Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Dofinansowanie na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Środa, 31 sierpnia 2011
 • Dofinansowanie na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, ogłosił 26 sierpnia w portalu internetowym ARiMR oraz w dzienniku ogólnopolskim, że wnioski o pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanego z PROW 2007 - 2013, będą przyjmowane przez Oddziały Regionalne ARiMR od 26 września do 7 października 2011 r. Na realizację inwestycji finansowanych z tego działania przeznaczono w tegorocznym naborze ponad 2,5 miliarda złotych.

Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie muszą spełniać kryteria dostępu, do których zaliczyć należy między innymi miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub miejsce siedziby czy oddziału w przypadku osób prawnych. Jeżeli podmiot podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" gdy zamieszkuje lub ma siedzibę czy oddział w gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast podmiot prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, powinien zamieszkiwać w przypadku osób fizycznych lub mieć siedzibę czy oddział w przypadku osób prawnych w miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje około 400 pozycji. ARiMR może przyznać pomoc podmiotom wykonującym bądź podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
 • usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 • rzemiosła i rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
W tym roku pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" będzie udzielana na równie korzystnych warunkach jak rok temu. Na projekty, po realizacji których zostanie utworzone jedno miejsce pracy będzie można otrzymać 100 tys. zł, w przypadku utworzenia dwóch miejsc 200 tys. zł - a w przypadku utworzenia trzech lub więcej nowych miejsc pracy będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł.
Pomoc będzie wypłacana po zrealizowaniu operacji. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydowała liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą operacje z regionów uboższych,
a zwłaszcza borykających się z dużym bezrobociem, a także te które doprowadzą do powstania jak największej liczby nowych miejsc pracy.
Mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, a jej roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.
Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsibiorstw.html
Infolinia: 800 38 00 84

Źródło informacji:http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-26-wrzesnia-do-7-pazdziernika-2011-r-arimr-przyjmuje-wnioski-o-przyznanie-pomocy-na-tworzenie.html

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Seniorska kadra kobiet w futsalu zagra w Gnieźnie 3 i 4 listopada Wielkopolski ZPN będzie gospodarzem dwóch spotkań reprezentacji Polski kobiet w futsalu.... Czwartek, 24 października 2019
Prawie 100 tysięcy dla Łubowa "Szatnia na medal" to program, dzięki któremu samorządy lokalne mogą pozyskiwać dofinansowanie inwestycji... Niedziela, 20 października 2019
Jedyna taka noc w roku... Noc Muzeów! Zapraszamy na jedyną taką noc w roku! Noc Muzeów w Gnieźnie odbędzie się 14 maja w godz. 17.00 - 24.00.... Niedziela, 8 maja 2016
Wielkie, rodzinne budowanie w Muzeum My już wiemy, że Wasze dzieci lubią budować, majsterkować i tworzyć, a co najważniejsze - są zainteresowane... Sobota, 30 kwietnia 2016