moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

"Z faktu prowadzenia działalności politycznej nie oczekuję żadnych korzyści osobistych"

Poniedziałek, 15 października 2018

Ziemowit Kowalski - dr n. med. chirurg - zdecydował się kandydować do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z listy Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Jakie ma plany jeżeli uda mu się zdobyć mandat radnego? Co sprawiło, że w ogóle startuje w "wyścigu do samorządu"?

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego? To pierwszy tak bliski kontakt z polityką?
Od 15 lat jestem mieszkańcem powiatu. Przez 18 lat pracowałem w gnieźnieńskim szpitalu. Jestem bardzo związany z Gnieznem. Chciałbym mieć możliwość zabierania głosu w sprawach istotnych dla mieszkańców powiatu, jak i wpływ na podejmowane decyzje. Mam poukładane życie zawodowe, z faktu prowadzenia działalności politycznej nie oczekuję żadnych korzyści osobistych. Charakter mojej pracy powoduje, że spotykam się i rozmawiam z dużą ilością ludzi; rozmowy te często wykraczają poza sprawy zawodowe, dzięki czemu znam nastawienie obywateli do wielu istotnych problemów. Dotychczas politycznie się nie angażowałem - nie oznacza to, rzecz jasna, że nie mam sprecyzowanych poglądów.

Jakie cele, założenia chciałby Pan zainicjować i zrealizować jako radny?
Jako radny chciałbym wykorzystać zdobyte doświadczenia i obserwacje przede wszystkim dla poprawy funkcjonowania naszego szpitala. Pracuję w kilku placówkach ochrony zdrowia i mam okazję obserwować, jak jakość zarządzania przekłada się na ich sytuację finansową i dostępność świadczeń, a także na jakość leczenia. Sądzę, że temat szpitala nie powinien być przedmiotem politycznych utarczek, a raczej polem dla współpracy różnych opcji w lokalnym samorządzie.

Przez kilka lat był Pan ordynatorem gnieźnieńskiej chirurgii. Na pewno słyszał Pan co dzieje się obecnie w naszym ZOZ-ie. Jak ocenia Pan obecną sytuację gnieźnieńskiego szpitala?
Z rosnącym niepokojem obserwuję to, co dzieje się w szpitalu, zarówno jeśli chodzi o budowę, jak i o sytuację na Oddziale Chirurgicznym. Tak jak każdy gnieźnianin chciałbym, aby ukończono rozbudowę szpitala. Z obawą patrzę jednak na dalszą perspektywę tej inwestycji. Każdy, kto budował dom, wie, że największe koszty związane są z wykończeniem wnętrza. W przypadku szpitala jest jeszcze trudniej, tu normy wymuszają użycie określonych, kosztownych materiałów, bardzo drogi jest również sprzęt. Pieniądze przeznaczone na rozbudowę zostały wykorzystane, powiat jest zadłużony, ZOZ przynosi straty z działalności bieżącej. Obecna koncepcja zakładająca, że dalsze koszty pokryje nierentowny ZOZ jest absurdalna. Powstaje pytanie, co stanie się z tą inwestycją, jeśli nie znajdą się dalsze środki na jej zakończenie. Sądzę, że podobnie jak przy wspomnianej wcześniej budowie domu, tak przy rozbudowie szpitala tym bardziej, należałoby ocenić możliwości finansowe przed rozpoczęciem inwestycji. Nie twierdzę, że mam receptę na lek rozwiązujący o schorzenie, ale chiałbym aby poważnie zaczęto go poszukiwać ponad podziałami politycznymi.
Wspominając o zadłużeniu ZOZ Gniezno, należy odnieść się także do drugiej kwestii, czyli sytuacji na Oddziale Chirurgicznym. Wiadomo, że w przypadku tego oddziału oraz SOR dyrekcja zdecydowała o przeniesieniu części swoich obowiązków na firmy zewnętrzne. Z punktu widzenia zarządzających tak jest wygodniej, ale z całą pewnością drożej. Dodatkowo wspomniana usługa pośrednictwa pracy pozostaje wątpliwa, a nawet wadliwa prawnie. Przechodząc do kwestii czysto lekarskich, od czasu do czasu słyszymy o sukcesach oddziału w zakresie chirurgii piersi. Ten Oddział zawdzięcza to osobie docenta D. Murawy, który jest w tym zakresie uznanym specjalistą. W sytuacji niedoboru środków finansowych i wydłużających się kolejek powstaje jednak pytanie o fundamentalne zadania powiatowego oddziału chirurgicznego. Powinien on zabezpieczać podstawowe potrzeby zdrowotne mieszkańców w zakresie chirurgii ogólnej, ściśle w tym zakresie współpracując z SOR-em. Zaawansowane i kosztochłonne procedury (a tak jest w przypadku nowotworów piersi) powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych ośrodkach, tak jak dzieje się to w pozostałej części naszego kraju i w całym nowoczesnym świecie.

Dlaczego start z listy Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska?

Czuję się światopoglądowo bliżej tej formacji niż pozostałych ugrupowań startujących w wyborach.
 
tekst: Andrzej Bukowski