moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Konkurs ,,Bezpieczny Internet"

Niedziela, 3 października 2010
  • Konkurs ,,Bezpieczny Internet

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z Zespołem Szkół Łączności oraz Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania serdecznie zapraszają młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w III Wielkopolskim Konkursie Filmowym ,,Bezpieczny Internet".

Głównym celem jest pokazanie zalet Internetu, jako cennego źródła informacji i kontaktów międzyludzkich.

Regulamin konkursu ,,Bezpieczny Internet":

I. Cel konkursu:
Propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz zwrócenie uwagi na pozytywne strony Internetu, szczególnie wykorzystanie Internetu, jako elektronicznego narzędzia regulowania płatności, robienia zakupów, inwestowania, lokowania pieniędzy i komunikowania się między ludźmi.
II. Organizator konkursu:
1. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
2.  Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
3.  Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu  
III. Adresaci Konkursu: Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Wielkopolski.  
IV.  Zasady Konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Konkurs oceniany jest oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych - gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
3. Konkurs jest rozgrywany drużynowo (2 do 4 członków w drużynie). W skład drużyny mogą wchodzić tylko uczniowie aktualnie uczęszczający do szkoły.
4. W przypadku zespołów szkół nie mogą być  tworzone drużyny składające się z uczniów  z różnych typów szkół.
5. Każda drużyna uczestniczy w konkursie pod kierunkiem nauczyciela (ten sam nauczyciel może być opiekunem kilku drużyn z danej szkoły).
6. Zgłoszenia drużyny do konkursu dokonuje tylko nauczyciel - opiekun.
7. Temat prac: Internet, jako cenne źródło informacji i kontaktów międzyludzkich.
8. Wymogi techniczne:
- udźwiękowiony materiał filmowy (animacja, film) wykonany przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania multimedialnego
- czas trwania animacji/filmu - nie dłuższy niż 5 minut,
- dozwolone formaty plików: avi, mov lub mpeg
- praca powinna być przygotowana do odtworzenia w standardowych odtwarzaczach zainstalowanych w systemie Windows XP, nagrana na płycie CD lub DVD
- w przypadku użycia nietypowych kodeków należy je dołączyć do pracy nagrywając na płycie z materiałem
9. Każda nadesłana praca winna zawierać następujące dane:
- Tytuł pracy
- Imię i nazwisko autora
- Wiek
- Zgodę rodziców na wzięcie udziału w Konkursie
- Zgodę rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich) lub uczestnika pełnoletniego Konkursu na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.833). Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Prawa autorskie do pracy złożonej w konkursie nie mogą być niczym ograniczone.
- Termin składania prac konkursowych upływa 14 stycznia 2011r.
- W konkursie nie będą brały udziału prace, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane, lub wpłynęły do Organizatora po terminie.
- Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego na skutek okoliczności niezależnych od niego.
- Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
- Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa.
- Komisja Konkursowa składać się będzie od 3 do 8 osób. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
- Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane tych osób przetwarzane będą przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego Konkursu. Organizator oraz fundator nagród zastrzegają sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych osób, które otrzymają nagrodę i wyróżnienia w Konkursie. Organizatorowi przysługuje prawo publikowania informacji o nagrodzonych pracach, w środkach masowego przekazu, a także prawo wykorzystywania tych prac, bez dalszych zobowiązań finansowych wobec laureata. Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorowi lub Jury.
- Organizator lub Jury może dokonywać zmian w Regulaminie, które stają się obowiązujące z chwilą opublikowania ich na stronie WWW Zespołu Szkół Łączności. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Terminy

- Prace konkursowe należy przesłać do Organizatora:
Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu ul. Przełajowa 4 61-622 Poznań Z dopiskiem „Konkurs filmowy” do 14 stycznia 2011r.  
- termin rozstrzygnięcia konkursu - styczeń 2011 termin przekazania nagród - Światowy Dzień Bezpieczeństwa w Internecie - 8 luty 2011r.

Nagrody

W Konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów w dwóch kategoriach wiekowych.
Laureaci otrzymają cenne nagrody rzeczowe.
Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac. Zostaną one przekazane do publikacji własnych i telewizyjnych.  

Jury.

Prace ocenia Jury, którego skład ustala Organizator Konkursu.  
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w publikacjach związanych z Konkursem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
16-latek pobity przez grupę mężczyzn! Sportowiec musiał przerwać treningi We wtorek, 28 kwietnia, ok. godz. 17.00 na ul. Zamiejskiej w Gnieźnie doszło do pobicia 16-letniego... Wtorek, 5 maja 2020
Pracowity weekend Wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego Okres długiego weekendu był czasem intensywnej pracy patroli z Wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego.... Wtorek, 5 maja 2020
Dzielnicowy z Czerniejewa realizuje zadanie priorytetowe Dzielnicowy rejonu nr I gmina Czerniejewo informuje o wdrożeniu "Planu Działania Priorytetowego" w miejscowości... Wtorek, 5 maja 2020
Policjanci przechwycili 85 gramów amfetaminy. Podejrzany już usłyszał zarzuty Policjanci z Kłecka i z Gniezna zatrzymali 27-letniego mieszkańca powiatu gnieźnieńskiego, podejrzewanego... Wtorek, 5 maja 2020