moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014 - 2020

Czwartek, 22 października 2020
  • Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014 - 2020

Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych. Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region - mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Inwestycje w powiatach gnieźnieńskim i wągrowieckim
Ponad 21 milionów złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatów gnieźnieńskiego i wągrowieckiego. 8,2 miliona złotych wykorzystano na poprawę stanu dróg lokalnych. Aż sześć inwestycji drogowych zakończyła Gmina Damasławek, która zbudowała i przebudowała drogi gminne w Damasławku i Niemczynie. Gmina Wągrowiec zrealizowała trzy inwestycje, przebudowując drogę Bartodzieje-Kopaszyn oraz drogi w Łaziskach i Łęgowie. Na terenie gminy Wapno wykonana została przebudowa drogi na odcinku Komasin-Srebrna Góra. Dzięki dofinansowaniu z PROW 2014-2020 przebudowano dwa odcinki dróg powiatowych należących do powiatu wągrowieckiego: odcinek Wiśniewo-Wiśniewko oraz Łekno-Rąbczyn. Wśród beneficjentów z powiatu gnieźnieńskiego inwestujących w infrastrukturę drogową, swoje projekty ukończyła już Gmina Kiszkowo, która przeznaczyła środki europejskie na przebudowę dwóch dróg gminnych: relacji Łagiewniki Kościelne-Olekszyn-Rybieniec oraz Dąbrówka Kościelna-Turostówko. W gminie Łubowo w zakresie dróg gminnych zmodernizowany został układ komunikacyjny pomiędzy węzłami drogi ekspresowej S5 "Łubowo" oraz "Gniezno Południe”. W 2019 roku wójtowie gmin Łubowo i Wągrowiec podpisali umowy z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim na dofinansowanie kolejnych inwestycji drogowych z PROW 2014-2020.

Ponad 9,3 miliona złotych zostało przeznaczonych na wsparcie inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową dla beneficjentów z powiatów gnieźnieńskiego i wągrowieckiego. Dzięki funduszom unijnym rozbudowano i wyposażono oczyszczalnię ścieków oraz przebudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w Łubowie, w Kłecku powstała nowa sieć kanalizacji sanitarnej oraz przebudowana sieć wodociągowa. Gmina Kłecko zakupiła również wyposażenie budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach. W infrastrukturę wodno-kanalizacyjną zainwestowała Gmina Wągrowiec, która zrealizowała projekt w miejscowości Ochodza. W 2020 roku środki na gospodarkę wodno-ściekową uzyskali kolejni beneficjenci Programu. Gmina Damasławek dwumilionowe dofinansowanie przeznaczy na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turza oraz zakup wyposażenia dla stacji uzdatniania wody w Międzylesiu i Mokronosach. Pomoc finansowa w tej samej kwocie została przyznana Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kłecku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz dalsze wyposażenie stacji uzdatniania wody w Świniarach. Kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne przy wsparciu z PROW 2014-2020 realizuje Gmina Łubowo, przeznaczając uzyskaną pomoc finansową na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przyborowie, przebudowę przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Dziekanowicach oraz przebudowę sieci wodociągowej w Imielenku i Lednogórze.

Pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiła budowę targowiska w Łeknie w gminie Wągrowiec. Beneficjenci PROW 2014-2020 ukończyli też inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Nowoczesne świetlice powstały w miejscowości Ujazd w gminie Kiszkowo, w Dąbrowie w gminie Damasławek oraz w miejscowości Nowe w gminie Wągrowiec. Dzięki funduszom unijnym przebudowano również świetlicę wiejską w Ludwikowie w gminie Wągrowiec.

Ważne środki na rozwój lokalny
W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na obszarze powiatu gnieźnieńskiego działa obecnie jedna lokalna grupa działania - „Trakt Piastów”, do której należą m.in. gminy Gniezno, Mieleszyn, Kłecko i Łubowo. Lokalna Grupa działania „Dolina Wełny” w swoich granicach obejmuje wszystkie gminy powiatu wągrowieckiego.

Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze na realizację projektów wpisujących się w poszczególne strategie trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Na terenie powiatów gnieźnieńskiego i wągrowieckiego wartość zrealizowanych projektów dofinansowanych za pośrednictwem wielkopolskich LGD to ponad 5,8 miliona złotych. Przyznane fundusze umożliwiły realizację 41 przedsięwzięć, z których 18 dotyczyło rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rozwinięcia już istniejących przedsiębiorstw.

Pozostałe zadania zostały zrealizowane przez lokalne instytucje. Dzięki środkom przeznaczonym na wsparcie rozwoju lokalnego w ramach PROW 2014-2020 w Gminie Łubowo przebudowane zostało wielofunkcyjne boisko, zbudowano ogólnodostępne boisko w Fałkowie oraz zagospodarowano teren przy Urzędzie Gminy w Łubowie poprzez budowę urządzeń małej architektury wraz z placem zabaw. W gminie Kiszkowo powstało Centrum Integracji Mieszkańców w Charzewie i Centrum Kulturalne w Rybieńcu. W Łopiennie i Karniszewie w gminie Mieleszyn oddano do użytku dwa boiska wielofunkcyjne, a w Mnichowie, Skiereszewie, i Szczytnikach Duchownych w gminie Gniezno utworzone zostały tereny rekreacyjne. W Witkowie powstało Międzypokoleniowe Centrum Sportu i Rekreacji, a w Działyniu w gminie Kłecko teren przy świetlicy wiejskiej oraz sama świetlica zostały zagospodarowany z myślą o uatrakcyjnieniu pod względem rekreacyjnym i kulturalnym. Blisko 550 tysięcy złotych pozyskały z PROW organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Rodziców Ziemi Niechanowskiej zagospodarowało teren rekreacyjny przy ul. Pogodnej w Niechanowie, a Stowarzyszenie Oświatowe "ONUPHRIUS" zbudowało kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej oraz skatepark w Czerniejewie. Tereny rekreacyjne powstały przy ul. Żnińskiej w Damasławku i ul. Antoniewskiej w Skokach, we wsi Miłosławice w gminie Mieścisko i w Werkowie w gminie Wągrowiec powstały nowe świetlice wiejskie, a Miasto i Gmina Gołańcz wybudowała chodnik przy zabytkowym zamku.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwia również wsparcie mniejszych inicjatyw realizowanych w formie grantów. Za pośrednictwem LGD „Trakt Piastów” zorganizowane zostały działania o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, przyczyniając się do wzrostu integracji i poszerzając kompetencje społeczne.
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

tekst: Informacja prasowa

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Obchody Powiatowego Dnia Strażaka! Wyróżniono zasłużonych druhów Dzisiaj w Gnieźnie odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęło się... Sobota, 21 maja 2022
Przez godzinę byli uwięzieni w windzie Przez około godzinę kilka osób było uwięzionych w windzie, w Centrum Kultury Scena To Dziwna w Gnieźnie.... Sobota, 21 maja 2022
Osoby szukające pracy na celowniku oszustów internetowych Internet jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc do poszukiwania zatrudnienia. Ilość ofert pracy,... Sobota, 21 maja 2022
Mieszkańcy Gminy Łubowo nie dali się oszukać! W czwartek oszuści wybrali sobie za cel seniorów z Gminy Łubowo. Zastosowali starą metodę "na policjanta".... Sobota, 21 maja 2022