moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Czy w Urzędzie Gminy Gniezno zabraknie pieniędzy na wypłaty dla pracowników?

Środa, 20 listopada 2019
  • Czy w Urzędzie Gminy Gniezno zabraknie pieniędzy na wypłaty dla pracowników?

Z wypowiedzi Skarbnik Gminy Gniezno podczas XVI sesji Rady Gminy Gniezno wynika, że może zabraknąć pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Okazuje się jednak, że to wina poprzedniego włodarza.

Poprosiliśmy urząd  o komentarz w tej sprawie. Poniżej odpowiedź, którą otrzymaliśmy: 

Szanowny Panie Redaktorze,

pracownicy Urzędu Gminy otrzymają wynagrodzenia w terminie, w wysokości objętej odpowiednimi umowami. Jednocześnie wyjaśniam, że  jako jednostka samorządowa zobowiązani jesteśmy do wydatkowania środków zgodnie z zapisami budżetu uchwalonego na dany rok budżetowy.
Ważną informacją jest to, że obejmując urząd pod koniec listopada 2018 roku, w urzędzie gminy zatrudnionych było 32 pracowników, pomimo, że  uchwała budżetowa na rok 2019 przewidywała  28 etatów.
W budżecie gminy przygotowanym przez mojego poprzednika na kolejny rok budżetowy 2019, nie zostały także uwzględnione pieniądze na przewidziane prawem wypłaty: odprawy emerytalnej, pracowniczej nagrody jubileuszowej oraz wypłat ekwiwalentów za urlop odchodzącym pracownikom.
Mając na uwadze liczbę mieszkańców załatwiających sprawy w urzędzie, kluczowym rozwiązaniem stało się  zwiększenie liczby etatów.
Koniec roku budżetowego wyzwala konieczność przeszacowania budżetu i korekty dochodów i wydatków. Jest to jednocześnie szansa na pokrycie ewentualnej luki finansowej, która często ujawnia się w różnych obszarach i wynika z niedoszacowania potrzeb w planowanym budżecie.
Z poważaniem
Maria Suplicka
Wójt Gminy Gniezno

Urząd Gminy Gniezno prawdopodobnie upora się z finansami w stopniu takim, że pracownicy nie muszą martwić się o swoje wynagrodzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że poprzedni wójt źle zaplanował budżet na kolejną kadencję.
tekst: Andrzej Bukowski