moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Uznanie a ustalenie ojcostwa

Poniedziałek, 4 maja 2020
  • Uznanie a ustalenie ojcostwa

Uznanie ojcostwa w praktyce nie oznacza tego samego, co ustalenie ojcostwa. Uznanie polega na złożeniu przez mężczyznę przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia o tym, że jest ojcem konkretnego dziecka. Aby to oświadczenie było skuteczne, matka dziecka musi potwierdzić jego prawdziwość w terminie trzech miesięcy od daty jego złożenia. Matka dziecka również składa w takiej sytuacji oświadczenie potwierdzające przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W przypadku skutecznego uznania dziecka ojciec otrzymuje pełnię władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Istotą uznania ojcostwa jest więc wspólna wola oraz zgoda zarówno ojca, jak i matki dziecka. Jeżeli zatem rodzice pozamałżeńskiego dziecka chcą, aby ojciec dziecka widniał w akcie urodzenia jako jego ojciec, to wystarczy udać się do USC i złożyć powyższe oświadczenie. Tylko w sytuacji wspólnej zgody uznanie jest możliwe. W przeciwnym razie, jeżeli chociażby jedna ze stron nie chciała złożyć takiego oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego konieczna staje się druga droga, czyli ustalenie ojcostwa.

Pierwszą drogą do ustalenia ojcostwa jest domniemanie dziecka małżeńskiego. Jeżeli dziecko przychodzi na świat, a para jest w związku małżeńskim, stosuje się domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki.. Mąż matki dziecka jest wówczas automatycznie wpisany w akcie urodzenia dziecka jago jego ojciec.

Drugim sposobem ustalenia ojcostwa jest wystąpienie przez jedną ze stron na drogę sądową z żądaniem, aby to sąd w orzeczeniu stwierdził ojcostwo danego mężczyzny. Sądowe ustalenie ojcostwa wykorzystywane jest w sytuacji, kiedy matka lub ojciec nie wyrażają zgody na wspólne uznanie dziecka przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Osobami uprawnionymi do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa obok ojca są dziecko, matka dziecka oraz prokurator - gdy wymaga tego ochrona interesu społecznego lub dobro dziecka. W takim postępowaniu przeprowadzony jest zwykle dowód z badania DNA, który powinien przesądzić czy dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Wola stron nie ma w tym zakresie żadnego znaczenia, bo istotne jest to, aby poznać biologicznego ojca dziecka. Matka dziecka może występować przed sądem zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu małoletniego dziecka (jako przedstawicielka ustawowa).

Innymi słowy, w sądowym postępowaniu o ustalenie ojcostwa strona musi przedstawić dowód na fakt, że dany mężczyzna w okresie nie wcześniej niż 300 dni i nie później niż 180 dni od urodzenia dziecka współżył z jego matką. Jeżeli nie miał miejsca stosunek fizyczny pomiędzy matką a wskaza-nym mężczyzną, nie ma możliwości stwierdzenia ojcostwa.

W procesie o ustalenie ojcostwa rozpatrywane są też kwestie nazwiska dziecka oraz sposoby wykonywania władzy rodzicielskiej. W pozwie o ustalenie ojcostwa matka dziecka często dochodzi także od razu alimentów, czy też pokrycia wydatków matki związanych z ciążą i porodem. Można stwierdzić, że takie postępowanie może w sposób kompleksowy uregulować sytuację prawną dziecka i jego rodziców.

Sprawy o ustalenie ojcostwa są rozpoznawane przez sądy rejonowe. Właściwym jest sąd, w okręgu którego ma miejsce zamieszkania pozwany. Postępowanie może zostać wszczęte również według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Kontakt: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Odpowiedzialność za zwierzęta Opieka nad zwierzęciem wymaga nie tylko troski, ale i zaangażowania ze strony właściciela. Jest to o... Poniedziałek, 10 stycznia 2022
Były partner zaniża dochody by płacić niższe alimenty? Sprawdź co możesz zrobić! Kiedy dochodzi do rozwodu lub rozstania, dzieci pozostają na ogół przy jednym z rodziców. W większości... Wtorek, 30 listopada 2021
Zdrada jako przesłanka orzeczenia rozwodu z winy małżonka Obok niezgodności charakterów, zdrada małżeńska stanowi jedną z najczęstszych przyczyn składania pozwów... Poniedziałek, 22 listopada 2021
Jak założyć spółkę z o.o. nie wychodząc z domu? Coraz bardziej popularną i bezpieczną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka... Niedziela, 10 października 2021