moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Oświadczenie radnych Gminy Niechanowo

Poniedziałek, 18 listopada 2019
  • Oświadczenie radnych Gminy Niechanowo

Publikujemy treść oświadczenia radnych Gminy Niechanowo nadesłanego przez radną Elżbietę Jasek.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niechanowo,
W związku z zarzutami formułowanymi w naszym kierunku przez grupę mieszkańców gminy Niechanowo pragniemy przekazać Państwu kilka słów wyjaśnienia. Informacje pojawiające się w mediach lokalnych na temat zarzucanych nam zaniechań są nieprawdziwe. Pragniemy pokreślić, że:
  • Rada Gminy nie jest odpowiedzialna za dyscyplinę finansów publicznych i pozyskiwanie środków unijnych - leży to w kompetencjach organu wykonawczego, czyli Wójta Gminy pana Szymona Robaszkiewicza.
  • Rada Gminy nie podejmowała nigdy uchwał z rażącym naruszeniem prawa, oraz nie paraliżowała pracy urzędu gminy. Rada regularnie podejmuje uchwały, w tym uchwały strategiczne dotyczące budżetu gminy, zmian budżetowych, czy planowania przestrzennego, etc. Od początku swojej kadencji wyrażaliśmy i w dalszym ciągu wyrażamy pełną gotowość do współpracy z panem Wójtem i urzędem w celu rozwoju gminy Niechanowo oraz poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Niestety, już od momentu wyborów jesteśmy ignorowani, notorycznie deprecjonowani oraz pomawiani, a także nagrywani przez pana Wójta (w jego biurze) na potrzeby np. zebrań wiejskich. Ponadto chcemy poinformować, iż:
  • obecnie toczą się sprawy sądowe, w których byli pracownicy pozwali gminę. Dwie z nich rozstrzygnięte zostały na korzyść pracowników, a rozprawa dotycząca kolejnego, trzeciego pracownika odbędzie się jeszcze w listopadzie br. Wyroki w w/ w sprawach obciążą budżet gminy. Może to kosztować gminę ponad 100 000 tys. złotych.
  • Pan Wójt po wyborach nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej prezentera muzycznego, mimo, że zgodnie z art. 492 § 4 kodeksu wyborczego spoczywał na nim obowiązek zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania;
  • Pan Wójt złamał prawo składając oświadczenia majątkowe niezawierające informacji o wykonywanej działalności gospodarczej i wysokości dochodu z tego tytułu.
  • Pan Wójt nie zrealizował żadnej nowej inwestycji, a nawet wstrzymał rozpoczęte, takie jak: budowa chodnika w Cielimowie i w Karsewie, modernizacja oświetlenia drogowego i budowa nowego oświetlenia ulicznego na terenie gminy, etc.;
  • Pan Wójt przetrzymuje dokumentację dotyczącą budowy ścieżek rowerowych, uniemożliwiając ich końcowe rozliczenie, a tym samym zwrot środków finansowych.
  • Pismem z dnia 07 listopada 2019r. Wojewoda Wielkopolski zobowiązał Radę Gminy do zajęcia stanowiska w kwestii łamania prawa przez Wójta Gminy Niechanowo.

Jesteśmy przekonani, że w/w okoliczności i krytykowanie przez Radę takich działań Wójta spowodowało inicjatywę przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Rady Gminy Niechanowo.

Z wyrazami szacunku,
Radni Gminy Niechanowo
reprezentujący Klub Wspólne Dobro
- Gmina Niechanowo