moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Czy Powiat Gnieźnieński zostanie uratowany?

Poniedziałek, 9 grudnia 2019
 • Czy Powiat Gnieźnieński zostanie uratowany?

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przy wsparciu Rady podjął decyzję o przyjęciu programu postępowania ostrożnościowego. Powodem jest zagrożenie możliwości uchwalenia budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata. Istnieje poważne ryzyko, że powiat w krótkiej perspektywie stanie się niewypłacalny, a co za tym idzie degradacji ulegną kolejne obszary działalności.

Przyczyną załamania finansów publicznych powiatu jest drastyczny w latach 2016-2018 poziom wzrostu wydatków bieżących, niewspółmierny do dynamiki wzrostu dochodów bieżących. Wśród przyczyn zagrożenia realizacji zadań można wyróżnić te o charakterze wewnętrznym, na które wpływ miał poprzedni starosta i poprzedni zarząd powiatu oraz zewnętrznym, czyli te które były regulowane na poziomie rządowym.

Aktualnie poziom zadłużenia powiatu wynosi 31 mln zł. W latach 2015-2017 oscylował on na poziomie ok. 13-14 mln zł. Tymczasem już w roku 2018 (czyli za czasów Zarządu PiS-PSL-ZG) dług powiatu drastycznie wzrósł do poziomu 29 mln zł. Istotnym faktem jest to, że Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji w latach 2015-2016 nie musiał spłacać żadnych transz długu, ponieważ ustępujący Zarząd IV kadencji (PO-SLD) dokonał restrukturyzacji zadłużenia powiatu spłacając wszystkie wcześniej zaciągnięte kredyty. Co ważne, w kasie powiatu na rozbudowę szpitala w latach następnych, ustępujący Starosta Dariusz Pilak pozostawił kwotę 33 mln zł, która stanowiła zdecydowaną większość środków powiatu przeznaczoną na ten cel (na 50 mln zł w sumie wydanych w okresie 2015-2018).

W tym miejscu należy podkreślić kilka ważnych aspektów dt. planowanej i ostatecznie wykonanej wartości długu powiatu. Wg ostatnich zapisów ujętych w WPF na dzień 11 października 2018 r. (Zarząd Powiatu PiS-PSL-ZG) prognozowana kwota długu miała wynieść 30% (tj. 46 mln wobec 155 mln po stronie dochodów powiatu ogółem). Nowy Zarząd Powiatu (PO-N.-Lewica) już 28 listopada 2018 r. dokonał zmian w WPF obniżając prognozowaną kwotę długu do 20,2% (tj. 30,7 mln zł wobec 152 mln po stronie dochodów powiatu ogółem). Skąd, taka duża rozbieżność? Otóż, odpowiedź leży w niezrealizowanych inwestycjach jeśli chodzi o Szpital Pomnik Chrztu Polski oraz Centrum Kultury „Scena To Dziwna”. Szczególnie jeśli chodzi o eSTeDe, czyli projekt z udziałem środków unijnych wymagał bardzo dużych zabiegów ze strony obecnego Zarządu Powiatu, aby Zarząd Województwa Wielkopolskiego przychylił się do wniosku o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na rok 2019. Zmiana ta, jak i ta związana ze szpitalem, z automatu spowodowała przesunięcie wysokości długu na rok 2019. Jak widać jest to dalsza konsekwencja działań poprzedniego Zarządu, a nie efekt zaciągania jakichkolwiek nowych zobowiązań przez obecny Zarząd Powiatu.

Koniecznym do odnotowania jest również fakt, że znacząco w ostatnich latach wzrosły koszty bieżącego utrzymania Szpitala Pomnik Chrztu Polski, co przejawia się w konieczności pokrywania przez samorząd powiatowy strat netto gnieźnieńskiej lecznicy. Już w roku 2015 wydatki te wyniosły prawie 1,4 mln zł, a w latach 2020 i 2021 planowane wartości wynoszą odpowiednio 4,4 mln zł i 3,8 mln zł.

Jedną z najważniejszych przyczyn złego gospodarowania finansami publicznymi powiatu jest także ponadprzeciętny w stosunku do innych powiatów wzrost wynagrodzeń w latach 2017-2019 w całej sferze budżetowej powiatu, a szczególnie w obszarze oświaty i starostwa powiatowego. Wzrost ten został zapoczątkowany jeszcze przed ogłoszeniem zapowiedzi rządowych dotyczących podwyżek dla nauczycieli obowiązujących od września 2019 roku. Warto w tym miejscu odnotować straty w subwencji oświatowej w stosunku do wydatków bieżących. I tak, w roku 2015 była to kwota prawie -2,8 mln zł, w roku 2016 -2,6 mln zł, w roku 2017 -3,5 mln zł, a w roku 2018 - 9 mln zł i w roku 2019 blisko - 11 mln zł. Tymczasem w roku 2014, kiedy kończyła się IV kadencja samorządu powiatowego (wówczas starostą był Dariusz Pilak), kwota ta oscylowała na poziomie -1,1 mln zł. Drastyczny wzrost straty w subwencji oświatowej przełożył się jednocześnie na spadek efektywności w oświacie w takim rozumieniu, że w roku 2019 subwencja pokrywa jedynie 85,45% wydatków, kiedy w roku 2015 było jeszcze 95,35%.

Szybka diagnoza sytuacji finansowej powiatu dokonana już w grudniu 2018 roku przez aktualny Zarząd pokazała, że sytuacja finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego jest niepokojąca. Dalsze pogłębione analizy potwierdziły, że w kasie powiatu zabraknie pieniędzy na bieżące funkcjonowanie. Stąd, kolejne decyzje obecnego Zarządu mające na celu drastyczne ograniczenie wydatków bieżących, ograniczenie przerostu ilości etatów w starostwie (w roku bieżącym ilość etatów została już ograniczona do 138,45 - wobec 144,2 w roku 2018, w porównaniu do roku 2015 kiedy etatów było 126,7), rezygnacja z nagród dla pracowników starostwa w grudniu br., próba rezygnacji z zadań nie przypisanych do powiatu (np. prowadzenie Świetlicy Dzieci z Chmur), wyprzedaż zbędnego majątku powiatu (np. teren po byłym boisku sportowym przy ulicy Gdańskiej), racjonalizacja wydatków w oświacie (np. wprowadzenie minimum ilości uczniów w klasach, utworzenie Centrum Usług Wspólnych), restrukturyzacja wydatków bieżących szpitala (np. opracowanie planu naprawczego), rezygnacja lub drastyczne ograniczenie w najbliższych latach wydatków z obszaru promocja, sport i kultura, a także położenie nacisku na pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym szczególnie na zadania o charakterze majątkowym dla poratowania wskaźników finansowych powiatu (np. budowa strzelnicy).

Wszystkie powyższe działania wiążą się z podejmowaniem przez obecny Zarząd Powiatu bardzo trudnych i niepopularnych decyzji. Podobne wyzwania stoją przed Radą Powiatu Gnieźnieńskiego. Należy mieć nadzieję, że chęć uratowania powiatu będzie przyświecała wszystkim w/w, a spory polityczne ustąpią miejsca rzeczowej i konstruktywnej dyskusji.
 

Napisz komentarz

Komentarze(11)

 • 14.12.2019 21:07  Odpowiedz na komentarz

  Przecież w peło to większość ludzie wykształceni i ekonomiści którzy nawszystkim się znają więc jak jak ta mogli zadłużyć powiat????

 • 11.12.2019 19:20  Odpowiedz na komentarz

  Nie ma wyjścia. Teraz pozostało już tylko rezygnować ze wszystkiego czego natychmiast nie trzeba realizować, Należy wstrzymać wszystkie planowane podwyżki płac. i należy pozostawić na etatach powiatu tylko takich pracowników, którzy są gotowi na równi z Zarządem powiatu powstrzymać się przed jakimikolwiek roszczeniami płacowymi. Innym pracownikom z przykrością, ale należy podziękować za współpracę. Nawet tą współpracę długoletnią. Przykre, ale inaczej w najbliższych latach postąpić nie można. To dla dobra ogółu powiatowego społeczeństwa. Dno jest zbyt blisko !

 • 11.12.2019 19:06  Odpowiedz na komentarz

  Ludzie dobrej zmiany nigdy nie POGodza się z przegraną w powiecie. Oni mają swoją prawde i tylko w nią wierzą. Obecna sytuacja finansowa jest dla nich czarną magią, mam nadzieję, że starosta z zarządem uratuje powiat !!!!!! Wiem, że nie będzie to łatwe, ponieważ od stycznia szykują się podwyzki energia itd

 • 11.12.2019 16:39  Odpowiedz na komentarz

  Na podwyżkę płac Napierały związki zawodowe z komunikacji. Już szefowej tych związków w starostwie nie ma. Ot polityka ponad stan.

 • Wczoraj w Starostwie Powiatowym było bardzo ciekawe spotkanie dotyczące prezentacji i omówienia wprowadzenia w powiecie planu ostrożnościowego . Przedstawiciel firmy przygotowującej plan ostrożnościowo- naprawczy bardzo jasno wyjaśnił przyczyny trudnej sytuacji finansowej powiatu . Główna przyczyna to istotne rozjechanie się wydatków bieżących z dochodami bieżącymi w latach 2018 - 2019 . w poprzedniej kadencji zwiększono zatrudnienie oraz podniesiono płace pracownikom starostwa znacznie powyżej możliwości Starostwa . Może Pani Skarbnik i Pani Tarczyńska oraz Poseł Dolata odpowie dlaczego?

 • 10.12.2019 20:05  Odpowiedz na komentarz

  Innymi słowy, wybudowaliśmy sobie szpital, na który nas nie stać. W efekcie tego brakuje kasy, a co za tym idzie będzie trzeba ciąć.
  Módlmy się (jak na Gniezno przystało) żeby inni lekarze np chirurdzy nie zamarzyli o podwyżce...

 • 10.12.2019 20:01  Odpowiedz na komentarz

  "Wszystkie powyższe działania wiążą się z podejmowaniem przez obecny Zarząd Powiatu bardzo trudnych i niepopularnych decyzji.",no faktycznie.kupno auta za 200tys.to nie jest ani łatwa ani popularna decyzja

 • 10.12.2019 15:14  Odpowiedz na komentarz

  Kiedy Dyrektorem szpitala był Pan Pilarczyk to szpital był W KRAJowej piątce niezadluzonych placówek ale nie pasował więc trzeba było go wyrzucic.

 • 09.12.2019 19:03  Odpowiedz na komentarz

  przy oszczednosciach na wszystkich nie pasuje tu auto za 200 tysiecy

 • Szpital już dawno byłby ukończony, ale ktoś w PO musiał doprowadzić do odebrania dotacji tylko po to, żeby wywalić ówczesnego dyrektora i wymienić na swojego człowieka. W tym zaprzestaniu budowy szpitala nie chodziło o to, że zawalono procedury i wstrzymano dotacje, przez co stał niewykończony szkielet. To tak naprawdę było celowe działanie, aby obsadzić stołek kimś swoim.

 • 09.12.2019 14:50  Odpowiedz na komentarz

  Chwila, chwila !!! Czyli zgodę na zadłużenie na koniec 2018r. przygotował pan Pilak i cała wówczas rządząca PO !!! Ale checa wreszcie Grucha opowiedział prawdę jak z tym zadłużeniem było !!! Buhahahaha !!! z 14 mln w 2014 wzrósł do 28 mln na koniec 2018r. to znaczy że wzrósł o 14 mln !!! a skoro Pilak przyjął na odchodne uchwałę zgadzającą się na zadłużenie o 33 mln zł na rozbudowę szpitala, która jak podaje grucha pochłonęła w ostatnich 3 latach 50 mln zł to należą się gratulacje dla byłego zarządu i dyrekcji szpitala że podnieśli wartość majątku powiatu o 50 mln zł wykładając ok. 20 mln !!!

PODOBNE TEMATY
Dotacje na likwidację eternitu i innych materiałów zawierających azbest Jeżeli w Twoim gospodarstwie znajduje się eternit lub inne materiały zawierające azbest, złóż wniosek... Piątek, 28 stycznia 2022
Zakończono rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Gnieźnieński Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest już gotowy, by otworzyć nowe pomieszczenia dla swoich... Wtorek, 25 stycznia 2022
Ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego W celu maksymalnego ograniczenia możliwości pojawienia się zakażenia w Urzędzie Starostwa Powiatowego... Czwartek, 20 stycznia 2022
Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2019-2022 wystartował 13 stycznia 2022 roku zainaugurowana została XI edycja konkursu "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości".... Piątek, 14 stycznia 2022