moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Stypendium Prezydenta Miasta Gniezna obniżone i rozdane po cichu?

Poniedziałek, 11 stycznia 2021
 • Stypendium Prezydenta Miasta Gniezna obniżone i rozdane po cichu?

W grudniu 2020 r. napłynęły do nas nieoficjalne informacje dotyczące wręczenia Stypendium Prezydenta Miasta Gniezna, w nieoczekiwanie niskiej wysokości. Przypomnijmy, że stypendium te jest wręczane co roku, a wnioskować o nie mogą studenci publicznych szkół wyższych działających na terenie Pierwszej Stolicy, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i wykazywali średnią ocen w poprzednim roku akademickim na poziomie minimum 4,5.

Wysokość stypendium to 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest ono przyznawane na 10 miesięcy. W roku 2019 minimalne wynagrodzenie wynosiło 2 250 zł, zatem wówczas miesięczna wysokość stypendium oscylowała na poziomie 450 zł. Zasady te miały być niezmienne także w 2020 roku, jak wynikało z obwieszczenia Rady Miasta Gniezna z dnia 24 czerwca 2020 r.

Informacje, które otrzymaliśmy były dość niepokojące, dlatego wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z zapytaniem prasowym. Poniżej przedstawiamy nasze pytania i odpowiedzi, które otrzymaliśmy od magistratu:
Dlaczego nie opublikowano nigdzie listy laureatów Stypendium Prezydenta Miasta Gniezna 2020 r.?
Nie ma obowiązku publikowania listy studentów, którym przyznane zostało stypendium naukowe Miasta Gniezna.

Kto i dlaczego podjął decyzję o obniżeniu tego stypendium?
Decyzję o obniżeniu miesięcznej kwoty stypendium podjęła Rada Miasta Gniezna uchwałą nr XXVII/377/2020 z dnia 28 października 2020 r. , biorąc pod uwagę możliwości budżetu Miasta.

Prosimy o wskazanie podstawy prawnej na podstawie, której obniżono stypendium?
Nie ma podstawy prawnej, która mówiłaby ile powinno wynosić stypendium naukowe dla studentów.

Dlaczego nigdzie nie opublikowano danych dotyczących wręczenia stypendium tj. daty wręczenia, tudzież zakończenia procesu wyłaniania tegorocznych stypendystów?
W porozumieniu z uczelniami, w związku z sytuacja epidemiczną kraju i pandemią zrezygnowano w tym roku z oficjalnego wręczenia stypendiów.

Prosimy wskazać miesięczną wysokość stypendium?
Miesięczna kwota stypendium dla studentów w roku akademickim 2020/2021 wynosi 400 zł brutto.

Dlaczego w obwieszczeniu z dnia 24 czerwca 2020 r. uchwalonym przez radę miasta i załącznikach do tegoż obwieszczenia (tj. załącznik nr 1 do załącznika nr 1, Regulamin przyznawania stypendiów naukowych studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna, Rozdział 5, Tryb realizacji stypendiów, § 12. Miesięczna kwota stypendium dla studentów to równowartość 20% brutto minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j .Dz. U. z 2018 r., poz. 2177).) zawarte są błędne informacje dotyczące wysokości stypendium?
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyznawania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania podjęte zostało 24 czerwca 2020 r., a uchwałę zmieniającą Rada Miasta Gniezna podjęła 28 października 2020 r. Powyższy tekst jednolity nie może zawierać nowelizacji podjętych po 24.06.2020 r. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych tekst jednolity aktu normatywnego ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany.

Czy uczelnie oraz studenci mieli świadomość faktycznej wysokości stypendium podczas naboru wniosków na te stypendium?
Władze uczelni składały wnioski o udzielenie stypendiów wraz z listami kandydatów spełniających określone kryteria na podstawie uchwały Nr III/47/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyznawania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 5241) w terminie do 5 października.

Czy podano do informacji publicznej wysokość stypendium po procesie podpisania umów stypendialnych? Jeśli nie, to dlaczego?
Uchwała NR XXVII/377/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w dniu 30.10.2020 r. oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 4 listopada 2020 r. pod poz. 8188.

Abstrahując od ostatniej uchwały z 28 października 2020 r., a sugerując się dokumentami z czerwca 2020 r. oraz zasadami jasno określającymi wysokość stypendium w latach ubiegłych, odnosimy wrażenie, iż zasada określająca miesięczną wysokość stypendium na 20% minimalnego wynagrodzenia była zasadą niepodważalną, stanowiącą stały i zasadny wskaźnik wysokości owego stypendium. Jednakże uchwała z 28 października 2020 r. wprowadziła spore zmiany, które trudno uznać za zasadne. Wysokość stypendium w roku akademickim 2020/2021 powinna wynosić 520 zł miesięcznie, uchwała obniżyła tę kwotę do stałej wysokości 400 zł miesięcznie. Zatem mimo, iż corocznie wzrasta minimalne wynagrodzenie i w zasadzie wszystko drożeje, to Urząd Miasta nie zapomina o uzdolnionych studentach i nagradza ich znacznym obniżeniem wysokości stypendium.

Teoretycznie można by tłumaczyć obniżoną wysokość stypendium oszczędzaniem środków z budżetu miasta z uwagi na pandemię Covid-19 i ograniczone wpływy do budżetu, ale w uzasadnieniu uchwały obniżającej owe stypendium nie ma ani słowa, by ta sytuacja była związana z pandemią. W krótkim uzasadnieniu kluczowe wydaje się być zdanie: „Coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduje, że kwota planowanych środków budżetowych przeznaczona na wypłatę stypendiów z roku na rok ulega zwiększeniu, co stanowi coraz większe obciążenie dla budżetu miasta.” Co to oznacza dla studentów? To, iż nie mogą liczyć na coroczną waloryzację wysokości stypendium i tym samym mogą spodziewać się obniżenia wartości pomocy finansowej i jej prestiżu. Z czasem liczba wniosków o stypendium za pewne ulegnie zmniejszeniu, gdyż załatwianie wszystkich formalności może nie być tego warte, biorąc pod uwagę szalejącą i stale rosnącą inflację. Czy Urząd Miasta ma tego świadomość? Trudno powiedzieć, nie chcielibyśmy osądzać, ale myśl, że być może chodzi o to by stopniowo wygasić stypendium nasuwa się sama.

Trudno uwierzyć by budżet miasta był w tak opłakanym stanie by trzeba było obniżać stypendia uzdolnionym studentom. Argument, iż są to coraz większe koszty także do nas nie przemawia, tym bardziej biorąc pod uwagę inne absurdalne i wręcz horrendalne wydatki magistratu. Przykładem tutaj może być chociażby ostatni zakup kilku ozdób świątecznych za kwotę niemal 150 tys. zł. o którym pisaliśmy tutaj. No cóż, są rzeczy ważne i ważniejsze i najwidoczniej zakup np. dwóch dwumetrowych choinek jako ozdób świątecznych za kwotę 5 781 zł jest ważniejszy niż wsparcie młodych uzdolnionych studentów, którzy nie tylko osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, ale także aktywnie działają na rzecz Miasta Gniezna.

Dziwne także wydają się być okoliczności dotyczące wręczenia stypendiów, albowiem od kilku lat, każdego roku publikowano listę laureatów, dokonywano oficjalnego wręczenia, a cała sprawa była nagłaśniania. W roku 2020 wszystko to odbyło się po cichu, o ile można zrozumieć, że oficjalnego wręczenia nie było z uwagi na pandemię i obostrzenia, to brak danych, które mówiły by kiedy wyłoniono kandydatów i brak danych dotyczących listy wyłonionych laureatów jest mocno zastanawiający. Urząd Miasta oczywiście nie musiał tych informacji publikować, ale skoro wcześniej to robiono, to co spowodowało, że teraz z tego zrezygnowano? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Nie ma także sensu rozwodzić się nad tym, czy odpowiedzi nam udzielone są konkretne i rzeczowe, czy raczej wymijające.

Młodych i zdolnych ludzi należy wspierać, bo to oni są przyszłością tego miasta i nie tylko. Sama forma wsparcia w postaci stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce jest bardzo dobrym pomysłem i nikt tego nie kwestionuje. Jego wcześniejszą wysokość także można uznać za całkiem przyzwoitą, choć z pewnością nikt by nie narzekał gdyby było wyższe. Ale zmiany w postaci obniżenia stypendium wbrew wcześniejszym regulaminom jego przyznawania, wbrew uchwalonym wcześniej dokumentom, a na podstawie jednej, krótkiej uchwały, spisanej za pewne w dwie minuty i ciche okoliczności związane z wręczeniem stypendium i całą otoczką są bardzo zastanawiające. Tak czy inaczej my jako redakcja Moje Gniezno pragniemy z całego serca pogratulować stypendystom z 2020 r. i życzymy dalszych owocnych sukcesów w nauce.
 

tekst: Andrzej Bukowski

Napisz komentarz

Komentarze(6)

 • najważniejszy JEST PIJAR !!! Czyli muszą być ozdóbki na latarniach dla gawiedzi. Muszą być choineczki. Muszą być siłownie na peryferiach miasta. Muszą być pseudo ścieżki rowerowe nie dające mieszkańcom żadnego ciągu przejazdowego przez miasto. a przede wszystkim, muszą być pieniądze dla oddziałów bibliotek miejskich na osiedlach, gdzie prezydent schował (ponad wymiarowo przyjętych) pracowników swojego Pijarowskiego oddziału gotowego w każdej chwili do ataku na przeciwników politycznych PO.

 • 12.01.2021 00:29  Odpowiedz na komentarz

  Hańba .Sprzedają działki a pieniądze na co są przeznaczane? Na tym portalu kilka dni temu ukazała sie informacja o rewitalizacji parku przy dziekance na to jest kasa . Ludzie kto nami rządzi władza która dba tylko o swoje potrzeby byle tylko się utrzymać i nachapać potajemnie byle było dla nich....

 • 11.01.2021 13:55  Odpowiedz na komentarz

  podobno wiekszosc radnych pcha sie do rady tylko ze wzgledu na pieniadze, zastanowcie sie ludzie nad tymi nazwiskami ktorzy sie dopchali i nastepnym razem wybierzcie ludzi nowych nie z ukladu

 • 11.01.2021 10:53  Odpowiedz na komentarz

  Stypendia obniżono ale diet radnych nie. Wszak czy sie stoi czy się leży ponad 1,5 tyś sie należy :-)

 • 11.01.2021 10:30  Odpowiedz na komentarz

  Wstyd,powinniście zabrać stypendia dla dzieci z biednych Rodzin,Rozdawane przez MOPS.STYPEndium należy się ambitnym dzieciom A NIE ludziom korzystającym z MOPSU.Żenada!!!

 • 11.01.2021 00:31  Odpowiedz na komentarz

  czy wśród stypendystów są synowie Grobelnego i dzieci Budasza?

PODOBNE TEMATY
Zajęcia z LEGO Education wracają do VR Inkubatora Zgodnie z zapowiedziami w wakacje VR Inkubator w Fałkowie otwiera się na dzieci i kontynuuje przygodę... Czwartek, 30 czerwca 2022
Niezwykła wystawa w VR Inkubator za nami! Odwiedzający byli zachwyceni Od 23 do 26 czerwca w VR Inkubator w Fałkowie można było odwiedzić wystawę "Przyszłość u podstaw" przygotowaną... Czwartek, 30 czerwca 2022
Nowy chodnik w Dziećmiarkach oddany do użytku Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie oddał do użytku nowo powstały chodnik w miejscowości Dziećmiarki w... Środa, 29 czerwca 2022
Dom jednorodzinny w rozsądnej cenie! Osiedle Wierzbiczany już w sprzedaży Osiedle domów jednorodzinnych to inwestycja zlokalizowana nieopodal Gniezna, w zielonej i spokojnej... Piątek, 24 czerwca 2022