moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zaproszenie Prezydenta Miasta

Środa, 1 września 2010
  • Zaproszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Gniezna zaprasza gnieźnieńskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) do konsultacji projektów uchwał.

Projekty uchwał w sprawie:
1. Uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok,
2. Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3. Określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna oraz trybu powoływania jej członków,
4. Określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
5. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2011 r.
Z wyżej wymienionymi projektami uchwał można zapoznać się na stronie www.gniezno.eu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do 14 września 2010 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno (biuro podawcze) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kamillalacka@gniezno.eu

źródło: www.gniezno.eu

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Kolejne osiedle z podświetloną nazwą! Osiedle Jagiellońskie dołączyło do Tysiąclecia, Orła Białego i Piastowskiego. Tym samym już cztery osiedla... Sobota, 30 maja 2020
W sobotę do Gniezna przyjedzie Szymon Hołownia Ekipa Szymona Hołowni już jutro odwiedzi Gniezno. O godz. 13.45 kandydat na Prezydenta RP spotka się... Piątek, 22 maja 2020
Miejskie przedszkola i żłobek wznawiają zajęcia opiekuńcze W wyniku wspólnej narady Prezydenta Miasta Gniezna z dyrektorami miejskiego żłobka i przedszkoli, zapadła... Piątek, 15 maja 2020
Rekrutacja do przedszkoli zakończona 27 kwietnia zakończyła się rekrutacja do miejskich przedszkoli. Na nowy rok przedszkolny 2020/2021 przygotowano... Piątek, 15 maja 2020