moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Kondycja finansowa Polskich przedsiębiorców według KRD i KPF

Piątek, 10 maja 2019
 • Kondycja finansowa Polskich przedsiębiorców według KRD i KPF

"Portfel należności polskich przedsiębiorstw" to zapoczątkowana już w roku 2009 inicjatywa mająca na celu prezentację, analizę oraz porównanie sytuacji finansowej rodzimych przedsiębiorstw w zakresie ich portfela należności a także obsługi zobowiązań. Ukazujące się co roku raporty stanowią wspólne dzieło Krajowego Rejestru Długów oraz Konferencje Przedsiębiorstw Finansowych. Jak co roku, raport przynosi wiele nie tylko istotnych, lecz w niektórych wypadkach także zaskakujących wniosków. Jak doskonale wiadomo, obecna sytuacja gospodarcza w Polsce jest oceniana jako dobra, zwłaszcza w porównaniu z sytuacją wielu innych państw członkowskich UE. Mogłoby się więc wydawać, że również raporty obrazujące kondycję finansową polskich przedsiębiorstw, w tym także raport "Portfel należności polskich przedsiębiorstw", powinny prezentować się w sposób korzystny. Jak jednak zobaczymy później, kwestia jest nieco bardziej skomplikowana.

Portfel należności polskich przedsiębiorstw: rok 2019

Przeprowadzone w pierwszym kwartale 2019 roku badanie prezentuje sytuację ambiwalentną. Z jednej bowiem strony zmniejszyła się liczba polskich przedsiębiorstw, które notują istotne problemy w zakresie egzekwowania należności od klientów: podczas gdy w roku 2018 wskaźnik ten wynosił 20,1%(tyle polskich przedsiębiorstw miało problemy w wspominanym zakresie), o tyle pod koniec roku 2019 kształtował się on na poziomie 17,1%. Mogłoby to sugerować, że coraz mniej polskich przedsiębiorstw ma problemy z egzekwowaniem należności. Inny ze wskaźników pokazuje jednak, że zmniejszyła się także liczba przedsiębiorstw notujących brak problemów w omawianym zakresie: podczas gdy w w IV kwartale roku 2018 brak trudności z opóźnieniem spłat notowało 13,7% polskich przedsiębiorstw, o tyle w I kwartale 2019 roku wskaźnik ten wynosił 12,3%.

To jednak jeszcze nie wszystko, ponieważ jednocześnie wzrosła liczba firm, wobec których klienci posiadają zobowiązania przeterminowane o ponad 12 miesięcy: tutaj mamy do czynienia ze wzrostem z poziomu 9,9% do 13,6%. Ekonomiści często podkreślają, że tego rodzaju należności, tj. przeterminowane o więcej, niż 12 miesięcy, w praktyce przeważnie okazują się niespłacalne, czyli zamieniają się w trwałą i niemożliwą do odzyskania stratę finansową dla konkretnego przedsiębiorstwa. 

Niepokojący jest także wzrost liczby przedsiębiorstw, które raportują znaczące zaległości ze strony swoich klientów. Przykładowo: w roku 2018 15,1% polskich firm wykazywało problem z zaległymi należnościami, których wartość stanowiła więcej, niż 50% całego portfela należności. Na początku roku 2019 ten wskaźnik wynosił zaś już 18,3%. Podobnie wzrostowi uległ udział przedsiębiorstw, dla których zaległe zobowiązania ze strony klientów stanowią od 30 do 49% całego portfela należności: w roku 2018 wskaźnik ten wynosił 15, 5%, natomiast w styczniu 2019 aż 19,5%.

Czy wiesz jak poradzić sobie z długami? Czytaj na poradniku Moniak.info

Dlaczego wzrost trzech powyżej opisanych wskaźników może być oceniany jako okoliczność wyjątkowo niepokojąca? Przypomnijmy, że wzrostowi uległy jednocześnie trzy wskaźniki:
 1. Udziału przedsiębiorstw, wobec których klienci posiadają zadłużenia przeterminowane o więcej, niż 12 miesięcy
 2. Udziału przedsiębiorstw, dla których zaległe należności stanowią ponad 50% całego portfela należności
 3. Udziału przedsiębiorstw, dla których zaległe należności stanowią od 30 do 49% całego portfela należności

Te trzy faktory mogą wskazywać, że w niedalekiej przyszłości wzrośnie liczba polskich przedsiębiorstw, które notują problemy z płynnością finansową. Ekonomiści są zgodni co do tego, że w przypadku, gdy należności zaległe wynoszą więcej, niż 30% całego portfela należności, pojawia się istotne ryzyko powstania tzw. zatorów płatniczych w toku działalności firmy. Tymczasem obecnie aż 37,8% polskich przedsiębiorstw raportuje, iż zaległe należności stanowią co najmniej 30% całego portfela ich należności. Jeżeli do tego dodamy fakt znaczącego wzrostu należności przeterminowanych o ponad 12 miesięcy(z 9,9 do 13,6%), czyli w praktyce niemożliwych do odzyskania, problem jawi się jako naprawdę poważny. O ile bowiem duże firmy, które posiadają istotne rezerwy kapitałowe najczęściej są w stanie płynnie funkcjonować nawet wówczas, gdy zaległe zobowiązania ze strony ich klientów stanowią więcej, niż 50% całego portfela należności, o tyle w przypadku średnich a zwłaszcza małych przedsiębiorstw tak duży udział zobowiązań przeterminowanych w całym portfelu może stanowić problem utrudniający lub wręcz uniemożliwiający dalszą działalność.

Dobrze obrazuje to inny wskaźnik: w styczniu 2019 roku aż 37,7% polskich firm raportujących problemy z istnieniem zaległych zobowiązań ze strony klientów deklarowało, że zaległości te będą stanowić przyczynę ograniczenia inwestycji. 7,6% firm deklarowało natomiast, iż ze względu na zaległości ze strony swoich klientów będzie musiało ograniczyć zatrudnienie lub też dokonać redukcji funduszu wynagrodzeń. 10,5% firm przyznało również, że zaległe należności będą stanowić dla nich przyczynę trudności w zakresie wprowadzenia nowych produktów na rynek.

Oznacza to, że rosnący udział zaległych należności w portfelu polskich firm oraz rosnący udział zaległości przeterminowanych o więcej, niż 12 miesięcy, może nieść ze sobą istotne skutki dla całej polskiej gospodarki, w tym przede wszystkim:
 1. Ograniczenie inwestycji
 2. Wzrost bezrobocia (redukcja zatrudnienia wskutek zaległych należności)
 3. Spadek konkurencyjności polskich firm (problemy z wprowadzeniem nowych produktów na rynek).

Subiektywna ocena kondycji polskich przedsiębiorstw oraz prognozy na przyszłość

Co ciekawe, prezentowane powyżej dane obiektywne nie do końca znajdują odzwierciedlenie w subiektywnej ocenie dokonywanej poprzez same przedsiębiorstwa: podczas gdy problem zaległych należności jako istniejący oraz narastający w roku 2018 oceniało 20,1% przedsiębiorstw, o tyle na początku roku 2019 odsetek ten wynosił wyraźnie mniej, bo 17,1%. Jednocześnie spadł jednak również odsetek firm deklarujących, że problem istnieje ale się zmniejsza- spadek z 24,4 do 22,8%. Zdecydowanie wzrosła natomiast liczba przedsiębiorstw deklarujących, iż problem zaległych zobowiązań ze strony klientów istnieje ale utrzymuje się na stałym poziomie: wzrost z 41,8 do 47,8%.

Interpretacja jest tutaj wyjątkowo kłopotliwa, ponieważ zmiana wskaźnika "stabilnego" nie odzwierciedla zmiany dwóch wskaźników "dynamicznych":
 1. Firmy deklarujące narastający charakter zaległych należności: zmiana z 20,1% na 17,1%, czyli 3%
 2. Firmy deklarujące zmniejszający się charakter zaległych należności: zmiana z 24,4% na 22,8%, czyli 1,6,%
 3. Firmy deklarujące stabilny charakter problemu zaległych należności: zmiana z 41,8% na 47,8%, czyli 6%

Jak więc widać, z powyższych danych wynika, iż z IV kwartału roku 2018 na I kwartał roku 2019 pojawiło się 1,4% firm, które wcześniej nie notowały problemu z zaległymi należnościami ze strony klientów.

Jak to rozumieć? Wydaje się, że "stabilizacja" w zakresie portfela zaległych należności polskich przedsiębiorstw ma charakter nieco mylący: sytuacja nie tylko się "stabilizuje", co po prostu istnienie zaległych zobowiązań ze strony klientów staje się standardowym elementem kondycji polskich przedsiębiorstw. Mówiąc inaczej, polskie firmy niejako "uczą się żyć" z zaległymi zobowiązaniami ze strony ich klientów, co niestety w praktyce oznacza między innymi opisywane powyżej ograniczenie inwestycji, ograniczenie zatrudnienia oraz ograniczenie wprowadzania nowych produktów na rynek.

Czy więc mamy do czynienia z pierwszymi zwiastunami stagnacji w zakresie działalności polskich przedsiębiorstw? Na razie jest zdecydowania za wcześnie, aby wyciągać tak daleko idące wnioski. Zwłaszcza, że sami polscy przedsiębiorcy podchodzą do przyszłości w sposób raczej optymistyczny:
 1. Tylko 20,% przedsiębiorców spodziewa się, że problemy z zaległymi należnościami ze strony klientów będzie narastać (spadek z poziomu 26% w IV kwartale 2018).
 2. 19,1% firm spodziewa się, że problem z zaległymi należnościami ze strony klientów będzie się zmniejszał(wzrost z poziomu 16% w IV kwartale 2018).

Czy ten optymizm jest bezpodstawny czy też może polscy przedsiębiorcy trafnie przewidują rozwój sytuacji w przyszłości? To oczywiście okaże się dopiero z czasem. Być może subiektywna ocena własnej sytuacji oraz rozwoju sytuacji w przyszłości przez samych przedsiębiorców wynika ze wzrostu zaufania do swoich kontrahentów. Może być jednak również tak, że ów optymizm ma charakter bardziej przysłowiowego "zaklinania rzeczywistości", niż wyciągania realistycznych wniosków na podstawie istniejących przesłanek.

Źródło:
 1. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2019/Portfel-naleznosci-polskich-przedsiebiorstw---styczen-2019-r

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Masz kredyt we frankach? Umów się na bezpłatne spotkanie i dowiedz się jak go unieważnić! Z uwagi na spore zainteresowanie uczestnictwem w konferencjach dotyczących kredytów frankowych, Kancelaria... Wtorek, 8 czerwca 2021
Jak używać Przelicznik Kryptowalut Przelicznik kryptowalut to platforma, gdzie możesz wymieniać kryptowaluty na wielkie światowe waluty... Poniedziałek, 29 marca 2021
Gdzie mogę sprawdzić kurs wymiany oraz opłacalnie wymienić walutę? Chcesz sprawdzić aktualne kursy wymiany walut lub wymienić walutę na najkorzystniejszych warunkach?... Środa, 17 marca 2021
Jesteś posiadaczem kredytu we frankach szwajcarskich? Zapraszamy na bezpłatne spotkanie, by dowiedzieć się jak go unieważnić! Kancelaria Radcy Prawnego Marii Kapelińskiej zaprasza na spotkanie kredytobiorców posiadających zobowiązania... Piątek, 5 marca 2021