moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zwrot prowizji od kredytów spłaconych przed terminem

Poniedziałek, 13 kwietnia 2020
  • Zwrot prowizji od kredytów spłaconych przed terminem

Żądanie zwrotu przez klienta prowizji od kredytów spłaconych przed terminem wciąż prowadzi do sporów z bankami. W ostatnim jednak czasie szala wyraźnie przechyliła się na korzyść konsumentów. Stało się tak, dzięki oficjalnemu stanowisku Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 maja 2016r. w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.

Oba te podmioty zgodnie stwierdziły, że art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim należy rozumieć w ten sposób, iż w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Podobne stanowisko zostało wyrażone także przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/19. W mojej ocenie winno to rozwiewać wszelkie wątpliwości, że klientowi należy się zwrot uiszczonej prowizji w przypadku spłaty kredytu przed terminem.

W takiej sytuacji kredytodawca (bank, instytucja pożyczkowa) jest zobowiązany proporcjonalnie obniżyć i zwrócić konsumentowi wszystkie koszty takiego kredytu, w tym prowizję z tytułu udzielenia kredytu, czy opłatę przygotowawczą (art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim). Zgodnie z definicją umowy kredytu konsumenckiego chodzi o kredyty o wartości nie większej niż 255.550 zł, albo jej równowartości w walucie obcej. Wyjątkowo do kredytów konsumenckich zaliczyć należy również te o wartości powyżej 255.550 zł, jeśli kredyt nie był zabezpieczony hipoteką i został przeznaczony na remont domu lub mieszkania. Podkreślić także należy, że kredytami konsumenckimi nie są kredyty związane z działalnością gospodarczą.

Do uzyskania proporcjonalnego zwrotu prowizji niezbędne jest spełnienie następujących przesłanek:
  • uzyskanie kredytu konsumenckiego na dowolny cel konsumpcyjny i jego spłata w ratach (dotyczy to wyłącznie umów podpisanych po 18 grudnia 2011 r.),
  • umowa kredytu musi przewidywać obowiązek zapłaty opłaty przygotowawczej, bądź prowizji i winne one zostać zapłacone lub doliczone do kredytu,
  • konsument musi dokonać wcześniejszej spłaty, konsolidacji lub przeniesienia kredytu w ramach tej samej lub innej instytucji finansowej.

W sprawach dotyczących zwrotu nierozliczonych kosztów pożyczki (czyli prowizji, opłaty przygotowawczej) z uwagi na wartość przedmiotu sporu zdecydowanie częściej przewidziany będzie tryb uproszczony. Charakter tychże spraw powoduje, iż najczęściej kończą się one w postępowaniu upominawczym, a w przypadku postępowania zwykłego przesłuchiwanie stron lub świadków stanowi wyjątek, co pozwala na stosunkowo szybkie rozstrzygnięcie sprawy.

Podkreślić należy, że termin przedawnienia zależy od daty, w jakiej doszło do wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu konsumenckiego. Roszczenia z umów, które zostały spłacone do dnia 8 lipca 2018r. będą ulegały przedawnieniu z 10-letnim okresem przedawnienia. Natomiast roszczenia z umów, które zostały spłacone od dnia 9 lipca 2018r. będą podlegały 6-letniemu okresowi przedawnienia (co wynika z nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego).

Jako prawnik rekomenduję składanie przez klientów wniosków do banków o zwrot prowizji od kredytów spłaconych przed terminem.

Kontakt: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(2)

PODOBNE TEMATY
Były partner zaniża dochody by płacić niższe alimenty? Sprawdź co możesz zrobić! Kiedy dochodzi do rozwodu lub rozstania, dzieci pozostają na ogół przy jednym z rodziców. W większości... Wtorek, 30 listopada 2021
Zdrada jako przesłanka orzeczenia rozwodu z winy małżonka Obok niezgodności charakterów, zdrada małżeńska stanowi jedną z najczęstszych przyczyn składania pozwów... Poniedziałek, 22 listopada 2021
Jak założyć spółkę z o.o. nie wychodząc z domu? Coraz bardziej popularną i bezpieczną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka... Niedziela, 10 października 2021
Umowa o dożywocie Umowa o dożywocie jest rodzajem umowy cywilnej. Na jej podstawie właściciel nieruchomości przenosi własność... Niedziela, 12 września 2021