Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zaproszenie Prezydenta Miasta

Środa, 1 września 2010
  • Zaproszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Gniezna zaprasza gnieźnieńskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) do konsultacji projektów uchwał.

Projekty uchwał w sprawie:
1. Uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok,
2. Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3. Określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna oraz trybu powoływania jej członków,
4. Określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
5. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2011 r.
Z wyżej wymienionymi projektami uchwał można zapoznać się na stronie www.gniezno.eu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do 14 września 2010 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno (biuro podawcze) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kamillalacka@gniezno.eu

źródło: www.gniezno.eu

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Gniezno świętuje 30 lat wolnej Polski! "Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm" - powiedziała w Dzienniku Telewizyjnym... Środa, 5 czerwca 2019
Prezydencki dzień dziecka za nami W sobotę, 1 czerwca, odbył się pierwszy Prezydencki Dzień Dziecka na terenach zielonych przy ul. Parkowej.... Poniedziałek, 3 czerwca 2019
Hawajski festyn na Osiedlu Konikowo Na zielonym zapleczu Przedszkola nr 12 odbył się rodzinny festyn integracyjno-profilaktyczny zorganizowany... Piątek, 31 maja 2019
"Gniezno miastem wolnym od ideologii LGBT"! Czy radni przyjmą deklarację? Na najbliższej Sesji Rady Miasta Gniezna samorządowcy mają przyjąć deklarację "Gniezno miastem wolnym... Wtorek, 21 maja 2019