moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Mariola Landowska i Tomasz Budasz - runda 1. Czy ZGL trwonił pieniądze?

Czwartek, 26 marca 2015
  • Mariola Landowska i Tomasz Budasz - runda 1. Czy ZGL trwonił pieniądze?

We wtorek w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie obyła się pierwsza rozprawa Marioli Landowskiej, byłej dyrektor Zarządu Gospodarowania Lokalami w Gnieźnie, przeciwko Prezydentowi Miasta Gniezna. Nie zapadł jednak żaden wyrok w tej sprawie.

Wczoraj o godz. 12.30 odbyła się wokanda, na której rozpatrywano pozew Marioli Landowskiej, byłej dyrektor Zarządu Gospodarowania Lokalami w Gnieźnie, przeciwko Prezydentowi Miasta Gniezna. Na rozprawie nie pojawili się sami zainteresowani, wysłali jednak swoich pełnomocników. Była dyrektor reprezentowana była przez mecenasa z Leszna, natomiast prezydenta reprezentowało dwoje radców prawnych z Urzędu Miasta. Zarówno jedna, jak i druga strona wyraziła chęci do polubownego rozwiązania sprawy. Jak się okazało była dyrektor niepoprawnie sformułowała pozew, ponieważ powinna pozwać nie Prezydenta Miasta Gniezna, a organ, który powołał ZGL, czyli Urząd Miasta Gniezna.
Tymczasem w sprawie pojawiły się nowe dokumenty, z których wynika, że Mariola Landowska z pieniędzy ZGL-u pokrywała koszty sądowe, które leżały po stronie Skarbu Państwa w sprawach dotyczących kamienic przy ul. Chrobrego 1 i Rynek 20. Przypomnijmy, że mieniem Skarbu Państwa dysponuje i zarządza Starostwo Powiatowe. Dlaczego więc koszty procesowe pokrywane są z pieniędzy Miasta Gniezna? Udało nam się ustalić, że obecnie koszty te opiewają na kwotę ponad 8 tys. zł. ZGL wpłacił już zaliczkę w wysokości 2 tys. zł.

Mariola Landowska uważa, że została zwolniona niezgodnie z przepisami prawa, ale czy nie dochodziło do trwonienia publicznych pieniędzy w ZGL-u?
Joanna Pomorska