moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Sobota, 30 marca 2019
 • Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Podstawą żądania ustalenia uchylenia obowiązku alimentacyjnego jest art. 138 k.r.o., który stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może doprowadzić do obniżenia lub podwyższenia wysokości alimentów, jak i całkowitego uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Stosownie do treści przepisów art. 133 k.r.o. w zw. z art. 96 k.r.o. rodzice powinni w miarę swych możliwości “troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień”. Rodzice powinni w miarę swych sił umożliwić dziecku nabycie nie tylko wykształcenia średniego lub zawodowego, lecz także - stosownie do jego uzdolnień - ukończenie studiów wyższych. Jeżeli więc uzdolnienia dziecka przemawiają za tym, że w celu ich należytego wykorzystania dla dobra społeczeństwa powinno ono odbyć studia wyższe, obowiązek alimentacyjny rodziców powinien w zasadzie trwać do czasu ukończenia studiów. Przepisy prawa rodzinnego wskazują, że samo uzyskanie przez dziecko pełnoletniości nie daje automatycznie podstawy do przypuszczenia, że dziecko jest już w stanie samodzielnie się utrzymać i nie wymaga wsparcia alimentacyjnego zobowiązanego rodzica.

W świetle art. 133 k.r.o. uchylenie alimentów wobec dziecka może nastąpić z dwóch przyczyn:
 • Po pierwsze, dziecko uzyska samodzielności i samowystarczalność pod względem finansowym.
 • Po drugie, zobowiązany rodzic popadnie w niedostatek.

Dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, lecz przede wszystkim zdobyło wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach (wyr. SN z 24.3.2000 r., I CKN 1538/99, Legalis). Jeżeli jednak dziecko pełnoletnie, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdaje we właściwym terminie egzaminów, a zwłaszcza powtarza rok studiów, ustaje obowiązek rodziców do dalszego dostarczania mu środków utrzymania. Powyższy przepis przyznaje rodzicom uprawnienie do uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w razie zagrożenia nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub w braku starań dziecka o osiągnięcie życiowej samodzielności. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 1998 r. (sygn. akt I CKN 1104/98), rodzice, którzy z uwagi na niskie emerytury tylko w skromnym zakresie zabezpieczają swoje materialne potrzeby, powinni zostać zwolnieni z ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego względem ich dorosłego dziecka, jeżeli mając wyuczony zawód, osiąga ono mierne wyniki w dalszej nauce.

Wskazać należy, iż przesłanki mające przemawiać za zasadnością uchylenia obowiązku alimentacyjnego muszą być istotne oraz obiektywne. Uchylenie obowiązku alimentacyjnego następuje tylko poprzez orzeczenie Sądu. Każdorazowo, gdy kierowane jest takie żądanie do Sądu konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego. Zgodnie z art. 6 k.c., ciężar udowodnienia określonej okoliczności spoczywa na osobie, która daną okoliczność podnosi oraz wywodzi z niej skutki prawne. Innymi słowy, osoba żądająca uchylenia obowiązku alimentacyjnego przez Sąd powinna udowodnić, że dziecko jest w stanie się samodzielnie utrzymać lub też rodzic płacący dalej alimenty popadnie w niedostatek.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(3)

 • 22.04.2019 19:11  Odpowiedz na komentarz

  CZY JEŚLI OSOBA UPRAWNIONA DO POBIERANIA ALIMENTÓW Z FUNDUSZ ALIMENTACYJNEGO UKOŃCZYŁA STUDIA PODJEŁA PRACĘ I FIZYCZNIE PRZESTAŁA W 2012 ROKU BRAĆ TE ALIMENTY I URZĄD WYSŁAŁ LIST Z DO ZOBOWIĄZANEGO O ZWROT WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ TO CZY KOMORNIK OD TEJ DATY MOŻE CIĄGLE MIESIĘCZNIE POBIERAĆ ZASĄDZONĄ KWOTE MIMO ŻĘ JUŻ NIE ŚĄ ONE POBIERANE PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ .

 • 13.04.2019 11:06  Odpowiedz na komentarz

  Jeżeli dziecko ukończy szkołę mam wyuczony zawód i może podjąć pracę zarobkową a nauka jest w systemie zaocznym również ustaje obowiązek alimentacyjny na dziecko. Pisze to gdyż jestem właśnie po takim zniesieniu obowiązku alimentacyjnego. Dziecko od poniedziałku do piątku może podjąć pracę i może pracować na swoje utrzymanie

 • 31.03.2019 11:10  Odpowiedz na komentarz

  Kwestie ustalenia alimentów można zrobić, za zgodą stron, także u notariusza. Wówczas sąd jedynie "przybija" wyrok, co bardzo przyspiesza cały proces. W tym celu polecam Panią Dagmarę Dominik. Kancelarię ma przy ul. Dąbrówki w Gnieźnie.
  http://dagmaradominik.notariusz.pl/4988/KONTAKT

PODOBNE TEMATY
Odpowiedzialność za zwierzęta Opieka nad zwierzęciem wymaga nie tylko troski, ale i zaangażowania ze strony właściciela. Jest to o... Poniedziałek, 10 stycznia 2022
Były partner zaniża dochody by płacić niższe alimenty? Sprawdź co możesz zrobić! Kiedy dochodzi do rozwodu lub rozstania, dzieci pozostają na ogół przy jednym z rodziców. W większości... Wtorek, 30 listopada 2021
Zdrada jako przesłanka orzeczenia rozwodu z winy małżonka Obok niezgodności charakterów, zdrada małżeńska stanowi jedną z najczęstszych przyczyn składania pozwów... Poniedziałek, 22 listopada 2021
Jak założyć spółkę z o.o. nie wychodząc z domu? Coraz bardziej popularną i bezpieczną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka... Niedziela, 10 października 2021