Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Stanowisko prezydenta w sprawie obwodnicy przez Pławnik

Wtorek, 9 czerwca 2015
  • Stanowisko prezydenta w sprawie obwodnicy przez Pławnik

Plany budowy południowej obwodnicy Gniezna, która przecinałaby osiedle Pławnik, wzbudziły wiele emocji. Poprosiliśmy Prezydenta Miasta Gniezna o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Chcę podkreślić, że rozmawiamy o koncepcji ewentualnej drogi, która połączy ulice Witkowską z Wrzesińską, poprzez przedłużenie ul. Leśnej - mówi prezydent Tomasz Budasz. Planowany przebieg tej ulicy znajduje się w zapisach obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna uchwalonego uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11 lutego 2000 r. Przebieg tej ulicy jest też uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul Pławnik (uchwała RM z 2007). Po raz pierwszy przebieg ulicy zbiorczej łączącej ul. Witkowską i Wrzesińską uwidoczniony być w 1993 roku w ówcześnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta (uchwała XXXV/195/1993 z dnia 16.04.1993r). W pasie tej drogi planuje się wykonać jezdnię o szerokości 7 m, ścieżki rowerowe, szerokie chodniki i pasy zieleni. Przykładem takiej drogi jest ul. Orzeszkowej na odcinku od Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego do ulicy Swarzędzkiej. W celu możliwości występowania o środki zewnętrzne przyjęto roboczo ją nazywać obwodnicą południową miasta. Droga ta stanowiłaby kolejne, obok ul. Wolności, połączenie komunikacyjne ulic Wrzesińskiej i Witkowskiej. Przy czym chcę zaznaczyć, że wróciliśmy do koncepcji tej drogi zbiorczej w związku z rozmowami z potencjalnym inwestorem.

Warto podkreślić, że potencjalnych inwestorów Gniezno miało już wiele. Jak na razie sfinalizowanych inwestycji jest niewiele.

Prezydent Tomasz Budasz spotka się z mieszkańcami 16 czerwca o godz. 18.00 w salce katechetycznej pod kościołem na os. Grunwaldzkim.
Andrzej Bukowski