X

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku

Poniedziałek, 5 sierpnia 2019
  • Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku

W praktyce często dochodzi do mylnego utożsamiania zrzeczenia się dziedziczenia z odrzuceniem spadku. W praktyce są to jednak dwie różne czynności prawne.

Zrzeczenie się dziedziczenia jest jedynym wyjątkiem zakazu zawierania umów o spadek pomiędzy osobami żyjącymi - potencjalnym spadkodawcą a potencjalnym spadkobiercą. Zrzeczenie się dziedziczenia jest rodzajem umowy, która już za życia spadkodawcy pozwala mu na uzyskanie wpływu na to, co i komu przypadnie po nim po jego śmierci. Innymi słowy, spadkodawca za życia zawiera umowę z potencjalnym spadkobiercą, na podstawie której ustala się, że potencjalny spadkobierca nie otrzyma spadku po śmierci spadkodawcy. Niniejsza umowa musi być zawarta w obecności notariusza w formie aktu notarialnego. Stronami umowy o zrzeczenie się dziedziczenia  są: przyszły spadkodawca oraz przyszły spadkobierca, który należy do kręgu spadkobierców ustawowych. Treścią umowy jest zrzeczenie się dziedziczenia, które wywołuje taki skutek, że spadkobierca nie otrzyma spadku po spadkodawcy.  

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 1972 r. (sygn. akt: III CZP 26/72), „zrzekający się dziedziczenia może być powołanym do dziedziczenia na podstawie testamentu, bowiem umowa o zrzeczenie dziedziczenia wyłącza tylko powołanie na podstawie ustawy”. W związku z powyższym skutki prawne zrzeczenia się dziedziczenia nie rozciągają się na dziedziczenie testamentowe. Spadkobierca ustawowy, który zrzekł się przez umowę z przyszłym spadkodawcą dziedziczenia po nim, może dziedziczyć po tym spadkodawcy na podstawie sporządzonego przez niego testamentu.

Odrzucenie spadku może nastąpić wyłącznie po śmierci spadkodawcy. Wówczas spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, i jest traktowany tak jakby nie dożył otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jest to zatem prawo, nie obowiązek spadkobierców ustawowych i testamentowych. Chwilą „dowiedzenia się” o tytule powołania do spadku będzie chwila, kiedy osoba fizyczna albo osoba prawna się dowiedziała się o śmierci spadkodawcy albo o tym, że została powołana do spadku na podstawie testamentu. Sześciomiesięczny termin będzie zachowany, jeśli przed jego upływem spadkobierca złoży oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem. W przypadku braku takiego oświadczenia uznaje się, że spadkobierca przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Zrzeczenie się dziedziczenia i odrzucenie spadku to najczęściej mylone instytucje prawa spadkowego. Należy pamiętać, że zrzeczenie się dziedziczenia oraz odrzucenie spadku nie oznaczają tego samego. Wywołują podobny skutek prawny, niemniej są to jednak dwie różne instytucje. Odrzucenie spadku może nastąpić wyłącznie po śmierci spadkodawcy, a umowa o zrzeczenie się dziedziczenia może zostać zawarta tylko za jego życia. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych (dzieci, wnuki), natomiast odrzucenie spadku sprawia, że uprawnienia do dziedziczenia przechodzą na zstępnych odrzucającego spadek.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Co z nakładami najemcy po rozwiązaniu umowy najmu? W praktyce często dochodzi do sytuacji, że najemca w okresie trwania najmu dokonuje pewnych ulepszeń... Niedziela, 9 maja 2021
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu Z bezumownym korzystaniem z lokalu mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś bez tytułu prawnego (żadnej umowy)... Wtorek, 6 kwietnia 2021
Masz kredyt we frankach? Przyjdź na bezpłatne spotkanie i dowiedz się jak go unieważnić! Kancelaria Prawna Tomasz Święch zaprasza na spotkanie wszystkie osoby posiadające zobowiązanie kredytowe... Czwartek, 25 lutego 2021
Co to jest zastaw? W praktyce bardzo często umowy zabezpieczone są nie tylko hipoteką, ale również zastawem. Jest tak dlatego,... Środa, 24 lutego 2021