moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Umowa najmu okazjonalnego

Poniedziałek, 17 lutego 2020
  • Umowa najmu okazjonalnego

Osoby, które oddają w najem mieszkanie mają możliwość podpisania różnych rodzajów umów najmu. Jedną z takich form jest najem okazjonalny. Głównym celem najmu okazjonalnego jest zapewnienie właścicielom nieruchomości skuteczniejszej ochrony ich prawa własności w sytuacji, gdy lokator po zakończeniu najmu nie chce się wyprowadzić. Pozwala taka umowa zabezpieczyć prawa wynajmującego, w szczególności zaś prawo do eksmisji uciążliwych lokatorów, którzy nadal chcą bezprawnie zamieszkiwać po ustaniu umowy najmu. Przy zwykłej umowie najmu właściciel nieruchomości ma ograniczone prawa, ponieważ najemcę chronią przepisy o ochronie praw lokatorów, zatem ?pozbycie? się lokatora wymaga uprzedniego wystąpienia do Sądu z pozwem o eksmisję.

W odróżnieniu od zwykłej umowy najmu, umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat (z możliwością ewentualnego przedłużenia na kolejne 10 lat). Skorzystać z niej mogą wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z wynajmem lokali. Warte podkreślenia jest również to, że umowa najmu okazjonalnego przysługuje wyłącznie właścicielom, zatem wykluczone jest zawieranie w tej formie umów podnajmu lokalu.

Obowiązkowymi załącznikami do pisemnej umowy najmu okazjonalnego są następujące oświadczenia wynajmującego lub najemcy:
oświadczenie najemcy o poddaniu się ewentualnej egzekucji i jednoczesnym zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu w terminie nie krótszym niż 14 dni (w sytuacji gdy nie opuści on lokalu dobrowolnie).
wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł mieszkać w przypadku wykonania egzekucji z wynajmowanego lokalu,
oświadczenie właściciela innego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i konkretnych osób w jego lokalu w przypadku egzekucji najemcy.

Nadmienić należy, że oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, sporządza się w formie aktu nota-rialnego. Konieczna jest zatem wizyta w kancelarii notarialnej. Jeżeli strony zawarły umowę najmu okazjonalnego, to właściciel może pobierać jedynie czynsz oraz opłaty od niego niezależne (np. za media) pod warunkiem, że umowa nie stanowi inaczej. Czynsz można podwyższyć wyłącznie we wskazany sposób i w przypadkach wyraźnie określonych w umowie.

Właściciel lokalu ma obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego do właściwego dla siebie urzędu skarbowego w terminie 14 dni od jej podpisania, co jest bardzo istotne z uwagi na fakt, iż w przypadku niedotrzymania tego obowiązku umowa najmu okazjonalnego staje się zwykłą umową najmu.

Reasumując, umowa najmu okazjonalnego mieszkania jest korzystna, zarówno dla właściciela, jak i dla lokatora. Najemca (lokator), zawierając taką umowę zobowiązuje się opuścić mieszkanie po zakończeniu trwania umowy najmu okazjonalnego. Jeśli tego nie uczyni, to właściciel może go ek-smitować (przeprowadzić) pod wskazany przez niego w umowie adres. Przy tej umowie nie mają zastosowania przepisy dotyczące konieczności zapewnienia lokalu zastępczego i odrębnego występowania z pozwem o eksmisję. Nie ma również znaczenia czas wyprowadzki, albowiem „upartego” lokatora można eksmitować również w czasie okresu ochronnego, trwającego od 1 listopada do 31 marca. Można także eksmitować kobiety w ciąży oraz dzieci. Z doświadczenia wiem, że jeżeli najemca ma dobre intencje i nie planuje w przyszłości bezumownie korzystać z lokalu po ustaniu umowy najmu, to zawarcie umowy najmu okazjonalnego nie powinno stanowić dla niego problemu. 

Kontakt: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(2)

  • 27.02.2020 21:30  Odpowiedz na komentarz

    CZy przy YNAJMOWANIu garażu ktorego jestem wlascicielem tez powinienem stosować umowę najmu okazjonalnego czy to tyczy sie tylko lokali mieszkalnych?

  • 17.02.2020 11:25  Odpowiedz na komentarz

    Wynajmuję kilka mieszkań w Gnieźnie, które głównie odziedziczyłem po rodzicach i dziadkach. Od kiedy miałem problem z pozbyciem się lokatora, który zalegał ponad rok z opłatami podpisuję tylko i wyłącznie umowy najmu okazjonalnego. Wszystkie umowy oczywiście robię u notariusza, Pani Dagmary Dominik przy ul. Dąbrówki. Kancelarię ma zresztą obok Pana Radosława Szczepaniaka - autora artykułu. Szczerze polecam!

PODOBNE TEMATY
Odpowiedzialność za zwierzęta Opieka nad zwierzęciem wymaga nie tylko troski, ale i zaangażowania ze strony właściciela. Jest to o... Poniedziałek, 10 stycznia 2022
Były partner zaniża dochody by płacić niższe alimenty? Sprawdź co możesz zrobić! Kiedy dochodzi do rozwodu lub rozstania, dzieci pozostają na ogół przy jednym z rodziców. W większości... Wtorek, 30 listopada 2021
Zdrada jako przesłanka orzeczenia rozwodu z winy małżonka Obok niezgodności charakterów, zdrada małżeńska stanowi jedną z najczęstszych przyczyn składania pozwów... Poniedziałek, 22 listopada 2021
Jak założyć spółkę z o.o. nie wychodząc z domu? Coraz bardziej popularną i bezpieczną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka... Niedziela, 10 października 2021