moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Aktualności Straży Miejskiej

Środa, 16 października 2013
  • Aktualności Straży Miejskiej

14 października do schroniska dla bezdomnych zwierząt na Kawiarach zostały odwiezione 2 psy z Winiar. Zwierzęta były bardzo łagodne i ogromnie do siebie przywiązane. Być może znajdzie się ich właściciel bądź właściciele. Zanim jednak zwierzęta zostaną wydane, właściciel będzie musiał pofatygować się do siedziby Straży Miejskiej, gdzie wyjaśni dlaczego zwierzęta biegały luzem.

W tym samym dniu do schroniska trafił również mały kociak znaleziony w piwnicy jednego z wieżowców przy ul. Sobieralskiego. Być może maluch znajdzie nowy dom jak to miało miejsce po publikacji aktualności Straży Miejskiej w ubiegłym roku.


 

Uszkodzony słup wysokiego napięcia

Uszkodzony słup wysokiego napięcia zauważyli strażnicy miejscy w dniu 14 października u zbiegu ulic Surowieckiego i Klonowej. Konstrukcja słupa została poważnie naruszona prawdopodobnie na skutek kolizji drogowej. Uszkodzenie zostało niezwłocznie zgłoszone w gnieźnieńskiej ENEA S.A. przy ul. Wschodniej.
 

Dziura na przejściu dla pieszych

Brak pokrywy zaworu wodociągowego na przejściu dla pieszych przy ul. św. Warzyńca/Dalkoskiej zwrócił uwagę jednego z aplikantów Straży Miejskiej w dniu 14 października podczas rutynowego patrolu. Zostało to przekazane do PWiK. 

Pomysłowy motocyklista

Jeden z mieszkańców os. Grunwaldzkiego nie potrafił rozstać się na dłużej ze swoim jednośladem i postanowił parkować go na klatce schodowej tuż pod drzwiami swojego mieszkania. Mieszkańcy budynku nie podzielali jednak jego pasji i postanowili zgłosić ten fakt do Straży Miejskiej.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych

Kim jest pieszy?
Pieszy - to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.
Pieszy jest obowiązany zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Musi stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
Czego zabrania się pieszym?
Zabrania się:
  • wchodzenia na jezdnię:
  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
  • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
  • przebiegania przez jezdnię;
  • chodzenia po torowisku;
  • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.
W trosce o bezpieczeństwo pieszych a także innych uczestników ruchu w dniach od 7 do 16 października została przeprowadzona wspólna akcja Wydziału Ruchu Drogowego gnieźnieńskiej Policji i Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania przepisów o ruchu pieszych. Piesi przechodzący przez jezdnię w niedozwolonych miejscach to częsty widok na naszych ulicach. Najgorsze w tym jest jednak to, że w większości przypadków były to osoby starsze z małymi dziećmi, które postępując w ten sposób na pewno nie świeciły dobrym przykładem. Zdarzały się również przypadki wtargnięcia wprost pod nadjeżdżający pojazd oraz przebiegania przez jezdnię.
Mandatami karnymi na kwotę 2100 zł zostało ukaranych 39 osób .
Straż Miejska