moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Powiat Gniezno efektywnie wspiera szkolnictwo zawodowe

Sobota, 31 sierpnia 2019
  • Powiat Gniezno efektywnie wspiera szkolnictwo zawodowe

Efektywne przygotowanie zawodowe i płynne przejście z etapu kształcenia do zatrudnienia przez blisko 350 uczniów z sześciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu, a tym samym podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy to główny cel projektu unijnego, który realizuje Powiat Gniezno. Wartość projektu to ponad 1,7 mln zł, z czego 90% środków pochodzi z UE.

Założeniem projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy” jest wsparcie zawodów deficytowych, określonych na podstawie prognozy barometru zawodów. Jego bezpośrednimi odbiorcami są więc między innymi uczniowie kierunków: krawiec, stolarz, technik żywienia i usług gastronomicznych; technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik elektronik, a także technik usług fryzjerskich, technik budownictwa, technik informatyk i technik logistyk. Uczestnikami projektu są  uczniowie ze Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2 i 3, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa. W realizacji projektu uczestniczy również Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawniej CKP) w Gnieźnie.

Jednym z przedsiębiorstw, które dotychczas wzięło udział w projekcie jest firma COMPLET FURNITURE z Myślęcina, w Gminie Łubowo. W zakładzie tym w dniu 30 sierpnia kilkoro wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie zakończyło 150-godzinne praktyki w zawodzie krawcowa.

Projekt, którego realizacja obejmuje okres od stycznia 2018 do końca sierpnia 2021, podzielony został na cztery obszary: efektywne doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe (w zakresie uprawnień dla operatorów wózków jezdniowych, uprawnień elektrycznych do 1 KV, spawania metodą TIG/MAG, projektowania CAD, grafiki komputerowej, kursu koparko-ładowarki, szkolenia barmańskiego czy przedłużania włosów i haftu komputerowego), system płatnych staży i praktyk - realizowany w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami oraz doposażenie siedmiu placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. W projekcie biorą udział również nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz doradcy zawodowi, dla których stworzono możliwości uczestnictwa w kursach dokształcających i studiach podyplomowych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.
 

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Przyznano kolejne Medale Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego Podczas niedawnej gali wręczenia nagród Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, która odbyła się 25 września... Poniedziałek, 4 października 2021
Poznaliśmy laureatów Nagrody GKOB za lata 2019 i 2020 Były Prezydent Gniezna dr Bogdan Trepiński, fotografik Jerzy Andrzejewski, a także wieloletni dyrektor... Poniedziałek, 27 września 2021
"Marzę o tym, żeby zlikwidować wszystkie domy dziecka" W Gnieźnie otwarto nowe domy dziecka. Ogromny wkład w tę inwestycję miała wicestarosta Anna Jung. Zadaliśmy... Poniedziałek, 27 września 2021
Wzmacniamy współpracę Starostwa Powiatowego z Branderburgią W Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań w dniach od 14 do 16 września 2021 roku odbywało się 19.... Sobota, 25 września 2021