moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Do 27 lipca oświadczenie, aby skorzystać z niższej taryfy prądu

Środa, 24 lipca 2019
  • Do 27 lipca oświadczenie, aby skorzystać z niższej taryfy prądu

Najpóźniej 27 lipca 2019 r. mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą złożyć swoim dostawcom energii elektrycznej stosowne oświadczenie - jeżeli chcą nadal w 2019 r. korzystać z niższych taryf stawek za energię elektryczną. Jeżeli takie oświadczenie złożą, do końca roku będą mogli korzystać z ubiegłorocznych stawek cen za prąd.

informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:
  • mikro przedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
  • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
  • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
  • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mogą być - w drugim półroczu 2019 roku - rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, które były stosowane 30 czerwca 2018 roku.

Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy złożyć do dnia 27 lipca 2019 r. oświadczenie, które potwierdzi, że spełniają Państwo wymagany status odbiorcy końcowego.

Natomiast zgodnie z nowymi przepisami za I półrocze 2019 r. „średnie”  firmy będą miały korygowane ceny energii. Za II półrocze 2019 r. „średni” przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dopłatę do każdej zakupionej (i zużytej w II połowie 2019 r.) ilości energii w ramach dozwolonej pomocy de minimis  (200 000 EURO w okresie 3 lat kalendarzowych). Wnioski o udzielenie pomocy de minimis będą składane w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. W chwili obecnej formularz wniosku i zasady ubiegania się o dofinansowanie nie zostały jednak jeszcze określone, gdyż nie zatwierdzono stosownego rozporządzenia wykonawczego. Składanie wniosków stanie się zatem możliwe dopiero po ustaleniu właściwej procedury.

Podsumowując - jeśli są Państwo mikro lub małym przedsiębiorcą i do dnia 27 lipca 2019r. nie prześlą Państwo do sprzedawcy energii wspomnianego oświadczenia, to nie będą mogli Państwo skorzystać z możliwości utrzymania niższych cen energii.

Średni przedsiębiorcy nie składają tego oświadczenia, ale będą mogli starać się o pomoc de minimis.
 

tekst: Wielkopolska Izba Gospodarcza

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Przebudowa ul. Gdańskiej - postęp prac Trwa przebudowa ul. Gdańskiej w Gnieźnie. Zobaczcie na jakim etapie są prace. Piątek, 1 października 2021
Bezpieczniej od ul. Kostrzewskiego do Gajowej Użytkownicy ogrodów działkowych przy ul. Kostrzewskiego od kilku dni mogą komfortowo i bezpiecznie poruszać... Czwartek, 23 września 2021
Rozbudowa ul. Granicznej w Gnieźnie postępuje Inwestycja obejmuje wykonanie prac drogowych, elektroenergetycznych, kanalizacyjnych wraz z sięgaczem.... Czwartek, 23 września 2021
Jutro Gniezno stanie w korku! Remont dylatacji na wiadukcie w ciągu drogi krajowej nr 15, między katedrą a restauracją McDonald's... Środa, 22 września 2021