X
Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Przedszkole z wartościami

Poniedziałek, 3 marca 2014
  • Przedszkole z wartościami

Zbliża się okres, w którym rodzice dzieci w wieku przedszkolnym podejmują trudną dla nich decyzję o zapisaniu swojej pociechy do przedszkola. Aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru, prezentujemy jedną z gnieźnieńskich placówek, która posiada interesującą ofertę wychowawczo-edukacyjną - Przedszkole Nr 10 z oddziałami integracyjnymi oraz oddziałem specjalnym.

Placówka ta położona jest w centrum miasta, w otoczeniu malowniczego parku miejskiego przy ul. Sobieskiego. Stwarza to możliwość częstego korzystania z pobytu na świeżym powietrzu wśród zieleni.
Czas pracy placówki, od godz. 6.00 do 17.00 (5 godzin bezpłatnych, każda kolejna godzina 1 zł. brutto), dostosowany jest do potrzeb indywidualnych rodziców. Dzieci od 3-go roku w przedszkolu znajdą kompetentną i specjalistyczną opiekę.
Przedszkole posiada własną kuchnię, która oferuje śniadania, dwudaniowe obiady i podwieczorki. Posiłki  przygotowywane są zgodnie z zasadami żywienia małego dziecka.
Działalność placówki nastawiona jest na prowadzenie różnorodnych zajęć, które wspierają wszechstronny rozwój małego dziecka oraz sprzyjają osiągnięciu przez dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole. Każdy przedszkolak ma tutaj warunki do indywidualnego rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. Przedszkole organizuje ciekawe zajęcia dodatkowe. Wszystkie dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach umuzykalniających metodą Orffa, Kniessów, Batii Strauss, nauce języka angielskiego, teatrzykach i koncertach muzycznych. W ciągu roku szkolnego przedszkole oferuje wiele imprez z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców, m.in. Cała Polska czyta dzieciom, Dzień pluszowego Misia, Powitanie Wiosny, Dzień Rodziny, Olimpiada Sportowa i Matematyczna, Dni Gniezna, Dzień Zdrowia zabawy, bale i konkursy oraz  udział w różnorodnych konkursach, zabawach, wycieczkach do ciekawych miejsc wykorzystując metody aktywizujące.
Kadra pedagogiczna to osoby posiadające stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, mianowanego i kontraktowego, z wysokimi kwalifikacjami, wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz ukończonymi licznymi studiami podyplomowymi z zakresu pedagogiki specjalnej, leczniczej, terapii zajęciowej, logopedii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki.
Dla dzieci mających trudności w funkcjonowaniu społecznym i przejawiających wolniejsze tempo rozwoju intelektualnego organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W ramach bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu ma ono możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych z zakresu korygowania wad wymowy i wspomagania opóźnionego rozwoju mowy, kształtowania umiejętności społecznych, wspierania w rozwijaniu czynności intelektualnych i usprawniania ruchowego, co umożliwia lepsze poznawanie i rozumienie siebie i swego otoczenia. Specjalistyczną, bezpłatną pomoc otrzymają tutaj również dzieci niedosłyszące i niedowidzące.
W pracy wychowawczo-edukacyjnej zwraca się tutaj szczególną uwagę na kształtowanie poczucia własnej wartości oraz otwartości i tolerancji. Przedszkole to stwarza warunki do wspólnej zabawy dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi, które są otoczone szczególną troską i opieką.
Każdy dzień w tym przedszkolu jest dla dzieci radosną i ciekawą przygodą.
Przedszkole nr 10

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY