Logo

Dział - Porady prawne

Wydziedziczenie

Artykul dodany: Niedziela, 19 listopada 2017
Wydziedziczenie W powszechnej opinii społecznej "wydziedziczenie" potocznie rozumiane jest jako pozbawienie potencjalnych spadkobierców ustawowych udziału w spadku. W rzeczywistości "wydziedziczenie" sensu stricto w rozumieniu przepisów prawa spadkowego jest pozbawieniem spadkobierców ustawowych prawa do zachowku, a nie tylko samego prawa do dziedziczenia. Z kolei pozbawienie samego prawa do spadku jest wyłączeniem dziedziczenia, co ma charakter węższy, aniżeli wydziedziczenie, które obejmuje swoim zakresem wyłącznie dziedziczenia i pozbawienie zachowku jednocześnie.

Obrona konieczna w prawie karnym

Artykul dodany: Poniedziałek, 23 października 2017
Obrona konieczna w prawie karnym Obrona konieczna jest instytucją prawa karnego uregulowaną w art. 25 k.k., stanowiącą okoliczność wyłączająca bezprawność czynu. Oznacza to, że działanie w ramach obrony koniecznej, nawet jeśli wywołuje skutki przestępstwa, to w rzeczywistości jednak przestępstwem nie jest. Innymi słowy, obrona konieczna jest zachowaniem polegającym na bronieniu prawa przed bezprawiem, co w konsekwencji wyłącza odpowiedzialność karną.

Separacja i jej skutki

Artykul dodany: Poniedziałek, 9 października 2017
Separacja i jej skutki Separacja jest stanem prawnym zbliżonym do rozwodu, chociaż sporo się od niego różni. Przede wszystkim separacja nie powoduje ustania małżeństwa (małżeństwo nadal trwa), a jedynie ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Od daty uprawomocnienia się orzeczenia separacji każdy z małżonków ma swój majątek osobisty. Separacja różni się od rozwodu także innymi przesłankami jej orzekania.

Czy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki z o.o.?

Artykul dodany: Poniedziałek, 25 września 2017
Czy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki z o.o.? W opinii społecznej panuje powszechne przekonanie, że wspólnicy, którzy zawiązują spółkę z o.o. także ponoszą swoim prywatnym majątkiem odpowiedzialność za zobowiązania tejże spółki wobec osób trzecich. Otóż, powyższe przekonanie okazuje się całkowicie nieprawdziwe. W świetle obowiązujących przepisów, wspólnik nigdy nie odpowiada swoim osobistym majątkiem za zobowiązania spółki z o.o. względem innych podmiotów. Podstawowym właśnie celem założenia spółki z o.o. jest to, aby oddzielić odpowiedzialność i majątek wspólnika od odpowiedzialności i majątku spółki. Taka właśnie konstrukcja spółki powoduje, że jest to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, którą jako prawnik także popieram i rekomenduję klientom jej założenie.

Umowa pożyczki - praktyczne aspekty

Artykul dodany: Poniedziałek, 11 września 2017
Umowa pożyczki - praktyczne aspekty Jedną z najczęściej zawieranych w naszym społeczeństwie umów jest niewątpliwie umowa pożyczki. Stronami takiej umowy (pożyczkodawca i pożyczkobiorca) mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, konsumenci, przedsiębiorcy. Innymi słowy, umowę pożyczki może zawrzeć każdy podmiot, który ma zdolność do czynności prawnych.

Podwyższenie/obniżenie alimentów

Artykul dodany: Wtorek, 29 sierpnia 2017
Podwyższenie/obniżenie alimentów Z treścią poprzedniego artykułu dotyczącego obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka łączy się bezpośrednio tematyka związana z prawnymi warunkami podwyższenia lub obniżenia alimentów. Jeżeli bowiem jeden z rodziców uzyska wyrok zasądzający alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, to z mojej praktyki prawniczej mogę stwierdzić, że po upływie dłuższego okresu czasu rodzice niemalże na pewno będą podejmowali próbę podwyższenia lub obniżenia alimentów.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka

Artykul dodany: Niedziela, 13 sierpnia 2017
Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka Jedną z najczęściej inicjowanych spraw w Sądach Rejonowych Wydziałach Rodzinnych jest niewątpliwie sprawa o zapłatę alimentów. W takim postępowaniu jeden z rodziców dochodzi w imieniu małoletniego dziecka zapłaty tytułem świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców. Wysokość zasądzonych przez Sąd alimentów uzależniona jest od wielu aspektów prawnych, które w niniejszym artykule postaram się Państwu przybliżyć.

Testament i jego rodzaje

Artykul dodany: Poniedziałek, 7 sierpnia 2017
Testament i jego rodzaje Każda osoba może w drodze testamentu powołać do dziedziczenia inną osobę (chociażby niespokrewnioną, czy też niespowinowaconą) na wypadek swojej śmierci. W takim przypadku testament jest oświadczeniem woli testatora (przyszłego spadkodawcy), w którym to oświadczeniu testator rozrządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Osoba/osoby wskazane w testamencie stają się spadkobiercami z chwilą śmierci spadkodawcy, który pozostawił testament. W jednym testamencie może być zawarte oświadczenie woli tylko jednego testatora.

Zakres wyroku rozwodowego i skutki rozwodu

Artykul dodany: Poniedziałek, 31 lipca 2017
Zakres wyroku rozwodowego i skutki rozwodu W nawiązaniu do poprzedniego artykułu dotyczącego przesłanek rozwodu, w niniejszym opracowaniu przybliżę w tym zakresie tematykę uzupełniającą - związaną z zakresem orzekania w sprawach rozwodowych oraz skutkami prawnymi jakie wywołuje rozwód.

Porady prawne: Przesłanki rozwodu

Artykul dodany: Sobota, 22 lipca 2017
Porady prawne: Przesłanki rozwodu Niewątpliwie rozwód jest bardzo popularnym zjawiskiem w społeczeństwie oraz instytucją prawną, która skutkuje ustaniem małżeństwa za życia małżonków. W związku z coraz większą ilością spraw rozwodowych, które trafiają do Sądów poniżej przybliżę aspekty prawne związane z rozwodem, poczynając w pierwszej kolejności od jego przesłanek.

« poprzednia 1 następna »REKLAMA

REKLAMA
Plik banneru

REKLAMA
Plik banneru
Wydarzenia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami lub usunąć już dodany e-mail.
Losowa fotografia

Losowe fotografie

MOJE-GNIEZNO.PL
Właściciel: Andrzej Bukowski
ul. Budowlanych 15a/14
62-200 Gniezno
Numer wpisu do Rejestru Dzienników i Czasopism:
RPR 2844
tel.kom.: +48 603 536 506
e-mail:
redakcja@moje-gniezno.pl
Copyright © 2017 Moje Gniezno