moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Koronawirus: pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

Czwartek, 19 marca 2020
  • Koronawirus: pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

W związku z koronawirusem, prawdopodobne jest, że niektórzy z gnieźnieńskich przedsiębiorców mogą mieć problemy z terminową zapłatą miejskich podatków. Dlatego, decyzją Prezydenta, Miasto Gniezno przewidziało możliwość odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości, rozłożenia podatku od nieruchomości na raty, oraz umorzenia ewentualnych odsetek narosłych od niezapłaconego podatku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu terminu na jaki podatek od nieruchomości został odroczony lub rozłożony w czasie, zakładamy możliwość częściowego lub całościowego umorzenia powstałych w ten sposób zaległości.

Aby skorzystać z możliwości odroczenia lub rozłożenia na raty należy wypełnić poniższe dokumenty:
  • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).
  • Prosi się także o dopisanie na wniosku informacji o klasie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD). Wzór wniosku dostępny jest w załączeniu.

Załączniki do wniosku:
  • Wszelkie dokumenty potwierdzające negatywny wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na prowadzoną działalność gospodarczą (chodzi np. o załączenie porównania obrotu za tożsamy okres w poprzednim roku).
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami).
  • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.

Dodatkowo, w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 233).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa to 17,00 zł. Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Gniezno: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności należności podatkowych lub rozłożenia jej na raty jest bezpłatne.

W razie pytań, można kontaktować się z Referatem Podatków i Opłat Lokalnych pod numerem: 61 426 04 32 oraz adresem mailowym maciej.jankowski@gniezno.eu

Wniosek wraz z załącznikami można przesyłać za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, lub w formie tradycyjnej dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

Komplet dokumentów potrzebnych do złożenia dostępny jest tutaj.
 

tekst: Informacja prasowa

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Obchody Powiatowego Dnia Strażaka! Wyróżniono zasłużonych druhów Dzisiaj w Gnieźnie odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęło się... Sobota, 21 maja 2022
Przez godzinę byli uwięzieni w windzie Przez około godzinę kilka osób było uwięzionych w windzie, w Centrum Kultury Scena To Dziwna w Gnieźnie.... Sobota, 21 maja 2022
Gnieźnieński szpital na 9 miejscu pod względem wykonanych zabiegów endoprotezoplastyki Szpital Pomnik Chrztu Polski uplasował w czołówce pod względem wykonanych zabiegów endoprotezoplastyki... Sobota, 21 maja 2022
Osoby szukające pracy na celowniku oszustów internetowych Internet jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc do poszukiwania zatrudnienia. Ilość ofert pracy,... Sobota, 21 maja 2022