Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Co dalej z komendą Policji? Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok

Piątek, 15 czerwca 2018
  • Co dalej z komendą Policji? Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok

Naczelny Sąd Administracyjny skasował wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczący utrzymania w mocy pozwolenia na budowę nowego gmachu Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie wydanego przez Starostwo Powiatowe.

Przypomnijmy, że po rozpoczęciu budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, właściciel sąsiedniej działki złożył odwołanie ze względu na prowadzenie budowy w granicy działki. Doszło wówczas do "walki" z urzędnikami oraz wielu interwencji Policji. W sprawę najpierw zaangażował się nasz portal, a następnie media ogólnopolskie. Dokumenty trafiły do Starostwa Powiatowego, Wojewody Wielkopolskiego, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mimo jawnych uchybień od miejscowego planu zagospodarowania, budowa była kontynuowana. WSA podtrzymał wydane wcześniej pozwolenie na budowę. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten natomiast, można śmiało stwierdzić, "nie pozostawił suchej nitki" na decyzji WSA. Uzasadnienie oddalenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi właściciela nieruchomości przy ul. Jana Pawła II, graniczącej z Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie, było napisane - zdaniem adw. Zbigniewa Sikorskiego, pełnomocnika właściciela działki sąsiadującej z KPP w Gnieźnie - bardzo powierzchownie. Cała sprawa nie została wystarczająco wnikliwie rozpoznana. To zmobilizowało stronę do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który, jak się okazało, dostrzegł aspekty sprawy, które wcześniej były wskazywane. Wcześniej żaden z organów się tym nie zajmował. NSA skasował wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania z zaleceniem, żeby kwestia związana z dwutorowością decyzji, czyli rozbieżnością między pozwoleniem na budowę, a warunkami zabudowy w tym miejscu, została jeszcze raz zweryfikowana i wyjaśniona. W uzasadnieniu NSA napisał, że istnieje ewidentna sprzeczność między warunkami zabudowy z decyzją pozwolenia na budowę i jeżeli jest taka sprzeczność, nie można przejść obok tego obojętnie. Realizacja inwestycji niezgodna z warunkami zabudowy jest tak naprawdę samowolą budowlaną i tak należy to traktować, ze wszystkimi konsekwencjami. Konsekwencjami powinno być wstrzymanie budowy w trakcie. Obecnie powinno zostać wszczęte postępowanie, które pozwoliłoby ustalić, czy nowopowstały budynek Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie jest samowolą budowlaną. Jedną z konsekwencji mogłoby być zalecenie rozbiórki gmachu. W warunkach zabudowy są m.in. wyznaczone odległości od granicy działki sąsiadującej. Jak wiadomo, budynek został wybudowany w granicy, co jest niezgodne z przepisami.

Co dalej? Wojewódzki Sąd Administracyjny musi rozpoznać sprawę zgodnie z zaleceniami Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po uzasadnieniu wyroku wydanym przez NSA, ciężko o optymizm dla nowego budynku komendy. Niedopuszczalne są rozbieżne treści pozwolenia na budowę i warunków zabudowy, no których powyższe pozwolenie musi się opierać. Obszar nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, więc warunki zabudowy są wyznacznikiem, według których należy wydać pozwolenie na budowę. Jeżeli WSA zastosuje się do wytycznych NSA, sprawa wróci do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Teoretycznie inwestor nie powinien otrzymać pozwolenia na budowę i budynek w ogóle nie powinien zostać wybudowany w tym miejscu oraz w takiej formie. Odpowiedzialność za powstały fakt, w przypadku rozpatrzenia sprawy na korzyść Marka Marca, może być dwutorowa, czyli m.in. do organu, który wydał decyzję niezgodną z warunkami zabudowy, a więc Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Oczywistym jest fakt, że gnieźnieńskiej Policji potrzebny był nowy budynek. Dotychczasowe warunki, w których musieli pracować policjanci mocno ocierały się o minioną epokę. Nowy budynek jest również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawych. Przestronne pokoje, winda i szerokie ciągi komunikacyjne sprawiają, że znacząco poprawił się komfort pracy. Pozostaje mieć nadzieję, że w całym tym sporze znajdzie się jakiś "złoty środek".

Sentencja oraz uzasadnienie wyroku NSA:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9BF9893323
tekst: Andrzej Bukowski
foto: Andrzej Bukowski