moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Porzucone samochody coraz większym problemem

Sobota, 14 grudnia 2019
  • Porzucone samochody coraz większym problemem

Porzucanie na ulicach wyeksploatowanych pojazdów, które nie tylko szpecą przestrzeń publiczną, zajmują miejsce parkingowe, ale również przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska, to problem wielu polskich miast, również Gniezna. W większości są to pojazdy osobowe, o których właściciele "zapomnieli".

Straż Miejska ma możliwość fakultatywnego usuwania pojazdów z drogi publicznej (art. 50a kodeksu drogowego) i sukcesywnie wzywa właścicieli do tego, aby zrobili porządek z autem. W przypadku ujawnienia porzuconego samochodu pozostawionego  na drodze publicznej i w strefie zamieszkania (jezdnia, pobocze, chodnik, parking publiczny) bez tablic rejestracyjnych, lub auta, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, pojazd taki może być odholowany na parking strzeżony.  Jeżeli nie zostanie odebrany w ciągu 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznany zostaje jako porzucony z zamiarem wyzbycia się, tym samym przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Przed odholowaniem samochodu strażnicy dokładają wszelkiej staranności, aby skutecznie powiadomić właściciela lub posiadacza o koniecznym usunięciu pojazdu. Tylko w tym roku ujawniono 40 aut, które nosiły znamiona porzuconych wraków. W przypadku trzydziestu z nich, właściciele odpowiedzieli na wezwania do usunięcia i sami zrobili porządek. Pozostałe dziesięć odholowano na parking. Sprawca ewidentnego zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsca publicznego może otrzymać mandat do 500 zł albo sądową karę nagany, a oprócz tego musi zapłacić koszty holowania i parkowania w kwocie od 480 zł wzwyż.

Należy również pamiętać o tym, że w pasie drogi publicznej mogą znajdować się tylko pojazdy z obowiązkowym ubezpieczeniem OC, którego niejednokrotnie brakuje przy autach na sprzedaż stojących bez tablic przy komisach, warsztatach i parkingach. Straż Miejska kieruje wówczas wystąpienia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które kończą się zazwyczaj kilkutysięcznymi karami finansowymi.