Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Aktualności Straży Miejskiej

Piątek, 1 lutego 2013
 • Aktualności Straży Miejskiej

W ostatnich dniach w związku z panującą aurą do Straży Miejskiej wpływało wiele zgłoszeń dotyczących śniegu spadającego z dachów. Mokry śnieg i lód jest bardzo groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu. W myśl obowiązujących przepisów, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia między innymi intensywnych opadów atmosferycznych.

Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów hal produkcyjnych, targowych czy hipermarketów. Jeżeli zarządzający obiektem nie dopilnują tego, mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. Właściciele obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw. budynków mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów. Pamiętać należy również  o usuwaniu sopli lodowych i nawisów śnieżnych ponieważ stwarzają one zagrożenia dla zdrowia i życia przechodniów.

Płonący kontener na odpady

30 stycznia ok. godz. 8.00 funkcjonariusze Straży Miejskiej przyjęli zgłoszenie dotyczące płonącego kontenera na odpady na ul. Konikowo. Patrol powiadomił Straż Pożarną która ugasiła ogień. Przyczyna pożaru najprawdopodobniej był gorący popiół wyrzucony do kontenera.

Problem spalania śmieci w domowych piecach

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania: gdy jest niewłaściwa (zbyt niska, a taka właśnie panuje w przydomowych kotłowniach), w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Temperatura spalania różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200 - 500 stopni oC). Procesowi temu towarzyszy duży smród i emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie ( kadm, rtęć, tytan, ołów, chrom i inne). Gdy z setek kominów wydobywa się trujący dym, wraz z nim - w wyniku spalania śmieci - do powietrza, które wdychamy, przedostają się substancje trujące dla wszystkich organizmów żywych!
Jak rozpoznać, że w piecu są spalane śmieci?
Dym wydobywający się z kominów przybiera różne kolory -  może być biały lub czarny, co oznacza, że w piecu pali się drewnem lub węglem. Bywa też bladopomarańczowy, albo przybiera różne odmiany czerwieni - to znak, że do pieca wrzucane są plastiki, puszki, obierki, stare ubrania. Palimy wszystko, co popadnie - stare opony, zużyte pampersy i zwykłe śmieci.
Spalając 1 kg polichlorku winylu PCW, który zawarty jest w butelkach plastikowych czy foliach wytwarzane jest, aż 280 l gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy niszczący kwas solny!
Dla wspólnego dobra należy pamiętać, że spalanie odpadów, szczególnie tworzyw sztucznych, nie prowadzi do ich zniknięcia lecz do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które krążą w powietrzu. Wdychając te zanieczyszczenia, każdy narażony jest na choroby dróg oddechowych, uszkodzenie płuc, bronchit. ki i inne leki, podczas gdy przyczyna choroby nie jest rozpoznana i usunięta. Podtruty organizm jest bardzo podatny na choroby wirusowe i bakteryjne.
Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu.
Czego nie wolno palić?
 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb foliowych z polietylenu,
 • papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, (art. 10) też wskazuje, na to, że kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny.
Zgodnie z Ustawą o odpadach spalanie odpadów przez właścicieli nieruchomości podlega ogólnym przepisom regulującym odzysk i unieszkodliwianie odpadów. W tym kontekście kluczowy jest art. 13 Ustawy o odpadach. Stanowi on, iż „zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania". Również i ta ustawa wskazuje na sankcje nie przestrzegania zakazów. W art. 71 czytamy: kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny.
Straż Miejska

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
21-latek z zarzutem kradzieży pieniędzy Kryminalni zatrzymali 21-letniego gnieźnianina, którego podejrzewali o kradzież pieniędzy z plecaka.... Wtorek, 12 listopada 2019
Pożar domu w Imielnie W poniedziałek o godz. 15.30 Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze drewnianego domu na terenie... Wtorek, 12 listopada 2019
Drugi pożar hali w Lubiniu W niedzielę wieczorem ogień strawił halę firmy Sano w Lubiniu. Strażacy walczyli z żywiołem do godz.... Poniedziałek, 11 listopada 2019
Właściciel psa, który zagryzł sarnę sam zgłosił do Straży Miejskiej Właściciel psa, który wczoraj na ul. Leśmiana w Gnieźnie zagryzł sarnę sam zgłosił się do Straży Miejskiej.... Poniedziałek, 11 listopada 2019