X

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Błąd w sztuce lekarskiej

Wtorek, 26 lutego 2019
 • Błąd w sztuce lekarskiej

Błędem lekarskim jest działanie lub zaniechanie lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodne z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym. Powyższa definicja błędu lekarskiego została zawarta w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r., sygn. akt: IV CR 39/54. Lekarz, który dopuścił się błędu medycznego może ponosić wobec pacjenta zarówno odpowiedzialność cywilną, jak i karną. Błąd w sztuce lekarskiej jest całkowicie niezależny od indywidualnych cech, bądź zdolności konkretnego lekarza, a także od okoliczności, w których dokonuje on czynności leczniczych.

W prawie medycznym wyróżnia się cztery następujące rodzaje błędów medycznych:
 1. Błąd diagnostyczny - polega na nieprawidłowym orzeczeniu choroby, która nie istnieje lub na niewłaściwym rozpoznaniu choroby pacjenta, co prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia.
 2. Błąd terapeutyczny - polega na wyborze nieodpowiedniej metody leczenia lub błędnego sposobu leczenia.
 3. Błąd organizacyjny - polega na negatywnym wpłynięciu na stan zdrowia pacjenta poprzez niesprawną organizację pomocy medycznej.
 4. Błąd techniczny - polega na niewłaściwym pod względem technicznym wykonaniu czynności leczniczej. Może do niego dojść zarówno podczas standardowych badań, czy zabiegów, jak i podczas wykonywania skomplikowanych operacji.

Model odpowiedzialności cywilnej lekarza oparty jest na ogólnych zasadach odpowiedzialności za wyrządzenie szkody majątkowej lub niemajątkowej (krzywdy). Pociągnięcie lekarza do odpowiedzialności cywilnej będzie możliwe wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:
 • działanie lekarza będzie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej;
 • wystąpi skutek w postaci szkody majątkowej (strata lub utracone korzyści) lub niemajątkowej (krzywda fizyczna lub cierpienia psychiczne);
 • wystąpi związek przyczynowy pomiędzy działaniem lekarza a skutkiem, weryfikowany poprzez ustalenie, czy skutek nastąpiłby, gdyby lekarz nie popełnił błędu;
 • wina lekarza (umyślna lub nieumyślna).

Odpowiedzialność cywilna lekarza jest jego odpowiedzialnością majątkową i osobistą. Główną funkcją tej odpowiedzialności jest funkcja kompensacyjna, której celem jest wyrównanie uszczerbku doznanego przez poszkodowanego w dobrach prawnie chronionych. W przypadku szkody majątkowej na osobie z reguły przybiera ona postać naprawienia szkody materialnej, gdy natomiast zachodzi szkoda niemajątkowa (cierpienia fizyczne i krzywda moralna) poszkodowany może żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę.

W związku z powyższym, poszkodowany pacjent może domagać się na drodze cywilnej zapłaty tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia. Powyższe roszczenia pacjenta mogą zostać skierowane zarówno do samego lekarza lub placówki medycznej go zatrudniającej, jak i do ubezpieczyciela. W niektórych przypadkach pacjent może otrzymać od pomiotu zobowiązanego także rentę np. z tytułu niezdolności do pracy czy też zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Wszczęcie drogi sądowej należy poprzedzić zgłoszeniem szkody zobowiązanemu, czyli najczęściej placówce medycznej, w której lekarz pracował. W razie braku reakcji na wezwanie, czy też w przypadku bezpośredniej odmowy zapłaty, należy sprawę skierować do sądu powszechnego wydziału cywilnego. W powyższym postępowaniu sądowym przeprowadzany jest niemal zawsze dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu medycyny sądowej.

Lekarz, który dopuścił się błędu medycznego może także niezależnie ponosić odpowiedzialność karną. W praktyce najczęściej zdarza się, że błąd w sztuce lekarskiej wypełnia znamiona kilku przestępstw, jak: narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu; spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu; naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia czy też przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci. Każde z tych przestępstw zagrożone jest karą pozbawienia wolności.

Skontaktuj się: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(5)

 • 29.11.2020 01:31  Odpowiedz na komentarz

  Wielka szkoda, że się przedawniają, często skutki błędu widoczne są po latach. To jest haczyk.

 • 28.02.2019 08:57  Odpowiedz na komentarz

  Marian i Czytelnik, ja nie miałem problemów ze zrozumieniem tego tekstu. Trzeba tylko czytać ze zrozumieniem, nic prostszego. Każdy z was chodził do szkoły, musiał czytać lektury i je rozumieć. W jaskiniach nie żyjecie, egzystujecie w społeczeństwie i spotykacie się z różnymi informacjami, które musicie rozumieć i tyle. Jak pojęć nie rozumiecie to skorzystajcie z internetu, nic prostszego.

 • Mecenasie, jesteśmy prostymi ludźmi, prosimy o mniej SKOMPLIKOWANE artykuły, które zrozumiemy. Może jakieś przykłady z życia, mniej prawniczego bełkotu. Potrzebujemy PORAD, niech pisze pan dalej! Ale dla nas!

  16.05.2019 09:29

  Jak potrzebujesz konktretnej porady, to zapisz się na spotkanie z prawnikiem, zapłać mu i opowiedz swoją historię.
  ps. proponuję nastepny artykuł pod tyt. błąd w sztuce murarskiej, błąd w sztuce instalatorskiej i bład w sztuce budowlanej, tudziez błąd w sztuce kosmetyczki

 • 27.02.2019 19:50  Odpowiedz na komentarz

  Ktoś coś z tego zrozumiał? To jest porada prawna czy cytowany bełkot? Czuję się tylko głupszy niż byłem zanim to przeczytałem...

PODOBNE TEMATY
Co z nakładami najemcy po rozwiązaniu umowy najmu? W praktyce często dochodzi do sytuacji, że najemca w okresie trwania najmu dokonuje pewnych ulepszeń... Niedziela, 9 maja 2021
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu Z bezumownym korzystaniem z lokalu mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś bez tytułu prawnego (żadnej umowy)... Wtorek, 6 kwietnia 2021
Masz kredyt we frankach? Przyjdź na bezpłatne spotkanie i dowiedz się jak go unieważnić! Kancelaria Prawna Tomasz Święch zaprasza na spotkanie wszystkie osoby posiadające zobowiązanie kredytowe... Czwartek, 25 lutego 2021
Co to jest zastaw? W praktyce bardzo często umowy zabezpieczone są nie tylko hipoteką, ale również zastawem. Jest tak dlatego,... Środa, 24 lutego 2021