Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Złoty Węgiel dla Wielkopolski

Piątek, 20 maja 2011
  • Złoty Węgiel dla Wielkopolski

18 maja w Kiszkowie w ramach "Wielkopolskiego Tygodnia Zielonej Energii" odbyło się seminarium regionalne pn. "Złoty Węgiel dla Wielkopolski". Seminarium dotyczące odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej zostało zorganizowane przez Urząd Gminy w Kiszkowie w szerokim partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, firmą agro-energetyczną Asket, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, pod patronatem ogólnopolskiego miesięcznika "Czysta Energia". Koordynatorem spotkania była Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, której Powiat Gnieźnieński jest udziałowcem.

Seminarium otworzył i uczestników powitał Wójt Gminy Kiszkowo - Tadeusz Bąkowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Alina Kujawska Matanda - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Piotr Łykowski - Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, Marcin Norkowski - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Jerzy Głuszyński - Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, prof. dr hab. Janusz Sławiński - Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Grażyna Bernaciak - Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie, Magdalena Musiałowicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, urzędów gmin Powiatu Gnieźnieńskiego oraz firm prosperujących w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zagadnienie dotyczące odnawialnych źródeł energii - mówi członek zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska - Matanda. W miarę rozwoju społeczno - gospodarczego zapotrzebowanie na energię wzrasta, z drugiej strony obserwujemy kurczące się zasoby dotychczasowej energii, stąd powstaje wezwanie do zabezpieczenia energetycznego kraju z uwzględnieniem ochrony środowiska - zainteresowanie energią odnawialną. Na stałe w kalendarz Starostwa Powiatowego wpisała się organizacja spotkań i konferencji dotyczących odnawialnych źródeł energii. W związku z tym dziękuję Panu Wójtowi za zaproszenie Starostwa Powiatowego do współpracy w tym zakresie. Dzięki zespoleniu wszystkich działań, nasze przedsięwzięcia mają szanse powodzenia i spotkają się z zainteresowaniem odbiorców. W roli prelegentów wystąpili: Roman Długi - Dyrektor Generalny firmy Asket, lider projektu GreenEvo, Jadwiga Twardowska - Specjalista ds. rozwoju lokalnego z Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Krzysztof Jerzy Wiatrowski - Prezes firmy PAK Biopaliwa, Daria Zielińska - Szymaniak - Ekolog Banku Ochrony Środowiska. Konferencja dotyczyła promocji odnawialnych źródeł energii, przedstawione zostały regionalne i lokalne programy ekologiczne dla Wielkopolski, możliwości pozyskiwania i przetwarzania biomasy dla ochrony klimatu, tematy związane z kierunkami rozwoju, źródłami finansowania i praktycznym zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, którym nadano status narzędzia służącego ochronie środowiska. Oprócz części wykładowej i panelu dyskusyjnego program seminarium obejmował również zwiedzanie gospodarstwa agro-energetycznego „Asket” w Gniewkowie, podczas którego odbył się pokaz produkcji biomasy. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągłych działań zachęcających do szerokiego ich wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński będzie nadal wspierał przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje, organizacje oraz uczelnie Powiatu Gnieźnieńskiego.
Starostwo Powiatowe