moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Dyskryminacja nieszczepionych dzieci! Czy radni miejscy do końca postradali zmysły?

Piątek, 10 stycznia 2020
  • Dyskryminacja nieszczepionych dzieci! Czy radni miejscy do końca postradali zmysły?

Najpierw zakazali sprzedaży alkoholu po godzinie 23.00 w centrum Gniezna, dyskryminując tym samym niektórych przedsiębiorców. Następnie oddali niemalże nieograniczoną władzę odnośnie gospodarowania nieruchomości w ręce prezydenta. Teraz sięgnęli znacznie dalej - dyskryminują nieszczepione dzieci. Do czego jeszcze posuną się radni miejscy?

Jak czytamy na stronie grupy „Gnieźnianie przeciwko wykluczeniu”: „18 grudnia 2019 roku radni przyjęli dwie kontrowersyjne uchwały. Pierwsza z nich blokuje dostęp do żłobka miejskiego dzieciom nieszczepionym. Rodzice, aby ich pociechy pozytywnie przeszły rekrutację, muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o odbytych szczepieniach ochronnych. W myśl drugiej uchwały - w drugim etapie rekrutacji za odbycie szczepień dziecko będzie otrzymywało dodatkowe punkty.
W czasie głosowania 17 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem ww. ograniczeń, 2 było przeciw, a 1 osoba wstrzymał się od głosu.
Zjednoczyliśmy się, aby bronić praw swoich pociech. Chcemy zaskarżyć te uchwały, ponieważ nie zgadzamy się ze stygmatyzacją i wykluczaniem naszych dzieci.”


O komentarz w sprawie kontrowersyjnych uchwał Rady Miasta Gniezna poprosiliśmy adwokata. Analizując sprawę tylko pod względem prawnym stwierdzam, że istnieje możliwość zaskarżenia uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - mówi adwokat Radosław Szczepaniak. Uzależnienie przyjęcia dziecka do publicznych przedszkoli od obowiązkowych szczepień może naruszać przepisy ustawy o systemie oświatowym i o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat. Zarzuty dotyczące naruszenia konkretnych przepisów mogą stanowić podstawę do uchylenia uchwały. Warto zwrócić również uwagę na to, że zbieranie informacji o tym, czy dziecko zostało zaszczepione, może także naruszać zakaz przetwarzania danych dotyczących zdrowia zgodnie z art. 9 RODO. Uchwała ma w zasadzie na celu karać rodziców za brak szczepień, natomiast skutki braku szczepień przewiduje ustawa, która nakłada inne konsekwencje prawne. Uważam, że gdyby w przyszłości wszedł w życie przepis ustawowy, który uzależniałby przyjęcie do żłobka od szczepienia dzieci, to śmiało można byłoby pokusić się o stwierdzenie, że taki przepis byłby niezgodny z Konstytucją.

W Gnieźnie radni posuwają do coraz bardziej śmiałych ruchów, niekoniecznie dobrych dla mieszkańców. Zaczęło się od ograniczania swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Później pojawiła się kwestia oddania w ręce prezydenta decyzyjności odnośnie miejskich nieruchomości, a teraz dyskryminuje się dzieci, których rodzice nie godzą się na szczepienia. Co ciekawe - wielu radnych, którzy głosowali za przyjęciem uchwały, nie jest rodzicami. Tak samo, jak podnosząc rękę za ograniczeniem swobody prowadzenia działalności gospodarczej opowiadały się w znacznym stopniu osoby, które dotychczas piastowały jedynie etatowe lub samorządowe lub „stołki”.
tekst: Andrzej Bukowski