moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Aktualności Straży Miejskiej

Czwartek, 31 maja 2012
  • Aktualności Straży Miejskiej

Przypominamy po raz kolejny o zakazie umieszczania ogłoszeń i plakatów w miejscach do tego nie przeznaczonych. Grozi za to mandat do 500 zł lub kierowany jest wniosek do sądu rejonowego, gdzie może zostać nałożona kara grzywny do 5 000 zł.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Elektrośmieci to odpady niebezpieczne, które należy oddawać do specjalnych punktów ich  zbierania. W Gnieźnie takie odpady kożna oddać w Firmie URBIS przy ul. Chrobrego. Więcej na temat elektrośmieci można znaleźć w Internecie - www.elektrosmieci.pl

Czyste chodniki

Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości chodników bezpośrednio przylegających do ich posesji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do podejmowania niezbędnych czynności w celu utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, a szczególności do:
- usuwania z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przylegających do jej granicy oraz z innych części nieruchomości służących do ogólnego użytku, odpadów i innych zanieczyszczeń, śniegu, lodu, śliskości - we wczesnych godzinach rannych, a gdy zachodzi taka potrzeba wynikająca np. z aktualnych warunków pogodowych, również w ciągu dnia oraz w niedziele i święta;
- niezwłocznego usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków, szczególnie w miejscach stwarzających zagrożenie dla ludzi lub mienia, np. nad wejściami do nieruchomości, bramami, czy w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych takich jak: chodniki i ulice

Dog w centrum

W ubiegłym tygodniu do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie dotyczące luzem biegającego doga w okolicach ul. Zielony Rynek. W momencie podjechania patrolu Straży Miejskiej okazało się, że zwierzę zostało złapane już przez jednego z mieszkańców naszego miasta. Strażnicy powiadomili firmę wyłapujacą bezpańskie zwierzęta, której pracownik przewiózł psa do schroniska.

 

Psy

Przypominamy o obowiązku sprzątania po swoich czworonogach. Za pozostawienie psich odchodów w publicznym miejscu grozi mandat od 50 do 250 zł. Do innych obowiązków właścicieli czworonogów należy:
- zachowanie środków ostrożności odpowiednich dla gatunku zwierzęcia;
- usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w pomieszczeniach budynków przeznaczonych do wspólnego użytkowania, na chodnikach i ulicach, na zieleńcach i innych terenach rekreacyjnych;
- poddawania ich obowiązkowym szczepieniom i badaniom;
- powiadamiania służb sanitarnych o pojawieniu się u zwierząt domowych objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną;
- odpowiedniego oznakowania pomieszczeń zamkniętych oraz terenów ogrodzonych o znajdujących się w ich obrębie psach lub innych niebezpiecznych zwierzętach.
Zabrania się:
- pozostawiania psa bez dozoru jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym;
- szczucia lub doprowadzania psa przez drażnienie albo płoszenie do stanu, w którym staje się on niebezpieczny;
- wprowadzania psów lub innych zwierząt do piaskownic oraz na tereny wyznaczone do zajęć sportowo - rekreacyjnych;
- wprowadzania psów do placówek handlowych, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej itp. oznakowanych informacją, że taki zakaz istnieje.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i w przypadku gdy właściciel czy opiekun psa sprawuje bezpośrednią kontrolę nad jego zachowaniem. Art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówi: ” Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”. Posiadanie i utrzymywanie zwierząt domowych, nie może powodować zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców ani zakłócać ich spokoju.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i w przypadku gdy właściciel czy opiekun psa sprawuje bezpośrednią kontrolę nad jego zachowaniem.

Braliśmy udział

24 maja strażnicy miejscy brali udział w festynie dla rodzin zorganizowanym przez Studium Medyczne. Festyn miał na celu promowanie zdrowego stylu życia. Strażnicy udostępnili dzieciom swój pojazd służbowym, którym dzieci z radością jeździły po placu.

Notoryczny uciekinier

Notoryczny psi uciekinier biega po osiedlu Winiary. 25 maja po raz kolejny pies opuścił swojego prawowitego właściciela i udał się do osoby, do której zawsze ucieka - do swojego Pana z wyboru, który nie zdawał sobie sprawy, że pies należy do kogoś innego. Myślał, że pies od czasu do czasu robi sobie wycieczki. Okazało się więc, że pies miał dwa domy. Strażnicy załagodzili delikatny spór między dwoma mężczyznami, a pies wrócił do swojego „prawdziwego” domu.

Śmieci na Kłeckoskiej

Na jednej z działek przy ul. Kłeckoskiej mieszkańcy gromadzili odpady komunalne oraz działkowe w postaci butelek, zużytych opakowań oraz gałęzi. Strażnicy otrzymali w w/w sprawie anonimowe zgłoszenie. Na wskazanym w nim miejscu zastali dużą ilość śmieci. Po rozmowie z mieszkańcami część z nich przyznała się do wyrzucania odpadów i zobowiązała się do ich posprzątania. Rekontrola, której dokonali Strażnicy w minioną sobotę wykazała, że mieszkańcy stanęli na wysokości zadania i uprzątnęli teren.
Śmieciom mówimy NIE!!!
Miasto jest naszą wspólną przestrzenią. Dobrze byłoby, aby w trosce o jego wizerunek każdego dnia wszyscy mieszkańcy dbali o nie, tak jak dbamy o czystość naszych mieszkań. Poczujmy się odpowiedzialni za obraz naszego miasta. Sezon turystyczny w Gnieźnie trwa cały rok. Warto sprawić, by wyjeżdżający z niego turyści zapamiętali pierwszą stolicę jako miasto o wyjątkowej czystości. Dlatego Straż Miejska przypomina zasady dotyczące bezpośrednio tego co wpływa na czystość naszych ulic.
Segregacja śmieci naszym obowiązkiem!
Segregacja odpadów komunalnych, czyli śmieci wytworzonych w domach polega na zbieraniu odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj surowców z jakich zostały wyprodukowane.
Straż Miejska

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Aktualności Straży Miejskiej W minionym tygodniu na prośbę mieszkańców Al. Reymonta Straż Miejska podjęła interwencję dotyczącą parkowania.... Czwartek, 29 listopada 2012
Aktualności Straży Miejskiej Straż Miejska zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszego miasta o zgłaszanie miejsc przebywania... Czwartek, 11 października 2012
Aktualności Straży Miejskiej Do głównych zadań Straży Miejskiej należy kontrola czystości i porządku w mieście. Widok niektórych... Czwartek, 6 września 2012
Aktualności Straży Miejskiej Nietypowa interwencja miała miejsce 24 sierpnia. Strażnicy Miejscy otrzymali zgłoszenie dotyczące łabędzia... Środa, 29 sierpnia 2012