Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zaproszenie Prezydenta Miasta

Środa, 1 września 2010
  • Zaproszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Gniezna zaprasza gnieźnieńskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) do konsultacji projektów uchwał.

Projekty uchwał w sprawie:
1. Uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok,
2. Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3. Określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna oraz trybu powoływania jej członków,
4. Określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
5. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2011 r.
Z wyżej wymienionymi projektami uchwał można zapoznać się na stronie www.gniezno.eu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do 14 września 2010 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno (biuro podawcze) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kamillalacka@gniezno.eu

źródło: www.gniezno.eu

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Prezydent nie popiera posłanki? Radni miejscy są pełni obaw! Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz najwyraźniej zaliczył kolejną wpadkę. Tym razem nastawił przeciw... Niedziela, 8 września 2019
Bez ceregieli: Aleksander Doba Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu ?Bez ceregieli?. Tym razem będziemy mieć przyjemność gościć... Piątek, 6 września 2019
W walce o lepszą jakość powietrza w Gnieźnie Warto zainwestować w ekologiczne ogrzewanie. Także Miasto Gniezno w swoich budynkach konsekwentnie realizuje... Piątek, 6 września 2019
Boisko przy ul. Pocztowej znów posłuży młodzieży 4 września 2019 roku Prezydent Tomasz Budasz podpisał ze Starostą Gnieźnieńskim Piotrem Gruszczyńskim... Piątek, 6 września 2019