Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Aktualności Straży Miejskiej

Piątek, 18 listopada 2011
  • Aktualności Straży Miejskiej

14-ego listopada ok. godz. 15.00 do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie dotyczące dwóch porzuconych szczeniąt przy Jeziorze Jelonek. Zwierzęta były zamknięte w reklamówce. Osoba zgłaszająca zaopiekowała się nimi i osobiście zawiozła do siedziby Straży Miejskiej, skąd Strażnicy przewieźli pieski do schroniska.

Straż Miejska przypomina wszystkim mieszkańcom Gniezna - schronisko dla zwierząt znajduje się w Gnieźnie przy ul. Kawiary - czy zwierzęta zasługują na takie traktowanie jak w wyżej opisanej sytuacji?

"Pomagajmy bezdomnym"

Pod tym hasłem 16-ego listopada w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej w Gnieźnie, odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Straży Miejskiej, Policji, Straży Ochrony Kolei, MOPS-u oraz schroniska „Pomocna Przystań”. Omówiono sposoby udzielania pomocy osobom bezdomnym. Ustalono m.in., że patrole Straż Miejskiej i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą regularnie przez trzy dni w tygodniu odwiedzać wszystkie miejsca gromadzenia się osób bezdomnych. Akcja, jak co roku, potrwa do wiosny.

"Akcja Zima"

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy właścicielom, osobom i podmiotom zarządzającym nieruchomościami znajdującymi się na terenie miasta Gniezna o ciążących na nich w tym okresie obowiązkach:
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.
Zakazuje się stosowania środków chemicznych (soli) do likwidacji śliskości chodnika.
Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub zieleń przyuliczną. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu.
Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.), Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 z późn.zm.), Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gniezna z dnia 25 maja 2006 r.(Uchwała Nr XLIX/529/2006), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego( Dz.U. 2009 r. Nr 131 poz. 1083), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2003 r. Nr 208 poz. 2023 z późn.zm.). Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 u.u.c.p.g. podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie (art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 10 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków (...) podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany (art. 117 § 1 k.w.). Strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 117 k.w. i w art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§ 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego).
Straż Miejska

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Dwie akcje strażaków z Witkowa Wczoraj strażacy z OSP Witkowo dwukrotnie wyjeżdżali do akcji. W trakcie jednych działań musieli zachować... Niedziela, 29 marca 2020
Nie żyje druh Jan Kwiatkowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł na wieczną służbę nasz wieloletni druh... Niedziela, 29 marca 2020
Dachowanie między Żydowem a Jelitowem! Na miejscu nikogo nie było Dzisiaj o godz. 5.05 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym leżącym na dachu między... Niedziela, 29 marca 2020
Jedna karetka na cały powiat! Ratownicy chcieli 50% podwyżek! Od dzisiejszego rana do godzin popołudniowych teren całego powiatu gnieźnieńskiego zabezpieczał jeden... Piątek, 27 marca 2020