moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Niedziela, 20 października 2019
  • Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednym z najpowszechniejszych sposobów dokapitalizowania spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego. Można go dokonać poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących, albo ustanawiając całkowicie nowe udziały. Art. 154 § 1 k.s.h. wskazuje minimalną wysokość kapitału zakładowego spółki, którą stanowi kwota 5 000,00 zł. Brak jest natomiast przepisu, który określałby górną granicę wartości tego kapitału, w związku z czym kwestia ta pozostawiona została do uznania wspólników.

Jeżeli zgromadzony przez spółkę kapitał zakładowy jest niewystarczający do prowadzenia działalności gospodarczej, alternatywnym sposobem do uzyskania środków poza zaciągnięciem pożyczki/kredytu jest zasilenie przedsiębiorstwa dodatkowymi środkami finansowymi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego przez wspólników. Przyczynami podwyższenia kapitału zakładowego mogą być na przykład nowe plany inwestycyjne, utworzenie nowych miejsc pracy, czy też pokrycie zobowiązań. Podwyższenie kapitału zakładowego możliwe jest we wszystkich fazach „rozwojowych” spółki, a mianowicie: spółki w organizacji, w spółce zarejestrowanej oraz w spółce w likwidacji.

Podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
  1. poprzez podwyższenie kapitału na mocy postanowień umowy spółki,
  2. podwyższenie kapitału w trybie zmiany umowy spółki

Wkłady na podwyższony kapitał zakładowy mogą być pieniężne lub niepieniężne (aport). Wartość wkładu nie może być niższa od wartości nominalnej udziałów, które mają zostać pokryte, natomiast może być jednak wyższa. Wówczas nadwyżka wartości wkładów nad wartością udziałów przeznaczana jest na kapitał zapasowy. Wskazać należy, że podwyższenie kapitału odnosi skutek dopiero z chwilą wpisu tego podwyższenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Forma uchwały dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależy w głównej mierze od trybu, w jakim się ją podejmuje. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez zmianę umowy spółki, to uchwałę zgromadzenia wspólników w tym zakresie należy zamieścić w protokole sporządzonym przez notariusza (art. 255 k.s.h.). Jeżeli jednak podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie postanowień umowy spółki, to w takim przypadku uchwała wymaga zwykłej formy pisemnej i można ją podjąć zarówno na zgromadzeniu, jak i poza nim (art. 227 § 2 k.s.h.).

Na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (pcc) podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. - bez względu na tryb, w jakim zostało dokonane - uważane jest za zmianę umowy spółki i - jako takie - wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału i ciąży na spółce. Stawka podatku wynosi 0,5% od wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Właściwy miejscowo jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki. Spółka - jako podatnik - powinna, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Decyzji o dokapitalizowaniu spółki powinna być starannie przemyślana i zaplanowana. Osoby, które zarządzają spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powinny rozważyć różne sposoby dofinansowania spółki, albowiem podwyższenie kapitału zakładowego jest jedną z kilku możliwości, które przewidują przepisy prawa.

Kontakt: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Były partner zaniża dochody by płacić niższe alimenty? Sprawdź co możesz zrobić! Kiedy dochodzi do rozwodu lub rozstania, dzieci pozostają na ogół przy jednym z rodziców. W większości... Wtorek, 30 listopada 2021
Zdrada jako przesłanka orzeczenia rozwodu z winy małżonka Obok niezgodności charakterów, zdrada małżeńska stanowi jedną z najczęstszych przyczyn składania pozwów... Poniedziałek, 22 listopada 2021
Jak założyć spółkę z o.o. nie wychodząc z domu? Coraz bardziej popularną i bezpieczną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka... Niedziela, 10 października 2021
Umowa o dożywocie Umowa o dożywocie jest rodzajem umowy cywilnej. Na jej podstawie właściciel nieruchomości przenosi własność... Niedziela, 12 września 2021