moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Urząd Gminy Gniezno zawiesza obsługę interesantów

Piątek, 2 października 2020
  • Urząd Gminy Gniezno zawiesza obsługę interesantów

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem COVID-19 na terenie powiatu gnieźnieńskiego, od poniedziałku 5 października br. zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów. Wnioski dot. poszczególnych procedur można składać za pośrednictwem poczty, internetu lub wrzucając je do specjalnej urny, znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu.

Wnioski do Urzędu można:
  • wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno lub e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
  • złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP
  • wrzucać do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.
 
Aby uniknąć zwiększonego ryzyka zakażeniem, Urząd Gminy Gniezno i jednostki podległe nie będą przyjmowały klientów do odwołania. Urzędnicy będą nadal pracowali, by załatwiać sprawy drogą telefoniczną lub elektroniczną. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo nas wszystkich.
 
Poniżej przekazujemy listę telefonów, do poszczególnych referatów i komórek Urzędu Gminy Gniezno, do których należy dzwonić załatwiając sprawy. W przypadku konieczności złożenia pisma, od poniedziałku 5 października br. przy wejściu do budynku Urzędu Gminy znajdować się będzie urna, do której będzie można wrzucać pisma, co będzie jednoznaczne z przyjęciem sprawy do załatwienia. Prosimy aby pisma posiadały nr tel. kontaktowy i w razie potrzeby można telefonicznie uzgadniać sprawę. Prosimy także o załatwianie spraw poprzez platformę E-PUAP lub pocztą elektroniczną na adres sekretariatu urzędu.
 
Wobec zaistniałych, trudnych okoliczności uprzejmie prosimy o zrozumienie i zaakceptowanie powyższych warunków. Jednocześnie ponownie apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń mających na celu uniknięcie zakażenia koronawirusem.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy Gniezno:
e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
Fax: 61 424 57 51
 
Telefony:
  • Biuro Obsługi Klienta: 513 032 137
  • Sekretariat Wójta: 61 424 57 50
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 61 424 57 67, 61 424 57 70
  • Gminne Centrum Usług Wspólnych: 61 424 57 69
  • Ewidencja ludności, dowody osobiste i działalność gospodarcza: 61 424 57 60
  • Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 61 424 57 64 (podatki), 61 424 57 62 (odpady komunalne)
  • Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych: 61 424 57 66
  • Zamówienia publiczne: 61 424 57 53
  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: 61 424 57 56
  • Referat Gospodarki i Rozwoju: 61 424 57 57
  • Utrzymanie dróg gminnych: 798 904 468
  • Księgowość: 61 424 57 61
  • Sekretarz Gminy: 61 424 57 65
     
tekst: Informacja prasowa