moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Informacja o kąpieliskach na terenie powiatu gnieźnieńskiego

Poniedziałek, 1 czerwca 2020
 • Informacja o kąpieliskach na terenie powiatu gnieźnieńskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż na terenie miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego nadzorem sanitarnym w sezonie kąpielowym 2020 będą objęte cztery kąpieliska, tj.: Winiary, Skorzęcin, "Na Języku" w Kłecku oraz "Camping Borzątew". Przed sezonem kąpielowym wykonywane będą badania w ramach kontroli urzędowej. Pobrane próbki przekazywane będą do Laboratorium WSSE w Poznaniu.

Badania wykonywane będą pod kątem mikrobiologicznym - Escherichia coli, Enterokoki. Sezon dla kąpieliska Winiary rozpocznie się dnia 27.06.2020 r. i zakończy się 31.08.2020 r., dla kąpieliska Skorzęcin będzie trwał od 11.06.2020 r. do 31.08.2020 r., a dla kąpielisk „Na Języku” w Kłecku i „Camping Borzątew” będzie trwał od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r. W czasie sezonu organizator kąpieliska jest zobowiązany do trzykrotnej kontroli wewnętrznej jakości wody i przedstawienia sprawozdań z badań inspekcji sanitarnej.

Ponadto na terenie powiatu gnieźnieńskiego nadzorem sanitarnym w sezonie kąpielowym 2020 objęte zostanie jedno miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, tj. Plaża Imiołki, które będzie czynne od 01.07.2020 r. do 30.07.2020 r.

Przed sezonem kąpielowym wykonywane będą badania w ramach kontroli wewnętrznej. Pobrane próbki przekazywane będą do Laboratorium WSSE w Poznaniu. Badania wykonywane będą pod kątem mikrobiologicznym.

W czasie sezonu organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest zobowiązany przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania do wykonania badania jakości wody i przedstawienia sprawozdania z badań inspekcji sanitarnej.

Wykaz kąpielisk w sezonie 2020 na terenie miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego oraz bieżące komunikaty dotyczące jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zamieszczane będą na stronie internetowej www.psse-gniezno.pl w zakładce pływalnie i kąpieliska oraz w Serwisie kapieliskowym http://sk.gis.gov.pl/

Zgodnie z opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego „Zaleceniami dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” nie należy korzystać z kąpielisk / miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku przebywania na kwarantannie / izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie / izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

Osoby korzystające z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli powinny:
 • zachować dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących);
 • unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska/miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 • stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa;
 • szczególnie starannie zasłaniać usta i nos (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania;
 • korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny);
 • zachować szczególną dbałość o higienę rąk - częste mycie rak woda z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/ urządzeniami publicznego użytku;
 • zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe;
 • nie korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Ponadto rekomenduje się aby organizator kąpieliska:
 • zamieszczał wszelkie zalecenia i ograniczenia związane z korzystaniem z kąpielisk / miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na tablicy informacyjnej, a także na stronie internetowej kąpieliska, jeśli taką posiada;
 • informował o konieczności zachowania dystansu społecznego od osób postronnych przez cały czas pobytu w obiekcie - stosowane w tym celu rozwiązania muszą być dostosowane do charakteru poszczególnych kąpielisk, które różnią się znacznie wielkością akwenów, nad którymi są zlokalizowane, wielkością plaży, długością linii brzegowej, dostępnością infrastruktury i charakterem otoczenia. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania zachowania dystansu społecznego, rekomenduje się zgłoszenie tego stosownym organom. Dla typowych kąpielisk ogrodzonych, z wyznaczonym i kontrolowanym wejściem odwiedzających na podstawie sprzedawanych biletów - należy regulować ilość osób przebywających na terenie kąpieliska tak, aby na każdą z nich przypadało co najmniej 4 m2 powierzchni (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących);
 • zakrywanie ust i nosa należy odnosić do aktualnych przepisów prawa dotyczących stosowania osłony ust i nosa w trakcie przemieszczania się po terenach otwartych. Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie;
 • w przypadku pobierania opłat za wejście na teren kąpieliska należy czytelnie wyznaczyć strefy oczekiwania dla osób oczekujących na zakup biletu, uwzględniając konieczność zachowania dystansu społecznego, oraz oddzielenie od klientów osoby sprzedającej bilety przegrodą z przezroczystego tworzywa;
 • przy wejściu na teren kąpieliska, w przebieralniach, toaletach, kioskach należy rozmieścić w widocznych miejscach czytelnie oznakowane pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, na bieżąco uzupełnianym w ciągu dnia w miarę zużycia;
 • stanowiska pracy ratowników powinny być higieniczne i czyste, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych oraz sprzętu ratowniczego każdorazowo po interwencji, który należy starannie umyć i poddać dezynfekcji środkiem wirusobójczym;
 • należy zapewnić ratownikom środki ochrony indywidualnej (np. maseczki, rękawiczki jednorazowe) oraz płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%);
 • personel obecny na terenie kąpieliska podczas przemieszczania się po jego terenie i prac porządkowych powinien przestrzegać zasady dystansu społecznego lub w przypadku braku możliwości jego zachowania, stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa podczas sprzątania i dezynfekcji powierzchni;
 • toalety utrzymuje się w czystości i regularnie je dezynfekuje - zaleca się częstą kontrolę utrzymania czystości w toaletach i łazienkach (częstotliwość kontroli należy uzależnić od liczby korzystających osób), z dezynfekcją urządzeń sanitarnych, wyposażeniem w mydło do mycia rąk, papierowe ręczniki, kosze na odpady. Wnętrze kabin toalet przenośnych również należy codziennie poddawać dezynfekcji;
 • w przypadku toalet przenośnych należy skrupulatnie przestrzegać ustalonego terminu ich opróżniania i niezwłocznie interweniować w razie opóźnienia. Należy też pilnować, aby nie dochodziło do przepełnienia koszy na odpady i zalegania odpadów na terenie kąpieliska;
 • wszelkiego rodzaju sprzęt lub elementy wyposażenia przeznaczone do ogólnego użytku powinny być dezynfekowane środkiem wirusobójczym codziennie przed otwarciem obiektu, jak również w ciągu dnia;
 • korzystanie z wyposażenia do publicznego użytku (sprzęt turystyczny, do uprawiania sportów wodnych i rekreacji, do ułatwiania pływania) powinno obywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa. W sytuacji prowadzenia wypożyczania należy prowadzić dezynfekcję wszelkiego wyposażenia udostępnianego do publicznego użytku po każdym użytkowniku;
 • korzystanie z dodatkowych atrakcji, także przeznaczonych dla dzieci powinno obywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.

 

tekst: Informacja prasowa

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Pijany 16-latek topił się w jeziorze! Uratowali go świadkowie Do zdarzenia doszło w sobotę, 14 maja, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Jankowie Dolnym. Wieczorem... Poniedziałek, 16 maja 2022
23-latka handlowała podróbkami! Teraz za to odpowie Ogólnie mówi się, że "buty są jak lody - zawsze jest miejsce na więcej". Kobiet do ich zakupu nie trzeba... Poniedziałek, 16 maja 2022
Kolejne ćwiczenia strażaków Ćwiczenia gnieźnieńskich strażaków z zakresu ratownictwa technicznego. Działania tego typu stały się... Niedziela, 15 maja 2022
Jedziesz autem do Powidza? Uważaj, gdzie parkujesz! Strażacy apelują o rozsądne poruszanie się i parkowanie samochodów w Powidzu. Ostatnia sytuacja, którą... Niedziela, 15 maja 2022