Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Aktualności Straży Miejskiej

Czwartek, 24 listopada 2011
 • Aktualności Straży Miejskiej

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszego miasta dotyczącymi wysokości mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską przypominamy wykroczenia inne niż drogowe, za które m.in. strażnicy miejscy mają prawo wystawić mandat karny.

Przypominamy, że każda osoba, na którą mandat karny jest nakładany jest informowana o prawie do odmowy jego przyjęcia. Gdy z niego skorzysta, sprawa jest kierowana do Sądu Rejonowego w Gnieźnie. Okoliczności wystawienia mandatów karnych:
 • Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym - od 100 do 500 zł.
 • Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcy, lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości - 100 zł.
 • Niewyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych- 100zł.
 • Nieprzyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadniona  niewyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy  (szambo)- 20 - 500zł.
 • Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania - od 200 do 500 zł.
 • Umyślne uszkodzenie lub usuniecie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną - 150 zł.
 • Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia - od 50 do 250zł.
 • Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne - od 250 zł do 500 zł.
 • Niesprzątanie po psie - 20 - 500zł.
 • Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej - od 50 do 500 zł.
 • Naruszenie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości - 100 zł.
 • Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku - od 50 do 100 zł.
 • Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu, rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych - od 50 do 100 zł.
 • Zanieczyszczenie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności - od 50 do 500 zł.
 • Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych - 100 zł.
 • Nieuprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości - 100 zł.
 • Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych - 100 zł.
 • Usiłowanie spożywania alkoholu w miejscach publicznych - 20 - 500zł.
 • Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży - 150 zł.
Sprzedaż wyrobów tytoniowym:
 • osobom do lat 18 - 500 zł,
 • na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo -rekreacyjnych - 500 zł,
 • w postaci papierosów w opakowaniu zawierającym mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania - 100 zł,
 • w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym - 100 zł.
 • Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 - 150 zł.
 • Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu - 150 zł.
 • Nielegalne naklejanie ogłoszeń, ulotek lub afiszy w zakazanym miejscu bez odpowiedniej zgody- 20-500zł.
 • Niszczenie roślinności lub dopuszczenie do jej niszczenia przez zwierzęta znajdujące się pod nadzorem osób (również parkowanie pojazdów na trawie) - 20 - 500zł.
Ponadto w myśl nowych uprawnień:
 • Strażnicy miejscy mogą skontrolować taksówkarzy i kierowców busów pod kątem ważnej licencji na przewóz osób oraz przewożenia ich zgodnie z przepisami.
 • Za wyrzucenie baterii lub zużytych akumulatorów Strażnik  może  ukarać grzywną. Do tej pory nie miał takich uprawnień.
 • Strażnik ukarze grzywna każdego, kto bez zezwolenia organizuje zbiórkę darów. Ukarana zostanie tez osoba, która posiada zezwolenie ale działa wbrew jego warunkom.
 • Nowe uprawnienia każą Strażnikom karać tych, którzy bez uzasadnienia wywołali akcję służb porządkowych. Chodzi tutaj między innymi o fałszywe alarmy bombowe. Strażnik Miejski może ukarać grzywna do 1 tys. 500 zł, do tego grozi areszt lub ograniczenie wolności.
 • Strażnik Miejski może ukarać za odmowę okazania dokumentów. Kara grozi tez za niepodanie informacji o miejscu zamieszkania i wykonywanym zawodzie.
 • Kara grzywny lub nagany grozi każdemu opiekunowi, który pozwoli, żeby dziecko do lat 7 znalazło się w niebezpiecznych okolicznościach.

Mandaty za brak pojemnika na odpady komunalne

W związku z prowadzoną kontrolą posesji pod katem ich wyposażenia w pojemniki na odpady komunalne  straż miejska informuje, że zostały już wystawione pierwsze mandaty karne za brak w/w pojemników. Strażnicy sprawdzają również posesje pod kątem wyposażenia ich w tabliczki z numerem nieruchomości oraz przyłączenia ich do istniejącej kanalizacji. W przypadku gdy sieć kanalizacyjna nie istnieje właściciel nieruchomości musi ją wyposażyć w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych.

Czyja ta nalewka?

22 listopada podczas patrolu prewencyjnego strażnicy skontrolowali miejsce gromadzenie się osób pomiędzy ulicami Witkowską a Konopnickiej.  Często dochodzi tam do spożywania alkoholu. Tym razem na miejscu nie zastano nikogo, jednak niedopita nalewka świadczyła o tym, że impreza została zakończona przed czasem…

Jazda wzdłuż po chodniku

18 listopada przy pasażu handlowym na ul. Roosevelta mandatem karnym za jazdę wzdłuż po chodniku został ukarany kierowca pojazdu który dostarczał towar do jednego z tamtejszych sklepów. Kierujący pojazdem tłumaczył się ciężkim towarem. Z równie ciężkim…sercem przyjął mandat karny w wysokości 250zł.

Straż Miejska

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Skradziono Hondę Civic! Właściciel wyznaczył 5 tys. zł nagrody! W nocy ze środy na czwartek skradziono samochód marki Honda Civic Type R o numerze rejestracyjnym PGN... Poniedziałek, 30 marca 2020
Dwie akcje strażaków z Witkowa Wczoraj strażacy z OSP Witkowo dwukrotnie wyjeżdżali do akcji. W trakcie jednych działań musieli zachować... Niedziela, 29 marca 2020
Nie żyje druh Jan Kwiatkowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł na wieczną służbę nasz wieloletni druh... Niedziela, 29 marca 2020
Dachowanie między Żydowem a Jelitowem! Na miejscu nikogo nie było Dzisiaj o godz. 5.05 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym leżącym na dachu między... Niedziela, 29 marca 2020