moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Legendy Kłecka wyróżnione we Wrocławiu

Poniedziałek, 30 września 2019
  • Legendy Kłecka wyróżnione we Wrocławiu

Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie oraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne we Wrocławiu ustanowiły doroczną Nagrodę im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną roku, która już od dwóch lat stanowi jedną z ważniejszych nagród branżowych w Polsce.

Nagroda oraz wyróżnienia przyznawane są autorom popularyzującym idee regionalistyczne oraz wiedzę o regionach polskich. Kapituła ocenia poziom naukowy, walory artystyczne oraz szatę edytorską publikacji. Patron Nagrody, Anatol Jan Omelaniuk, był wybitnym regionalistą polskim, zasłużonym w szerzeniu idei regionalnych i inspirowaniu stowarzyszeń regionalnych do działań na rzecz małych ojczyzn.

Kapituła w składzie: prof. Stefan Bednarek (dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2004-2007 przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN, prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego), Robert Różycki (specjalista ds. ochrony dóbr kultury) oraz Bożena Konikowska (przewodnicząca Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej) uhonorowała autorów w kategoriach: za książkę wnoszącą istotny wkład w teoretyczne i historyczne badania regionalistyczne oraz rozwijanie idei i wartości regionalnych, oraz za książkę popularyzującą wiedzę o przeszłości i współczesności konkretnego regionu oraz jego walory przyrodnicze i kulturowe.

Uroczysta gala odbyła się 28 września w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu - w siedzibie Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, inaugurując Pierwsze Spotkania z Książką i Prasą Regionalną. Wśród tegorocznych laureatów wyróżnień znalazł się gnieźnianin, Dawid Jung, badacz kultury regionu kłeckiego.

Zdaniem prof. Stefana Bednarka, autor otrzymał wyróżnienie: Za zebranie i opracowania dawnych legend Kłecka przedstawionych w książce „Legendy królewskiego miasta”.(...). A dlaczego Kłecko było miastem królewskim? Tego musicie dowiedzieć się Państwo już sami, sięgając do książki.

„Legendy królewskiego miasta” poświęcone są rodzinnemu Kłecku, w którym Dawid Jung się urodził. Jak podkreśla autor w posłowiu do książki: Każda legenda to wdowa po plotce, wolno obrasta ją czas. Kłecki folklor dokumentowałem przez kilkanaście lat, aby później, nad brzegami Tybru nadać mu literacki kształt. Żadna ze zgromadzonych w niniejszej książce legend w literackim opracowaniu nie była nigdy wcześniej publikowana, opowieści miejskie krążyły w przekazach ustnych, czasem tylko ocalał jakiś okruch w piśmie, kilkanaście zdań, jakieś mgliste wspomnienie w miejskich annałach, mieszczańskim pamiętniku, anonimowej pieśni lub renesansowej księdze. Legendy kłeckie ulegały modyfikacjom według potrzeb języka i okoliczności, korygowane nieznacznie przez wielką historię starego kontynentu, jak przemarsze obcych królów, książąt, zaborczych armii, wybuchy powstań, rewolucji lub zakaźnych chorób, gdy cała okolica wyludniała się do zaledwie kilkuset osób. Echa dawnych opowieści przetrwały, obecnie są jednym ze świadectw bogatej kultury Kłecka, integralną częścią folkloru z pogranicza Wielkopolski i Pałuk.
   
Nagrody Główne im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2018 roku otrzymali: Adriana Merta-Staszczak, autorka książki „Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989”- za wszechstronne i starannie udokumentowane przedstawienie losów dolnośląskich zabytków po drugiej wojnie światowej, oraz  Damian Kasprzyk za koncepcję i zredagowanie książki „My regionaliści. W stronę autowizerunku stanowiącej inspirujący wkład w dyskusję o tożsamości współczesnego ruchu regionalistycznego”.Nagrody Specjalne przyznano: Małopolskiemu Związkowi Regionalnych Towarzystw Kultury za wydanie dwudziestu tomów znakomitego rocznika „Małopolska. Regiony. Regionalizmy. Małe Ojczyzny” i wszechstronne przedstawianie w nim regionu małopolskiego oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu za wydanie dziesięciu tomów czasopisma „Rocznik Bolesławiecki” i wszechstronne przedstawianie w nim Ziemi Bolesławieckiej.

Oprócz Dawida Junga, wyróżnienia otrzymali również: Wydawnictwo Paperback w Strzelinie za starannie i pięknie wydane „Legendy Ziemi Strzelińskiej” autorstwa Tomasza Duszyńskiego i Moniki Łukasik-Duszyńskiej; Anna Płocha za realizację zespołowego projektu poznawania i dokumentowania historii lokalnej Wzgórz Dalkowskich oraz przedstawienie jego rezultatów w bogato ilustrowanej książce „Korzenie Piórem Pisane, Potomnym Opowiedziane”; Adam W. Haładus za dokumentowanie dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Malczycach i przedstawienie ich w książce „Gotowi, by służyć”; Stanisław Kobiela za książkę „Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza” odsłaniającą nieznane fakty i dokumenty dotyczące ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz oraz Wiesław Hap, Felicja Jałosińska, Zdzisław Świstak (red.) za twórcze opracowanie historii regionalnej w książce „Jasielska droga do niepodległej Polski (1768-1922)” wydanej przez Towarzystwo Miłośników Jasła i Ziemi Jasielskiej.

Książka „Legendy królewskiego miasta” do nabycia jest m.in. w Informacji Turystycznej „Szlak Piastowski” w Gnieźnie oraz w najlepszych księgarniach internetowych.

Niebawem ukaże się kolejna publikacja Dawida Junga poświęcona Kłecku, tym razem będzie to „Nieopłakany kadisz. Biografia zbiorowa Żydów Kłecka do czasu Holokaustu”.

tekst: Informacja prasowa

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Dawid Jung uhonorowany Krzyżem Św. Jana Pawła II Dawid Jung, muzyk i pisarz działający czynnie w Gnieźnie, niedawno nominowany do Bydgoskiej Nagrody... Niedziela, 23 maja 2021
Abolicja w Bibliotece Biblioteka w maju łaskawszym okiem spojrzy na zapominalskich. Świętując XVIII Tydzień Bibliotek zaprasza... Wtorek, 4 maja 2021
Dyskusyjny spacer z książką Skoro można rozmawiać spacerując, można też spróbować przenieść kilkuosobową dyskusję w przestrzeń bardziej... Poniedziałek, 28 grudnia 2020
"Dzieje gnieźnieńskiego rzemiosła cechowego" - monografia wydana w ważną rocznicę W jubileuszowym roku 600-lecia nadania przez króla Władysława Jagiełłę pierwszego statutu gnieźnieńskiemu... Piątek, 11 grudnia 2020