moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Wspólnie przeciw przemocy

Środa, 2 marca 2011
  • Wspólnie przeciw przemocy

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to nowe ciało doradcze powołane przez Prezydenta Jacka Kowalskiego. Jego członkowie mają pomóc w diagnozowaniu problemów oraz podejmowaniu działań w środowisku zagrożonym przemocą.

2 marca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie odbyło się spotkanie, podczas którego Gospodarz Miasta powołał członków zespołu w składzie: Hanna Adamczak (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie), Ewa Balicka (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), Błażej Banaszewski (Prezes Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia  Abstynenckiego „Odnowa”), Aleksandra Godek (Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych), Renata Góralczyk-Zielonka (Dyrektor Wydziału Usług Społecznych, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), Agnieszka Karolczak (prokurator Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie), Zofia Komosińska (Kierownik Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie), Anna Krzymińska (Kierownik Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej w Gnieźnie), Justyna Krzywdzińska (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie), Krzysztof Larus (Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych), st. asp. Robert Lewandowski (Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie), Iwona Machowiak (Gimnazjum Nr 3 w Gnieźnie), dr n.med. Katarzyna Olszewska (specjalista psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie), Elżbieta Pilarczyk (Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie), Agnieszka Szuba (Gimnazjum Nr 2 w Gnieźnie), Marzena Tyczka (Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - Dom Matki i Dziecka w Gnieźnie).
Drugim elementem spotkania było podpisanie porozumień o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sygnotariuszami, oprócz Prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego, byli: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie - podinsp. Mariusz Łozowiecki, Prokurator Rejonowy w Gnieźnie - Piotr Gruszka, nowomianowany Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - ks. Krzysztof Stawski oraz jego Zastępca - ks. Krzysztof Woźniak, Prezes Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Odnowa” - Błażej Banaszewski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Elżbieta Pilarczyk, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie - Małgorzata Wadzyńska oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - Barbara Trafarska.
Jak podkreślił Prezydent Jacek Kowalski zainicjowane w ten sposób działania z pewnością pomogą w szybszym rozwiązywaniu problemów dotykających wiele rodzin. Dzięki szerokiej współpracy różnych instytucji możliwe będzie bowiem dotarcie do większej ich ilości. Inicjatorzy przedsięwzięcia liczą również, że zaowocuje ono lepszą koordynacją działań prewencyjnych, a co za tym idzie uwrażliwieniem społeczeństwa na symptomy przemocy w domach wokół nas.

źródło: www.gniezno.eu