna uprawniona do wykonywania następujących wolnych zawodów:
 • biegły rewident,
 • doradca inwestycyjny,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • architekt,
 • adwokat,
 • aptekarz,
 • inżynier budownictwa,
 • makler papierów wartościowych,
 • doradca podatkowy,
 • księgowy,
 • lekarz,
 • położna,
 • pielęgniarka,
 • notariusz,
 • lekarz weterynarii,
 • radca prawny,
 • rzecznik patentowy,
 • tłumacz przysięgły,
 • rzeczoznawca majątkowy.

Powyższy katalog zawodów jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że tylko osoby wykonujące te konkretne zawody mogą zawiązać spółkę partnerską. Wymienione zawody charakteryzuje wysoki stopień samodzielności działania ich przedstawicieli oraz specjalistyczna wiedza i umiejętności.

Spółkę partnerską można założyć w celu wykonywania jednego rodzaju zawodu lub więcej profesji. Na przykład w jednej spółce mogą funkcjonować adwokaci i radcowie prawni, ale i tu są wyjątki, ponieważ niektórych zawodów nie można łączyć. Trudno bowiem uznać, że współpraca lekarza i architekta mogłaby spełniać cele spółki partnerskiej.

W spółce partnerskiej każdy wspólnik (partner) może samodzielnie jednoosobowo reprezentować spółkę i prowadzić jej zwykłe sprawy. Za prowadzenie spraw partnerowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Każdy partner wykonując wolny zawód w spółce ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie zaciągniętych przez siebie zobowiązań. Wspólnik jako profesjonalista - odpowiada za swoje decyzje oraz za całokształt pracy osób pracujących pod jego kierownictwem i jej następstwa. Jeśli wspólnicy chcą ponosić odpowiedzialność solidarnie, tak jak w spółce jawnej, mogą umieścić taki zapis w umowie spółki.

Reasumując,  warto zauważyć, że funkcjonowanie spółki partnerskiej jest bardzo zbliżone do działalności spółki jawnej. Odrębności wynikają przede wszystkim z istoty wykonywania wolnych zawodów, ponieważ tylko dla takiej działalności przeznaczona jest spółka partnerska.

Kontakt: Adwokat Gniezno.
 

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Co z nakładami najemcy po rozwiązaniu umowy najmu? W praktyce często dochodzi do sytuacji, że najemca w okresie trwania najmu dokonuje pewnych ulepszeń... Niedziela, 9 maja 2021
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu Z bezumownym korzystaniem z lokalu mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś bez tytułu prawnego (żadnej umowy)... Wtorek, 6 kwietnia 2021
Masz kredyt we frankach? Przyjdź na bezpłatne spotkanie i dowiedz się jak go unieważnić! Kancelaria Prawna Tomasz Święch zaprasza na spotkanie wszystkie osoby posiadające zobowiązanie kredytowe... Czwartek, 25 lutego 2021
Co to jest zastaw? W praktyce bardzo często umowy zabezpieczone są nie tylko hipoteką, ale również zastawem. Jest tak dlatego,... Środa, 24 lutego 2021