Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne

Piątek, 16 września 2011
  • Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne

W celu ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił Program Priorytetowy polegający na możliwości uzyskania dotacji na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na kolektory słoneczne.

Dopłaty udzielane są dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na zasadach określonych w/w programie, który określa m.in. wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem. Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy. Lista banków, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW. Dotacja na realizację przedsięwzięcia wynosi 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego:

  1. Wnioskodawca składa w banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza się niezbędną dokumentację określoną w Programie.
  2. Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty Wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.
  3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.
  4. Kredytobiorca przedkłada w banku, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia wymagane dokumenty.
  5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu.
  6. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.
  7. Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków. Dodatkowych informacji o zasadach, warunkach i procedurze ubiegania się o dotacje do kredytów bankowych na kolektory słoneczne udziela Zespół ds. Banków pod nr tel: (22) 45 90 964, fax: (22) 45 90 776, e-mail: oze3@nfosigw.gov.pl oraz na stronie internetowej NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl. Zapraszamy do możliwości skorzystania z Programu.

źródło: www.nfosigw.gov.pl

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Wszystkich Świętych z Zieloną Fabryką Tradycja odwiedzin grobów naszych bliskich zmarłych w Polsce jest bardzo silna. Dzień Wszystkich Świętych... Wtorek, 27 października 2015
Tajemniczy kwadrat Od czwartku na ulicach Gniezna pojawiły się enigmatyczne kwadraty, które wzbudzają zainteresowanie mieszkańców... Środa, 26 czerwca 2013
Kocie piękności w Gnieźnie Stowarzyszenie Hodowców Kotów organizuje Pokaz Kotów Rasowych, który odbędzie się 23 września w Gnieźnie... Niedziela, 23 września 2012
Premiera nowej płyty Macieja Braciszewskiego "Anno Domini 966" - właśnie tak brzmi tytuł pierwszej części tryptyku opowiadającego historię początków... Czwartek, 29 grudnia 2011