moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Nielegalne składowisko w Mnichowie! WIOŚ kontroluje i nakłada kary, Urząd Gminy Gniezno milczy

Wtorek, 19 maja 2020
  • Nielegalne składowisko w Mnichowie! WIOŚ kontroluje i nakłada kary, Urząd Gminy Gniezno milczy

Jeszcze przed rokiem 2015 w Mnichowie powstało dzikie składowisko żwiru, ziemi, gruzu, tłucznia, drzewa oraz materiałów budowlanych. W ostatnich 2 - 3 latach zaczęło się ono szybko powiększać. Mieszkańcy przestali sobie radzić z uciążliwością składowiska.

To składowisko powstało około 5 - 7 lat temu - mówią mieszkańcy Mnichowa. Na początku nie było takie duże, jednak od 2 - 3 lat zaczęło się szybko rozrastać. Szybko okazało się, że składowisko jest nielegalne. Świadczą o tym jednoznacznie dokumenty z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Właściciel nic sobie jednak z tego nie robi, a Urząd Gminy w żaden sposób nie reaguje. My tracimy przez to pieniądze. Po pierwsze ciężki sprzęt, który wjeżdża na składowisko rozjeżdża drogi gruntowe, wjeżdża na nasze działki, zginęły już kamienie graniczne. Tracimy przez to dopłaty, ponieważ stan faktyczny nie zgadza się z wyrysami map. Kiedy geodeta na nowo pomierzył działki i postawił kamienie graniczne, te po kilku dniach zniknęły. Gruz ze składowiska w wyniku manewrów ciężkim sprzętem wpada na nasze pola. Kilkukrotnie uszkodziliśmy już drogi sprzęt rolniczy. Właściciel składowiska zrobił sobie parking dla ciężarówek i koparek na ziemi rolnej klasy trzeciej. Wszystkie zanieczyszczenia zarówno z pojazdów, jak i ze składowanych odpadów spływają do rowów melioracyjnych i przenikają do wód gruntowych. To, co się tutaj dzieje nie mieści się w głowie.

Potwierdzenie słów mieszkańców łatwo znaleźć w korespondencji chociażby z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Już po kontroli w 2018 roku stwierdzono następujące naruszenia:
  • Brak ewidencji wytwarzanych odpadów
  • Niezłożenie Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za 2017 rok
  • Niezłożenie Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystywane do ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska
  • Niewprowadzenie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji raportu za 2017 rok
  • Brak pisemnej umowy na pobór wody
  • Brak zgłoszenia eksploatacji instalacji do magazynowania paliw płynnych

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, ukarany karą grzywny oraz zobowiązany do usunięcia stwierdzonych naruszeń.

30 marca br. zwróciliśmy się do Urzędu Gminy Gniezno z zapytaniem prasowym odnośnie zaistniałem sytuacji i działań, jakie podjął magistrat. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Również mieszkańcy Mnichowa skarżą się na z jednej strony stronniczość, z drugiej opieszałość Urzędu Gminy Gniezno.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska po przesłanym przez nas zapytaniu prasowym z załączoną dokumentacją fotograficzną zdecydował o przeprowadzeniu kolejnej kontroli na nielegalnym składowisku. O jej wyniku zostaniemy poinformowani.

Jesteśmy bezsilni w tym sporze -
mówią mieszkańcy Mnichowa. Ale będziemy walczyć do końca o swoje. Wierzyć się nie chce, że sąsiad, z którym kiedyś żyliśmy w pełnej zgodzie teraz robi coś takiego. Działania Urzędu Gminy i Pani Wójt nawet nie chce się nam komentować.
tekst: Andrzej Bukowski