moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Co to jest zachowek?

Czwartek, 9 stycznia 2020
  • Co to jest zachowek?

Zachowek jest pojęciem z zakresu prawa spadkowego i ma na celu zabezpieczyć interesy spadkobierców ustawowych, którzy nie dziedziczą. W praktyce oznacza, że jeżeli spadkobierca rozrządzi swoim majątkiem spadkowym w ten sposób, że osoby najbliższe nie dziedziczą, to mają one roszczenie o zapłatę zachowku do powołanego spadkobiercy. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce, gdy spadkodawca pozostawi testament, w którym najbliższa rodzina zmarłego nie zostanie uwzględniona.

Zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy dziedziczyliby z ustawy, gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu, mają prawo żądania od spadkobierców powołanych testamentem wypłaty zachowku. W przypadku gdy zstępni, małżonek lub rodzice spadkodawcy zostali powołani do spadku, ale przypadające im udziały spadkowe są niższe od przysługującego im zachowku, mogą żądać zapłaty kwoty tytułem uzupełnienia lub pokrycia zachowku (art. 991 k.c.). W świetle powyższego, żądanie zapłaty zachowku przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, a podmiotem zobowiązanym do zapłaty zachowku jest faktyczny spadkobierca.  

Zachowek wynosi połowę wartości udziału spadkowego, jaki przypadłby osobie uprawnionej, gdyby dziedziczyła z ustawy. Jeżeli natomiast uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jest małoletni zachowek wynosi wówczas dwie trzecie takiego udziału.

Ustalając wysokość zachowku należy zacząć od określenia wartości potencjalnego udziału spadkowego, ponieważ od tego zależeć będzie wartość zachowku. Wskazać przy tym należy, że do wartości udziału spadkowego zaliczamy wartość majątku jaki pozostawił spadkodawca w chwili śmierci. Przy obliczaniu zachowku nie bierzemy pod uwagę drobnych darowizn, zwyczajowo przyjętych w danych stosunkach, ani dokonanych więcej niż 10 lat wstecz licząc od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku, zapisów zwykłych i poleceń.

Spadkodawca może w testamencie wydziedziczyć zstępnych, małżonka i rodziców pozbawiając ich prawa do zachowku. Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Wydziedziczenie może być dokonane tylko w następujących sytuacjach: 1) gdy uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, lub 2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, lub 3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Zachowek nie należy się również w razie zrzeczenia się dziedziczenia w umowie zawartej przed notariuszem z samym spadkodawcą (akt notarialny). Umowa taka zawierana jest jeszcze za życia spadkodawcy.

Roszczenie o żądanie zachowku przedawnia się po 5 latach od ogłoszenia testamentu, jeżeli był sporządzony. Jeżeli natomiast testamentu nie było, to termin przedawnienia należy liczyć od otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy). Jest to niezwykle ważna kwestia, gdyż jeżeli roszczenie jest przedawnione, to na skutek podniesionego zarzutu przedawnienia sąd nie uwzględni roszczenia.

Nadto wskazać należy, że osoba, która otrzymała zachowek zobowiązana jest do zapłaty podatku od spadku i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania od zobowiązanego do zapłaty zachowku całości lub części wymaganej kwoty, a o fakcie otrzymania zachowku należy powiadomić właściwy Urząd Skarbowy w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym osoba otrzymała zapłatę.

Kontakt: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(2)

  • 26.01.2020 08:52  Odpowiedz na komentarz

    Dostajesz coś w darowiźnie np od rodziców w akcie notarialnym,a po ich śmierci zaczyna się dopiero piekło,bo np rodzeństwo składa pozew do sądu i się zaczyna ze obdarowany dostał coś 10 czy 20 lat temu i teraz należny się spłata tzw zachowek który potrafi człowieka zrujnować tak ogromnymi kwotami.Lepiej się wychodzi na braniu zachowku niż przyjmowaniu darowizny.

  • 10.01.2020 19:56  Odpowiedz na komentarz

    Dla spadkobierców zachowek jest zły, dla innych jest dobry. punkt widzenia od punktu siedzenia.

PODOBNE TEMATY
Były partner zaniża dochody by płacić niższe alimenty? Sprawdź co możesz zrobić! Kiedy dochodzi do rozwodu lub rozstania, dzieci pozostają na ogół przy jednym z rodziców. W większości... Wtorek, 30 listopada 2021
Zdrada jako przesłanka orzeczenia rozwodu z winy małżonka Obok niezgodności charakterów, zdrada małżeńska stanowi jedną z najczęstszych przyczyn składania pozwów... Poniedziałek, 22 listopada 2021
Jak założyć spółkę z o.o. nie wychodząc z domu? Coraz bardziej popularną i bezpieczną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka... Niedziela, 10 października 2021
Umowa o dożywocie Umowa o dożywocie jest rodzajem umowy cywilnej. Na jej podstawie właściciel nieruchomości przenosi własność... Niedziela, 12 września 2021