moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Co grozi za nielegalne składowanie odpadów?

Wtorek, 26 stycznia 2021
  • Co grozi za nielegalne składowanie odpadów?

Składowanie, a potem wywóz odpadów, to nieodłączny element wielu robót budowlanych, w tym remontu mieszkania, domu, czy rozbiórki działkowej altanki. Warto pamiętać o tym, że rządzi się ono swoimi prawami - a dokładniej mówiąc przepisami prawnymi, których złamanie może grozić poważnymi konsekwencjami.

Śmieci mają swoje miejsce
Prawo wyraźnie precyzuje, na jakich warunkach możemy składować odpady. Wytwarzając śmieci i gospodarując nimi w pierwszej kolejności musimy mieć świadomość, że niedopuszczalne jest narażanie środowiska naturalnego na degradację. Oczywistym jest też fakt, że składowanie odpadów nie może zagrażać życiu ani zdrowiu. Aby zagwarantować bezpieczeństwo ludziom i środowisku, nałożono zakaz dowolnego gromadzenia odpadów. Wg litery prawa, zarówno odpady komunalne, jak i budowlane, mogą być składowane tylko w miejscach do tego przeznaczonych, i na ściśle określonych zasadach. I tak, odpady z gospodarstw domowych powinny być segregowane - najlepiej wg optymalnego podziału na odpady bio, papierowe, plastikowe, szklane, metalowe, mieszane. Poszczególnym rodzajom śmieci powinny odpowiadać specjalnie przygotowane pojemniki, różniące się kolorami i opisane, tak aby w łatwy sposób można było wytypować, gdzie powinien znaleźć się określony rodzaj odpadu. Jeśli zaś przeprowadzamy remont, przydatny będzie kontener na gruz Warszawa. Nie możemy bowiem składować gruzu ani na terenie własnej posesji bezpośrednio na glebie, ani na chodniku przed blokiem czy w jakikolwiek sposób bez specjalnego pojemnika - dopuszczalne jest przechowanie gruzu w kontenerze, do czasu aż zostanie odebrany przez ekipę.

Problem dzikich wysypisk
Tzw. dzikie wysypiska są nielegalnymi składowiskami odpadów. Nielegalność oznacza, że nie spełniają bądź spełniają w sposób niepełny normy i warunki pod względem budowy takiego wysypiska i jego eksploatacji oraz systemu zabezpieczeń. W związku z czym ich funkcjonowanie nie powinno być prowadzone. Zaleganie śmieci na takim składowisku może przyczyniać się do negatywnego oddziaływania na środowisko i pośrednio na zdrowie. Nie warto przyczyniać się do takiego wpływu składowanych śmieci na otoczenie - tym bardziej, że wywóz śmieci jest prosty do zorganizowania, a nad dowozem kontenera i odbiorem odpadów cały czas czuwa wynajęta firma. Za niezgodne z prawem i nielegalne składowanie może zostać też uznane wyrzucanie odpadów do lasu czy w inne ustronne miejsca, podrzucanie ich na czyjąś posesję lub porzucenie ich w miejscu publicznym. Są to wręcz wykroczenia, za które może grozić szereg konsekwencji, od nagany, przez grzywnę, do kary pozbawienia wolności z tytułu - odpowiednio - zanieczyszczania gleby lub wody w lasach, wyrzucania śmieci na cudzy grunt lub zanieczyszczenia lub zaśmiecania miejsca publicznego. Sąd może ponadto orzec tzw. nawiązkę pieniężną - czyli dodatkową karę, polegającą na obciążeniu finansowym kosztami oczyszczania danego środowiska. Jeśli chodzi o karę pozbawienia wolności, art. 183. Kodeksu Karnego przewiduje karę trwającą zazwyczaj kilka miesięcy. Maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności to 5 lat.  

Wywóz gruzu Warszawa
Dlaczego warto wywozić gruz i segregować odpady zgodnie z prawem? Nie tylko ze względu na brak konsekwencji prawnych. Prawidłowe przechowywanie odpadów to same plusy dla ekosystemu. Na nielegalnych wysypiskach często dochodzi do tworzenia się procesów gnilnych pod wpływem wilgoci na skutek podmywania odpadów poprzez deszcze. Od tego już tylko krok do zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi, kwasami, węglowodorami. Cierpi na tym roślinność, czasami zanieszczyszczenia są tak wielkie, że przywrócenie stanu pierwotnego jest niemożliwe. Ponadto postępując zgodnie z prawem umożliwiamy recykling odpadów - gruz może być wykorzystywany ponownie na budowach jako podsypka pod fundamenty, szkło oczyszczane i przerabiane do ponownego wykorzystania.

Produkujemy średnio ponad 300 kg śmieci rocznie. To sporo, biorąc pod uwagę to, jak bardzo niebezpieczne dla nas może być nielegalne ich składowanie. Przy tak ogromnej skali wytwarzania odpadów nie dziwią surowe przepisy dotyczące segregacji, a także duży nacisk na legalność wysypisk. Składując śmieci zgodnie z prawem unikniemy kar i przyczynimy się do poprawy jakości ekosystemu.
 

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
2 100 zł mandatu za przeładowanego busa 3,6 t - tyle ważyła tylko sama druga oś dostawczaka skontrolowanego na wschodniej obwodnicy Poznania... Środa, 26 stycznia 2022
Nieoznakowany kolos na S5 Za ciężki, za długi i za wysoki nieoznakowany zespół pojazdów zatrzymali na ekspresowej "piątce" niedaleko... Środa, 26 stycznia 2022
Radnemu nie podoba się, że wójt jest czynnym strażakiem OSP! Złożył skargę do Wojewody Wielkopolskiego! Rafał Rekruciak, radny Gminy Niechanowo, złożył skargę do Wojewody Wielkopolskiego na wójta, w której... Wtorek, 25 stycznia 2022
Kolizja w centrum Gniezna spowodowała wyciek kilkuset litrów paliwa! W poniedziałek, ok. godz. 11.15 służby ratunkowe otrzymały informację o zderzeniu samochodu osobowego... Wtorek, 25 stycznia 2022