X

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Niedziela, 20 października 2019
  • Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednym z najpowszechniejszych sposobów dokapitalizowania spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego. Można go dokonać poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących, albo ustanawiając całkowicie nowe udziały. Art. 154 § 1 k.s.h. wskazuje minimalną wysokość kapitału zakładowego spółki, którą stanowi kwota 5 000,00 zł. Brak jest natomiast przepisu, który określałby górną granicę wartości tego kapitału, w związku z czym kwestia ta pozostawiona została do uznania wspólników.

Jeżeli zgromadzony przez spółkę kapitał zakładowy jest niewystarczający do prowadzenia działalności gospodarczej, alternatywnym sposobem do uzyskania środków poza zaciągnięciem pożyczki/kredytu jest zasilenie przedsiębiorstwa dodatkowymi środkami finansowymi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego przez wspólników. Przyczynami podwyższenia kapitału zakładowego mogą być na przykład nowe plany inwestycyjne, utworzenie nowych miejsc pracy, czy też pokrycie zobowiązań. Podwyższenie kapitału zakładowego możliwe jest we wszystkich fazach „rozwojowych” spółki, a mianowicie: spółki w organizacji, w spółce zarejestrowanej oraz w spółce w likwidacji.

Podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
  1. poprzez podwyższenie kapitału na mocy postanowień umowy spółki,
  2. podwyższenie kapitału w trybie zmiany umowy spółki

Wkłady na podwyższony kapitał zakładowy mogą być pieniężne lub niepieniężne (aport). Wartość wkładu nie może być niższa od wartości nominalnej udziałów, które mają zostać pokryte, natomiast może być jednak wyższa. Wówczas nadwyżka wartości wkładów nad wartością udziałów przeznaczana jest na kapitał zapasowy. Wskazać należy, że podwyższenie kapitału odnosi skutek dopiero z chwilą wpisu tego podwyższenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Forma uchwały dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależy w głównej mierze od trybu, w jakim się ją podejmuje. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez zmianę umowy spółki, to uchwałę zgromadzenia wspólników w tym zakresie należy zamieścić w protokole sporządzonym przez notariusza (art. 255 k.s.h.). Jeżeli jednak podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie postanowień umowy spółki, to w takim przypadku uchwała wymaga zwykłej formy pisemnej i można ją podjąć zarówno na zgromadzeniu, jak i poza nim (art. 227 § 2 k.s.h.).

Na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (pcc) podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. - bez względu na tryb, w jakim zostało dokonane - uważane jest za zmianę umowy spółki i - jako takie - wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału i ciąży na spółce. Stawka podatku wynosi 0,5% od wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Właściwy miejscowo jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki. Spółka - jako podatnik - powinna, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Decyzji o dokapitalizowaniu spółki powinna być starannie przemyślana i zaplanowana. Osoby, które zarządzają spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powinny rozważyć różne sposoby dofinansowania spółki, albowiem podwyższenie kapitału zakładowego jest jedną z kilku możliwości, które przewidują przepisy prawa.

Kontakt: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Co z nakładami najemcy po rozwiązaniu umowy najmu? W praktyce często dochodzi do sytuacji, że najemca w okresie trwania najmu dokonuje pewnych ulepszeń... Niedziela, 9 maja 2021
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu Z bezumownym korzystaniem z lokalu mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś bez tytułu prawnego (żadnej umowy)... Wtorek, 6 kwietnia 2021
Masz kredyt we frankach? Przyjdź na bezpłatne spotkanie i dowiedz się jak go unieważnić! Kancelaria Prawna Tomasz Święch zaprasza na spotkanie wszystkie osoby posiadające zobowiązanie kredytowe... Czwartek, 25 lutego 2021
Co to jest zastaw? W praktyce bardzo często umowy zabezpieczone są nie tylko hipoteką, ale również zastawem. Jest tak dlatego,... Środa, 24 lutego 2021